Noorsootöö » Noorte endi poolt läbi viidavad projektid: Noorte endi poolt läbi viidavates projektides osalejate arv soo lõikes

Euroopa Noored (Youth in Action) programmi alaprogrammi 1.2. "Noortealgatus" (Youth Initiatives) raames noorte endi poolt läbiviidud kohalike ja rahvusvaheliste noortealgatuste arv (noorteprojektide arv) ja nendes osalevate noorte arv.

Noortealgatus on projekt, mille algatavad, töötavad välja ja viivad ellu noored ise. See lubab noortel katsetada ideid ettevõtmistes, mis võimaldavad neil otseselt ja aktiivselt sekkuda projektide kavandamisse ja teostamisse. Samuti on noortealgatustes tähtis mitteformaalse õppe kogemus. See annab noortele võimaluse määratleda end Euroopa kodanikena ja tunda, et nad annavad Euroopa ülesehitamisse oma panuse.

Mõõtühik: absoluutarv

Esitamise lõiked: aasta, projekti tüüp, sugu

Allikas: Euroopa Noored Eesti büroo

Aasta
Sugu Projekti tüüp 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mehed ja naised Kohalik projekt 218 273 152 123 182 226 345
Mehed ja naised Rahvusvaheline projekt 21 8 12 55 20 67 30
Mehed ja naised Kokku 239 281 164 178 202 293 375
Mees Kohalik projekt 71 78 64 44 67 98 145
Mees Rahvusvaheline projekt 6 4 7 24 6 52 8
Mees Kokku 77 82 71 68 73 150 153
Naine Kohalik projekt 147 195 88 79 115 128 200
Naine Rahvusvaheline projekt 15 4 5 31 14 15 22
Naine Kokku 162 199 93 110 129 143 222