Noorsootöö » Noorteühingutes osalemine: Osalemine noorteühingutes vanusgruppide lõikes

2011. aastal Noorteseire uuringus osalenud 7–26-aastaste noorte osalemise sagedus noorteühingutes või muudes ühendustes viimase kolme aasta jooksul.

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp, osalemise sagedus, noorteühing, muu ühendus

Allikas: Noorteseire uuring "Noorsootöös osalemine"

Aasta
Osalemise sagedus Noorteühing, muu ühendus Vanusgrupp (uuring) 2011
Ei ole osalenud Poliitiline noorteorganisatsioon (erakonna noortekogu) 7-11 88,62
Ei ole osalenud Poliitiline noorteorganisatsioon (erakonna noortekogu) 12-15 86,04
Ei ole osalenud Poliitiline noorteorganisatsioon (erakonna noortekogu) 16-18 76,83
Ei ole osalenud Poliitiline noorteorganisatsioon (erakonna noortekogu) 19-26 73,28
Ei ole osalenud Poliitiline noorteorganisatsioon (erakonna noortekogu) Kokku 77,84
Ei ole osalenud Korporatsioon, muu üliõpilasorganisatsioon 7-11 87,3
Ei ole osalenud Korporatsioon, muu üliõpilasorganisatsioon 12-15 88,54
Ei ole osalenud Korporatsioon, muu üliõpilasorganisatsioon 16-18 83,51
Ei ole osalenud Korporatsioon, muu üliõpilasorganisatsioon 19-26 64,03
Ei ole osalenud Korporatsioon, muu üliõpilasorganisatsioon Kokku 73,68
Ei ole osalenud Muu noorteühendus 7-11 86,3
Ei ole osalenud Muu noorteühendus 12-15 80,59
Ei ole osalenud Muu noorteühendus 16-18 78,19
Ei ole osalenud Muu noorteühendus 19-26 77,01
Ei ole osalenud Muu noorteühendus Kokku 79,06
Ei ole osalenud Muu mittetulundusühendus, mis ei ole noorteühendus 7-11 85,98
Ei ole osalenud Muu mittetulundusühendus, mis ei ole noorteühendus 12-15 87,23
Ei ole osalenud Muu mittetulundusühendus, mis ei ole noorteühendus 16-18 84,38
Ei ole osalenud Muu mittetulundusühendus, mis ei ole noorteühendus 19-26 79,4
Ei ole osalenud Muu mittetulundusühendus, mis ei ole noorteühendus Kokku 82,17
Ei ole osalenud Õpilasesindus, üliõpilasesindus, õpilas-või üliõpilasesinduste liit 7-11 69,25
Ei ole osalenud Õpilasesindus, üliõpilasesindus, õpilas-või üliõpilasesinduste liit 12-15 56,83
Ei ole osalenud Õpilasesindus, üliõpilasesindus, õpilas-või üliõpilasesinduste liit 16-18 49,73
Ei ole osalenud Õpilasesindus, üliõpilasesindus, õpilas-või üliõpilasesinduste liit 19-26 50,63
Ei ole osalenud Õpilasesindus, üliõpilasesindus, õpilas-või üliõpilasesinduste liit Kokku 54,13
Ei ole osalenud Maakondlik noortekogu 7-11 81,99
Ei ole osalenud Maakondlik noortekogu 12-15 81,59
Ei ole osalenud Maakondlik noortekogu 16-18 82,25
Ei ole osalenud Maakondlik noortekogu 19-26 80,55
Ei ole osalenud Maakondlik noortekogu Kokku 81,15
Ei ole osalenud Kohaliku omavalitsuse juures tegutsev noortevolikogu 7-11 83,53
Ei ole osalenud Kohaliku omavalitsuse juures tegutsev noortevolikogu 12-15 82,36
Ei ole osalenud Kohaliku omavalitsuse juures tegutsev noortevolikogu 16-18 79,01
Ei ole osalenud Kohaliku omavalitsuse juures tegutsev noortevolikogu 19-26 81,65
Ei ole osalenud Kohaliku omavalitsuse juures tegutsev noortevolikogu Kokku 81,65
Mõni kord aastas Poliitiline noorteorganisatsioon (erakonna noortekogu) 7-11 5,79
Mõni kord aastas Poliitiline noorteorganisatsioon (erakonna noortekogu) 12-15 8,18
Mõni kord aastas Poliitiline noorteorganisatsioon (erakonna noortekogu) 16-18 11,97
Mõni kord aastas Poliitiline noorteorganisatsioon (erakonna noortekogu) 19-26 17,72
Mõni kord aastas Poliitiline noorteorganisatsioon (erakonna noortekogu) Kokku 13,8
Mõni kord aastas Korporatsioon, muu üliõpilasorganisatsioon 7-11 8,75
Mõni kord aastas Korporatsioon, muu üliõpilasorganisatsioon 12-15 7,52
Mõni kord aastas Korporatsioon, muu üliõpilasorganisatsioon 16-18 9,92
Mõni kord aastas Korporatsioon, muu üliõpilasorganisatsioon 19-26 19,82
Mõni kord aastas Korporatsioon, muu üliõpilasorganisatsioon Kokku 15,05
Mõni kord aastas Muu noorteühendus 7-11 6,01
Mõni kord aastas Muu noorteühendus 12-15 7,59
Mõni kord aastas Muu noorteühendus 16-18 9,88
Mõni kord aastas Muu noorteühendus 19-26 10,71
Mõni kord aastas Muu noorteühendus Kokku 9,46
Mõni kord aastas Muu mittetulundusühendus, mis ei ole noorteühendus 7-11 7,82
Mõni kord aastas Muu mittetulundusühendus, mis ei ole noorteühendus 12-15 5,65
Mõni kord aastas Muu mittetulundusühendus, mis ei ole noorteühendus 16-18 5,73
Mõni kord aastas Muu mittetulundusühendus, mis ei ole noorteühendus 19-26 8,95
Mõni kord aastas Muu mittetulundusühendus, mis ei ole noorteühendus Kokku 7,87
Mõni kord aastas Õpilasesindus, üliõpilasesindus, õpilas-või üliõpilasesinduste liit 7-11 16,81
Mõni kord aastas Õpilasesindus, üliõpilasesindus, õpilas-või üliõpilasesinduste liit 12-15 14,98
Mõni kord aastas Õpilasesindus, üliõpilasesindus, õpilas-või üliõpilasesinduste liit 16-18 17,79
Mõni kord aastas Õpilasesindus, üliõpilasesindus, õpilas-või üliõpilasesinduste liit 19-26 25,06
Mõni kord aastas Õpilasesindus, üliõpilasesindus, õpilas-või üliõpilasesinduste liit Kokku 21,4
Mõni kord aastas Maakondlik noortekogu 7-11 12,07
Mõni kord aastas Maakondlik noortekogu 12-15 10,85
Mõni kord aastas Maakondlik noortekogu 16-18 7,86
Mõni kord aastas Maakondlik noortekogu 19-26 9,2
Mõni kord aastas Maakondlik noortekogu Kokku 9,67
Mõni kord aastas Kohaliku omavalitsuse juures tegutsev noortevolikogu 7-11 8,94
Mõni kord aastas Kohaliku omavalitsuse juures tegutsev noortevolikogu 12-15 8,52
Mõni kord aastas Kohaliku omavalitsuse juures tegutsev noortevolikogu 16-18 10,75
Mõni kord aastas Kohaliku omavalitsuse juures tegutsev noortevolikogu 19-26 7,67
Mõni kord aastas Kohaliku omavalitsuse juures tegutsev noortevolikogu Kokku 8,41
Mõni kord kuus Poliitiline noorteorganisatsioon (erakonna noortekogu) 7-11 2,02
Mõni kord kuus Poliitiline noorteorganisatsioon (erakonna noortekogu) 12-15 3,76
Mõni kord kuus Poliitiline noorteorganisatsioon (erakonna noortekogu) 16-18 7,62
Mõni kord kuus Poliitiline noorteorganisatsioon (erakonna noortekogu) 19-26 4,37
Mõni kord kuus Poliitiline noorteorganisatsioon (erakonna noortekogu) Kokku 4,4
Mõni kord kuus Korporatsioon, muu üliõpilasorganisatsioon 7-11 1,58
Mõni kord kuus Korporatsioon, muu üliõpilasorganisatsioon 12-15 2,3
Mõni kord kuus Korporatsioon, muu üliõpilasorganisatsioon 16-18 4,41
Mõni kord kuus Korporatsioon, muu üliõpilasorganisatsioon 19-26 9,71
Mõni kord kuus Korporatsioon, muu üliõpilasorganisatsioon Kokku 6,72
Mõni kord kuus Muu noorteühendus 7-11 2,9
Mõni kord kuus Muu noorteühendus 12-15 6,44
Mõni kord kuus Muu noorteühendus 16-18 5,08
Mõni kord kuus Muu noorteühendus 19-26 3,85
Mõni kord kuus Muu noorteühendus Kokku 4,24
Mõni kord kuus Muu mittetulundusühendus, mis ei ole noorteühendus 7-11 2,92
Mõni kord kuus Muu mittetulundusühendus, mis ei ole noorteühendus 12-15 3,63
Mõni kord kuus Muu mittetulundusühendus, mis ei ole noorteühendus 16-18 4,46
Mõni kord kuus Muu mittetulundusühendus, mis ei ole noorteühendus 19-26 5,58
Mõni kord kuus Muu mittetulundusühendus, mis ei ole noorteühendus Kokku 4,75
Mõni kord kuus Õpilasesindus, üliõpilasesindus, õpilas-või üliõpilasesinduste liit 7-11 5,61
Mõni kord kuus Õpilasesindus, üliõpilasesindus, õpilas-või üliõpilasesinduste liit 12-15 11,34
Mõni kord kuus Õpilasesindus, üliõpilasesindus, õpilas-või üliõpilasesinduste liit 16-18 13,29
Mõni kord kuus Õpilasesindus, üliõpilasesindus, õpilas-või üliõpilasesinduste liit 19-26 9,24
Mõni kord kuus Õpilasesindus, üliõpilasesindus, õpilas-või üliõpilasesinduste liit Kokku 9,57
Mõni kord kuus Maakondlik noortekogu 7-11 4,25
Mõni kord kuus Maakondlik noortekogu 12-15 3,76
Mõni kord kuus Maakondlik noortekogu 16-18 5,76
Mõni kord kuus Maakondlik noortekogu 19-26 7,59
Mõni kord kuus Maakondlik noortekogu Kokku 6,3
Mõni kord kuus Kohaliku omavalitsuse juures tegutsev noortevolikogu 7-11 3,92
Mõni kord kuus Kohaliku omavalitsuse juures tegutsev noortevolikogu 12-15 5,41
Mõni kord kuus Kohaliku omavalitsuse juures tegutsev noortevolikogu 16-18 7,46
Mõni kord kuus Kohaliku omavalitsuse juures tegutsev noortevolikogu 19-26 7,36
Mõni kord kuus Kohaliku omavalitsuse juures tegutsev noortevolikogu Kokku 6,59
1-2 korda nädalas Poliitiline noorteorganisatsioon (erakonna noortekogu) 7-11 2,87
1-2 korda nädalas Poliitiline noorteorganisatsioon (erakonna noortekogu) 12-15 1,56
1-2 korda nädalas Poliitiline noorteorganisatsioon (erakonna noortekogu) 16-18 2,39
1-2 korda nädalas Poliitiline noorteorganisatsioon (erakonna noortekogu) 19-26 0,66
1-2 korda nädalas Poliitiline noorteorganisatsioon (erakonna noortekogu) Kokku 1,36
1-2 korda nädalas Korporatsioon, muu üliõpilasorganisatsioon 7-11 1,43
1-2 korda nädalas Korporatsioon, muu üliõpilasorganisatsioon 12-15 0,88
1-2 korda nädalas Korporatsioon, muu üliõpilasorganisatsioon 16-18 1,19
1-2 korda nädalas Korporatsioon, muu üliõpilasorganisatsioon 19-26 2,79
1-2 korda nädalas Korporatsioon, muu üliõpilasorganisatsioon Kokku 2,09
1-2 korda nädalas Muu noorteühendus 7-11 4,59
1-2 korda nädalas Muu noorteühendus 12-15 4,68
1-2 korda nädalas Muu noorteühendus 16-18 5,18
1-2 korda nädalas Muu noorteühendus 19-26 4,78
1-2 korda nädalas Muu noorteühendus Kokku 4,79
1-2 korda nädalas Muu mittetulundusühendus, mis ei ole noorteühendus 7-11 2,76
1-2 korda nädalas Muu mittetulundusühendus, mis ei ole noorteühendus 12-15 2,77
1-2 korda nädalas Muu mittetulundusühendus, mis ei ole noorteühendus 16-18 3,62
1-2 korda nädalas Muu mittetulundusühendus, mis ei ole noorteühendus 19-26 3,42
1-2 korda nädalas Muu mittetulundusühendus, mis ei ole noorteühendus Kokku 3,26
1-2 korda nädalas Õpilasesindus, üliõpilasesindus, õpilas-või üliõpilasesinduste liit 7-11 7,9
1-2 korda nädalas Õpilasesindus, üliõpilasesindus, õpilas-või üliõpilasesinduste liit 12-15 14,18
1-2 korda nädalas Õpilasesindus, üliõpilasesindus, õpilas-või üliõpilasesinduste liit 16-18 14,82
1-2 korda nädalas Õpilasesindus, üliõpilasesindus, õpilas-või üliõpilasesinduste liit 19-26 11,42
1-2 korda nädalas Õpilasesindus, üliõpilasesindus, õpilas-või üliõpilasesinduste liit Kokku 11,76
1-2 korda nädalas Maakondlik noortekogu 7-11 1,52
1-2 korda nädalas Maakondlik noortekogu 12-15 2,61
1-2 korda nädalas Maakondlik noortekogu 16-18 3,5
1-2 korda nädalas Maakondlik noortekogu 19-26 0
1-2 korda nädalas Maakondlik noortekogu Kokku 1,09
1-2 korda nädalas Kohaliku omavalitsuse juures tegutsev noortevolikogu 7-11 1,87
1-2 korda nädalas Kohaliku omavalitsuse juures tegutsev noortevolikogu 12-15 2,43
1-2 korda nädalas Kohaliku omavalitsuse juures tegutsev noortevolikogu 16-18 1,95
1-2 korda nädalas Kohaliku omavalitsuse juures tegutsev noortevolikogu 19-26 0,66
1-2 korda nädalas Kohaliku omavalitsuse juures tegutsev noortevolikogu Kokku 1,27
Üle 3 korra nädalas Poliitiline noorteorganisatsioon (erakonna noortekogu) 7-11 0,7
Üle 3 korra nädalas Poliitiline noorteorganisatsioon (erakonna noortekogu) 12-15 0,46
Üle 3 korra nädalas Poliitiline noorteorganisatsioon (erakonna noortekogu) 16-18 1,2
Üle 3 korra nädalas Poliitiline noorteorganisatsioon (erakonna noortekogu) 19-26 3,97
Üle 3 korra nädalas Poliitiline noorteorganisatsioon (erakonna noortekogu) Kokku 2,6
Üle 3 korra nädalas Korporatsioon, muu üliõpilasorganisatsioon 7-11 0,95
Üle 3 korra nädalas Korporatsioon, muu üliõpilasorganisatsioon 12-15 0,75
Üle 3 korra nädalas Korporatsioon, muu üliõpilasorganisatsioon 16-18 0,98
Üle 3 korra nädalas Korporatsioon, muu üliõpilasorganisatsioon 19-26 3,65
Üle 3 korra nädalas Korporatsioon, muu üliõpilasorganisatsioon Kokku 2,47
Üle 3 korra nädalas Muu noorteühendus 7-11 0,2
Üle 3 korra nädalas Muu noorteühendus 12-15 0,7
Üle 3 korra nädalas Muu noorteühendus 16-18 1,67
Üle 3 korra nädalas Muu noorteühendus 19-26 3,65
Üle 3 korra nädalas Muu noorteühendus Kokku 2,45
Üle 3 korra nädalas Muu mittetulundusühendus, mis ei ole noorteühendus 7-11 0,53
Üle 3 korra nädalas Muu mittetulundusühendus, mis ei ole noorteühendus 12-15 0,73
Üle 3 korra nädalas Muu mittetulundusühendus, mis ei ole noorteühendus 16-18 1,82
Üle 3 korra nädalas Muu mittetulundusühendus, mis ei ole noorteühendus 19-26 2,65
Üle 3 korra nädalas Muu mittetulundusühendus, mis ei ole noorteühendus Kokku 1,95
Üle 3 korra nädalas Õpilasesindus, üliõpilasesindus, õpilas-või üliõpilasesinduste liit 7-11 0,43
Üle 3 korra nädalas Õpilasesindus, üliõpilasesindus, õpilas-või üliõpilasesinduste liit 12-15 2,67
Üle 3 korra nädalas Õpilasesindus, üliõpilasesindus, õpilas-või üliõpilasesinduste liit 16-18 4,38
Üle 3 korra nädalas Õpilasesindus, üliõpilasesindus, õpilas-või üliõpilasesinduste liit 19-26 3,65
Üle 3 korra nädalas Õpilasesindus, üliõpilasesindus, õpilas-või üliõpilasesinduste liit Kokku 3,14
Üle 3 korra nädalas Maakondlik noortekogu 7-11 0,18
Üle 3 korra nädalas Maakondlik noortekogu 12-15 1,19
Üle 3 korra nädalas Maakondlik noortekogu 16-18 0,63
Üle 3 korra nädalas Maakondlik noortekogu 19-26 2,65
Üle 3 korra nädalas Maakondlik noortekogu Kokku 1,79
Üle 3 korra nädalas Kohaliku omavalitsuse juures tegutsev noortevolikogu 7-11 1,74
Üle 3 korra nädalas Kohaliku omavalitsuse juures tegutsev noortevolikogu 12-15 1,29
Üle 3 korra nädalas Kohaliku omavalitsuse juures tegutsev noortevolikogu 16-18 0,83
Üle 3 korra nädalas Kohaliku omavalitsuse juures tegutsev noortevolikogu 19-26 2,65
Üle 3 korra nädalas Kohaliku omavalitsuse juures tegutsev noortevolikogu Kokku 2,07