Noorsootöö » Osalemine rahvusvahelistes noorsoovahetustes : Osalemine rahvusvahelistes noorsoovahetustes soo lõikes

Rahvusvahelises noorsoovahetuse programmi Euroopa Noored (Youth in Action) alamprogrammis 1.1 "Rahvusvaheline noortevahetus" ja alamprogrammis 3.1 "Noortevahetus EL naabruspiirkondadega" osalenud noorte arv.

Noortevahetus on projekt, mille käigus saavad omavahel kokku noorte grupid kahest või enamast riigist, mis annab neile võimaluse tõstatada ja arutada erinevaid teemasid, saades samal ajal teadmisi üksteise riikide ja kultuuride kohta. Noortevahetus on erinevatest riikidest pärit, kahe või enama projekti elluviija rahvusvahelisel partnerlusel põhinev tegevus.

Noortevahetus naabruspiirkonna riikidega on erinevatest riikidest pärit, kahe või enama projekti elluviija transsnatsionaalsel partnerlusel põhinev tegevus. Alaprogrammi 3.1 raames toimuv noortevahetus esindab rahvusvahelist partnerlust, milles osalevad programmiriikidest ja naabruspiirkonna riikidest pärit projektide elluviijad.

Mõõtühik: absoluutarv

Esitamise lõiked: aasta, programm, sugu

Allikas: Euroopa Noored Eesti büroo

Aasta
Sugu Programm 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mehed ja naised Noortevahetus EL 1604 1415 1231 1257 1258 1402 1594
Mehed ja naised Noortevahetus EL naabruspiirkondadega 150 137 125 139 106 173 225
Mehed ja naised Kokku 1754 1552 1356 1396 1364 1575 1819
Mees Noortevahetus EL 739 655 561 601 565 678 745
Mees Noortevahetus EL naabruspiirkondadega 70 64 58 64 42 84 107
Mees Kokku 809 719 619 665 607 762 852
Naine Noortevahetus EL 865 760 670 656 693 724 849
Naine Noortevahetus EL naabruspiirkondadega 80 73 67 75 64 89 118
Naine Kokku 945 833 737 731 757 813 967