Kodanikuaktiivsus ja hoiakud » Välisvabatahtlikuks käinute arv: Välisvabatahtlikuks käinute arv soo lõikes

Euroopa Noored (Youth in Action) programmi alamprogrammi 2 "Euroopa vabatahtlik teenistus" (European Voluntary Service) raames välisriikides vabatahtlikuks käinud noorte arv ja AIESECi kaudu välispraktikal käinud noorte arv.

Euroopa vabatahtlik teenistus annab noortele võimaluse vabatahtlikuks tegutsemiseks väljaspool oma elukohariiki kuni 12-kuulise perioodi jooksul. Eesmärgiks on solidaarsuse tekitamine noorte hulgas ning neile „õppeteenistuse” võimaluse andmine. Lisaks kohaliku kogukonna huvide teenimisele omandavad vabatahtlikud uusi oskusi ja keeli ning avastavad teisi kultuure. Mitteformaalse õppimise põhimõtted on kasutuselt terve projekti vältel.

AIESEC'i välispraktika programm annab ülemaailmselt enam kui 5 000 parimale ülikoolilõpetajale võimaluse arendada enda oskusi välisriigi ettevõtte juures töötades igal aastal.

Mõõtühik: absoluutarv

Esitamise lõiked: aasta, programm, sugu

Allikas: Euroopa Noored Eesti büroo, AIESEC

Aasta
Sugu Programm 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mehed ja naised Euroopa Noored - Euroopa vabatahtlik teenistus 64 59 72 95 90 122 127
Mees Euroopa Noored - Euroopa vabatahtlik teenistus 12 15 25 28 17 31 21
Naine Euroopa Noored - Euroopa vabatahtlik teenistus 52 44 47 67 73 76 61
Puuduvad andmed Euroopa Noored - Euroopa vabatahtlik teenistus - - - 2 13 15 45