Kodanikuaktiivsus ja hoiakud » Demokraatiaprojektides osalenute arv: Demokraatiaprojektides osalenute arv soo lõikes

Euroopa Noored (Youth in Action) programmi alamprogrammi 1.3 "Noorte demokraatiaprojektid" (Youth democracy project) raames demokraatiaprojekte läbi viinud noorte arv.

"Noorte demokraatiaprojektid" on Euroopa Noored (Youth in Action) programmi (2007-2013) alamprogramm 1.3. "Noorte demokraatiaprojektid" alaprogramm toetab noorte osalust kohaliku, regionaalse või riikliku kogukonna demokraatlikus elus, tuues see rahvusvahelisele tasandil.

Alaprogramm on avatud 13-30-aastastele noortele. Projekti peab olema kaasatud vähemalt 2 partnerit kohalikul tasandil ning 2 erinevatest riikidest partnerit rahvusvahelisel tasandil. Projektis osalejaid võib olla minimaalselt 16 noort. Noorte demokraatiaprojektid saavad kesta 6-18 kuuni, sisaldades ettevalmistusi, põhitegevust, analüüsi ja järeltegevusi.

Mõõtühik: absoluutarv

Esitamise lõiked: aasta, projekti tüüp, sugu

Allikas: Euroopa Noorte Eesti Büroo

Aasta
Sugu Projekti tüüp 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mehed ja naised Kokku 205 115 269 398 1372 1428
Mees Kokku 100 52 132 170 678 704
Naine Kokku 105 63 137 228 694 724