Noorsootöö » Osalus huvihariduses: Huviringis osalemine

3–14-aastaste noorte arv, kes osalevad huviringides ja nende osatähtsus samaealistest noortest.

Huviharidus ja huvitegevus (huviring) – pikaajaline (huviharidus) ja lühiajaline (huvitegevus) süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel.

Mõõtühik: absoluutarv, osakaal

Esitamise lõiked: aasta, näitaja, vanusgrupp, huviringis osalemine

Allikas: Eesti Statistikaamet

Aasta
Näitaja Huviringis osalemine Vanusgrupp (huviring) 2010
Arv Kokku 3-14 157600
Arv Kokku 3-6 59000
Arv Kokku 7-14 98600
Arv Osaleb huviringis 3-14 75400
Arv Osaleb huviringis 3-6 12700
Arv Osaleb huviringis 7-14 62700
Arv Huviringis osalejatest osaleb huviringis 1-2 tundi nädalas 3-14 28500
Arv Huviringis osalejatest osaleb huviringis 1-2 tundi nädalas 3-6 7800
Arv Huviringis osalejatest osaleb huviringis 1-2 tundi nädalas 7-14 20700
Arv Huviringis osalejatest osaleb huviringis 3 või rohkem tundi nädalas 3-14 46900
Arv Huviringis osalejatest osaleb huviringis 3 või rohkem tundi nädalas 3-6 4900
Arv Huviringis osalejatest osaleb huviringis 3 või rohkem tundi nädalas 7-14 42000
Arv Ei osale huviringis 3-14 82200
Arv Ei osale huviringis 3-6 46300
Arv Ei osale huviringis 7-14 35900
Osakaal Kokku 3-14 100
Osakaal Kokku 3-6 100
Osakaal Kokku 7-14 100
Osakaal Osaleb huviringis 3-14 47,8
Osakaal Osaleb huviringis 3-6 21,5
Osakaal Osaleb huviringis 7-14 63,6
Osakaal Huviringis osalejatest osaleb huviringis 1-2 tundi nädalas 3-14 37,8
Osakaal Huviringis osalejatest osaleb huviringis 1-2 tundi nädalas 3-6 61,4
Osakaal Huviringis osalejatest osaleb huviringis 1-2 tundi nädalas 7-14 33,0
Osakaal Huviringis osalejatest osaleb huviringis 3 või rohkem tundi nädalas 3-14 62,2
Osakaal Huviringis osalejatest osaleb huviringis 3 või rohkem tundi nädalas 3-6 38,6
Osakaal Huviringis osalejatest osaleb huviringis 3 või rohkem tundi nädalas 7-14 67,0
Osakaal Ei osale huviringis 3-14 52,2
Osakaal Ei osale huviringis 3-6 78,5
Osakaal Ei osale huviringis 7-14 36,4