Haridus » Täiendkoolitustel osalejate arv: Täiendkoolitustel osalejate arv

Koolitustel osalejate arv nelja viimase nädala jooksul 15–26-aastatse noorte hulgas.

Mõõtühik: absoluutarv, protsent

Esitamise lõiked: aasta, näitaja, koolitusel osalemine

Allikas: Eesti Statistikaamet

Märkus: 2000–2012. aasta andmed on täpsustatud Statistikaameti korrigeeritud rahvaarvu alusel. Vt tööjõu-uuringu ümberarvutuste metoodikast http://www.stat.ee/76254

Aasta
Koolitusel osalemine Näitaja 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kokku Arv 242600 237100 233000 232000 226100 219000 213300 205800 192600 186200
Kokku Osakaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Osalenud Arv 5800 5800 6400 12700 11400 11900 12700 14500 14000 9300
Osalenud Osakaal 2,4 2,4 2,8 5,5 5 5,4 5,9 7 7,3 5
Osales tööalasel koolitusel (täiendus- või ümberõppekursusel, konverentsil või seminaril) Arv 1900 2700 2000 5800 5200 5400 6300 6900 7900 4400
Osales tööalasel koolitusel (täiendus- või ümberõppekursusel, konverentsil või seminaril) Osakaal 0,8 1,2 0,9 2,5 2,3 2,5 2,9 3,4 4,1 2,4
Osales muul koolitusel Arv 3800 3000 4400 7000 6300 6500 6400 7600 6100 4900
Osales muul koolitusel Osakaal 1,6 1,3 1,9 3 2,8 3 3 3,7 3,2 2,6
Mitteosalenud Arv 236900 231300 226600 219200 214700 207100 200700 191400 178500 176900
Mitteosalenud Osakaal 97,6 97,6 97,2 94,5 95 94,6 94,1 93 92,7 95