Haridus » Esimese taseme või madalama haridusega õpinguid mittejätkavate noorte (18–26. a) osakaal: Esimese taseme või madalama haridusega õpinguid mittejätkavate noorte (18–26. a) osakaal

Esimese taseme või madalama haridusega õpinguid mittejätkavad noored – 18–26-aastane isik, kellel on põhiharidus või madalam haridus ja kes ei omanda tasemeharidust ega osale koolituses.
Protsent näitab osakaalu 18–26-aastaste hulgas.

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp

Allikas: Eesti Statistikaamet

Märkus: 2000–2012. aasta andmed on täpsustatud Statistikaameti korrigeeritud rahvaarvu alusel. Vt tööjõu-uuringu ümberarvutuste metoodikast http://www.stat.ee/76254

Aasta
Vanusgrupp 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
18-26 12,7 14,4 15,1 14,1 13,6 11,5 10,8 10,7 10,5 11,6