Vaba aeg: Vaba aja tegevused

2011. aastal Noorteseire uuringus osalenud 7–26-aastaste noorte vaba aja tegevustes osalemise sagedus.

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp, osalemise sagedus, vaba aja tegevus

Allikas: Noorteseire uuring "Noorsootöös osalemine"

Aasta
Osalemise sagedus Vaba aja tegevus Vanusgrupp (uuring) 2011
Iga päev Tegelen spordiga 7-11 23,7
Iga päev Tegelen spordiga 12-15 25,4
Iga päev Tegelen spordiga 16-18 24,5
Iga päev Tegelen spordiga 19-26 14,3
Iga päev Tegelen spordiga Kokku 18,9
Iga päev Käin spordivõistlusel pealtvaatajana 7-11 7,9
Iga päev Käin spordivõistlusel pealtvaatajana 12-15 6,2
Iga päev Käin spordivõistlusel pealtvaatajana 16-18 4,5
Iga päev Käin spordivõistlusel pealtvaatajana 19-26 4,0
Iga päev Käin spordivõistlusel pealtvaatajana Kokku 5,1
Iga päev Sõidan rulaga, BMXiga, rulluiskudega, lumelauga, slaalomit 7-11 15,0
Iga päev Sõidan rulaga, BMXiga, rulluiskudega, lumelauga, slaalomit 12-15 10,5
Iga päev Sõidan rulaga, BMXiga, rulluiskudega, lumelauga, slaalomit 16-18 7,2
Iga päev Sõidan rulaga, BMXiga, rulluiskudega, lumelauga, slaalomit 19-26 10,0
Iga päev Sõidan rulaga, BMXiga, rulluiskudega, lumelauga, slaalomit Kokku 10,6
Iga päev Veedan aega sõpradega siseruumides 7-11 18,6
Iga päev Veedan aega sõpradega siseruumides 12-15 20,8
Iga päev Veedan aega sõpradega siseruumides 16-18 13,9
Iga päev Veedan aega sõpradega siseruumides 19-26 9,6
Iga päev Veedan aega sõpradega siseruumides Kokku 13,4
Iga päev Veedan aega sõpradega mööda linna kõndides, avalikes kohtades 7-11 14,6
Iga päev Veedan aega sõpradega mööda linna kõndides, avalikes kohtades 12-15 20,9
Iga päev Veedan aega sõpradega mööda linna kõndides, avalikes kohtades 16-18 16,9
Iga päev Veedan aega sõpradega mööda linna kõndides, avalikes kohtades 19-26 10,4
Iga päev Veedan aega sõpradega mööda linna kõndides, avalikes kohtades Kokku 13,5
Iga päev Veedan aega/käin kohvikus, restoranis, pubis, baaris 7-11 5,7
Iga päev Veedan aega/käin kohvikus, restoranis, pubis, baaris 12-15 6,2
Iga päev Veedan aega/käin kohvikus, restoranis, pubis, baaris 16-18 7,1
Iga päev Veedan aega/käin kohvikus, restoranis, pubis, baaris 19-26 7,9
Iga päev Veedan aega/käin kohvikus, restoranis, pubis, baaris Kokku 7,1
Iga päev Käin popmuusika kontserdil 7-11 6,2
Iga päev Käin popmuusika kontserdil 12-15 5,0
Iga päev Käin popmuusika kontserdil 16-18 3,6
Iga päev Käin popmuusika kontserdil 19-26 2,4
Iga päev Käin popmuusika kontserdil Kokku 3,6
Iga päev Käin klassikalise muusika kontserdil 7-11 5,2
Iga päev Käin klassikalise muusika kontserdil 12-15 4,8
Iga päev Käin klassikalise muusika kontserdil 16-18 4,0
Iga päev Käin klassikalise muusika kontserdil 19-26 2,6
Iga päev Käin klassikalise muusika kontserdil Kokku 3,6
Iga päev Käin teatris, kinos, muuseumis, näitustel 7-11 5,0
Iga päev Käin teatris, kinos, muuseumis, näitustel 12-15 5,4
Iga päev Käin teatris, kinos, muuseumis, näitustel 16-18 4,2
Iga päev Käin teatris, kinos, muuseumis, näitustel 19-26 2,4
Iga päev Käin teatris, kinos, muuseumis, näitustel Kokku 3,5
Iga päev Käin peol, pidutsen 7-11 6,5
Iga päev Käin peol, pidutsen 12-15 6,0
Iga päev Käin peol, pidutsen 16-18 6,4
Iga päev Käin peol, pidutsen 19-26 3,6
Iga päev Käin peol, pidutsen Kokku 4,8
Iga päev Käin looduses, kalal, jahil 7-11 10,2
Iga päev Käin looduses, kalal, jahil 12-15 7,1
Iga päev Käin looduses, kalal, jahil 16-18 5,7
Iga päev Käin looduses, kalal, jahil 19-26 3,6
Iga päev Käin looduses, kalal, jahil Kokku 5,6
Iga päev Mängin arvutimänge, telemänge 7-11 47,6
Iga päev Mängin arvutimänge, telemänge 12-15 39,8
Iga päev Mängin arvutimänge, telemänge 16-18 21,9
Iga päev Mängin arvutimänge, telemänge 19-26 13,1
Iga päev Mängin arvutimänge, telemänge Kokku 24,4
Iga päev Surfan internetis, suhtlen internetis 7-11 53,7
Iga päev Surfan internetis, suhtlen internetis 12-15 71,5
Iga päev Surfan internetis, suhtlen internetis 16-18 77,1
Iga päev Surfan internetis, suhtlen internetis 19-26 67,0
Iga päev Surfan internetis, suhtlen internetis Kokku 66,5
Iga päev Käin raamatukogus õppetöövälisel ajal 7-11 10,4
Iga päev Käin raamatukogus õppetöövälisel ajal 12-15 7,2
Iga päev Käin raamatukogus õppetöövälisel ajal 16-18 4,8
Iga päev Käin raamatukogus õppetöövälisel ajal 19-26 2,8
Iga päev Käin raamatukogus õppetöövälisel ajal Kokku 5,1
Iga päev Tegelen tehnikaga (nt mootorratas) 7-11 8,5
Iga päev Tegelen tehnikaga (nt mootorratas) 12-15 10,0
Iga päev Tegelen tehnikaga (nt mootorratas) 16-18 9,4
Iga päev Tegelen tehnikaga (nt mootorratas) 19-26 7,1
Iga päev Tegelen tehnikaga (nt mootorratas) Kokku 8,1
Iga päev Loen ilukirjandust, mis ei ole kooli kohustuslik kirjandus 7-11 13,3
Iga päev Loen ilukirjandust, mis ei ole kooli kohustuslik kirjandus 12-15 10,5
Iga päev Loen ilukirjandust, mis ei ole kooli kohustuslik kirjandus 16-18 10,1
Iga päev Loen ilukirjandust, mis ei ole kooli kohustuslik kirjandus 19-26 16,1
Iga päev Loen ilukirjandust, mis ei ole kooli kohustuslik kirjandus Kokku 14,0
Iga päev Aitan teha koduseid toimetusi, majapidamistoimetusi 7-11 35,0
Iga päev Aitan teha koduseid toimetusi, majapidamistoimetusi 12-15 35,9
Iga päev Aitan teha koduseid toimetusi, majapidamistoimetusi 16-18 41,7
Iga päev Aitan teha koduseid toimetusi, majapidamistoimetusi 19-26 57,7
Iga päev Aitan teha koduseid toimetusi, majapidamistoimetusi Kokku 48,4
Iga nädal Tegelen spordiga 7-11 35,3
Iga nädal Tegelen spordiga 12-15 36,5
Iga nädal Tegelen spordiga 16-18 40,2
Iga nädal Tegelen spordiga 19-26 44,3
Iga nädal Tegelen spordiga Kokku 41,0
Iga nädal Käin spordivõistlusel pealtvaatajana 7-11 5,7
Iga nädal Käin spordivõistlusel pealtvaatajana 12-15 5,7
Iga nädal Käin spordivõistlusel pealtvaatajana 16-18 6,3
Iga nädal Käin spordivõistlusel pealtvaatajana 19-26 6,6
Iga nädal Käin spordivõistlusel pealtvaatajana Kokku 6,3
Iga nädal Sõidan rulaga, BMXiga, rulluiskudega, lumelauga, slaalomit 7-11 14,2
Iga nädal Sõidan rulaga, BMXiga, rulluiskudega, lumelauga, slaalomit 12-15 12,9
Iga nädal Sõidan rulaga, BMXiga, rulluiskudega, lumelauga, slaalomit 16-18 7,9
Iga nädal Sõidan rulaga, BMXiga, rulluiskudega, lumelauga, slaalomit 19-26 3,6
Iga nädal Sõidan rulaga, BMXiga, rulluiskudega, lumelauga, slaalomit Kokku 7,5
Iga nädal Veedan aega sõpradega siseruumides 7-11 34,4
Iga nädal Veedan aega sõpradega siseruumides 12-15 37,0
Iga nädal Veedan aega sõpradega siseruumides 16-18 41,7
Iga nädal Veedan aega sõpradega siseruumides 19-26 39,1
Iga nädal Veedan aega sõpradega siseruumides Kokku 38,3
Iga nädal Veedan aega sõpradega mööda linna kõndides, avalikes kohtades 7-11 23,9
Iga nädal Veedan aega sõpradega mööda linna kõndides, avalikes kohtades 12-15 34,2
Iga nädal Veedan aega sõpradega mööda linna kõndides, avalikes kohtades 16-18 39,6
Iga nädal Veedan aega sõpradega mööda linna kõndides, avalikes kohtades 19-26 29,0
Iga nädal Veedan aega sõpradega mööda linna kõndides, avalikes kohtades Kokku 30,2
Iga nädal Veedan aega/käin kohvikus, restoranis, pubis, baaris 7-11 8,6
Iga nädal Veedan aega/käin kohvikus, restoranis, pubis, baaris 12-15 14,1
Iga nädal Veedan aega/käin kohvikus, restoranis, pubis, baaris 16-18 24,2
Iga nädal Veedan aega/käin kohvikus, restoranis, pubis, baaris 19-26 27,6
Iga nädal Veedan aega/käin kohvikus, restoranis, pubis, baaris Kokku 21,7
Iga nädal Käin popmuusika kontserdil 7-11 3,0
Iga nädal Käin popmuusika kontserdil 12-15 3,3
Iga nädal Käin popmuusika kontserdil 16-18 4,1
Iga nädal Käin popmuusika kontserdil 19-26 3,3
Iga nädal Käin popmuusika kontserdil Kokku 3,4
Iga nädal Käin klassikalise muusika kontserdil 7-11 3,0
Iga nädal Käin klassikalise muusika kontserdil 12-15 3,0
Iga nädal Käin klassikalise muusika kontserdil 16-18 2,9
Iga nädal Käin klassikalise muusika kontserdil 19-26 2,6
Iga nädal Käin klassikalise muusika kontserdil Kokku 2,8
Iga nädal Käin teatris, kinos, muuseumis, näitustel 7-11 7,8
Iga nädal Käin teatris, kinos, muuseumis, näitustel 12-15 5,5
Iga nädal Käin teatris, kinos, muuseumis, näitustel 16-18 6,0
Iga nädal Käin teatris, kinos, muuseumis, näitustel 19-26 5,5
Iga nädal Käin teatris, kinos, muuseumis, näitustel Kokku 6,0
Iga nädal Käin peol, pidutsen 7-11 6,9
Iga nädal Käin peol, pidutsen 12-15 12,8
Iga nädal Käin peol, pidutsen 16-18 22,3
Iga nädal Käin peol, pidutsen 19-26 17,6
Iga nädal Käin peol, pidutsen Kokku 15,5
Iga nädal Käin looduses, kalal, jahil 7-11 10,2
Iga nädal Käin looduses, kalal, jahil 12-15 11,9
Iga nädal Käin looduses, kalal, jahil 16-18 11,0
Iga nädal Käin looduses, kalal, jahil 19-26 15,6
Iga nädal Käin looduses, kalal, jahil Kokku 13,5
Iga nädal Mängin arvutimänge, telemänge 7-11 27,7
Iga nädal Mängin arvutimänge, telemänge 12-15 25,0
Iga nädal Mängin arvutimänge, telemänge 16-18 25,0
Iga nädal Mängin arvutimänge, telemänge 19-26 17,8
Iga nädal Mängin arvutimänge, telemänge Kokku 21,6
Iga nädal Surfan internetis, suhtlen internetis 7-11 23,7
Iga nädal Surfan internetis, suhtlen internetis 12-15 16,2
Iga nädal Surfan internetis, suhtlen internetis 16-18 12,8
Iga nädal Surfan internetis, suhtlen internetis 19-26 15,1
Iga nädal Surfan internetis, suhtlen internetis Kokku 16,5
Iga nädal Käin raamatukogus õppetöövälisel ajal 7-11 21,3
Iga nädal Käin raamatukogus õppetöövälisel ajal 12-15 13,9
Iga nädal Käin raamatukogus õppetöövälisel ajal 16-18 11,9
Iga nädal Käin raamatukogus õppetöövälisel ajal 19-26 11,9
Iga nädal Käin raamatukogus õppetöövälisel ajal Kokku 13,9
Iga nädal Tegelen tehnikaga (nt mootorratas) 7-11 7,2
Iga nädal Tegelen tehnikaga (nt mootorratas) 12-15 9,4
Iga nädal Tegelen tehnikaga (nt mootorratas) 16-18 10,3
Iga nädal Tegelen tehnikaga (nt mootorratas) 19-26 7,4
Iga nädal Tegelen tehnikaga (nt mootorratas) Kokku 8,0
Iga nädal Loen ilukirjandust, mis ei ole kooli kohustuslik kirjandus 7-11 12,9
Iga nädal Loen ilukirjandust, mis ei ole kooli kohustuslik kirjandus 12-15 11,5
Iga nädal Loen ilukirjandust, mis ei ole kooli kohustuslik kirjandus 16-18 10,2
Iga nädal Loen ilukirjandust, mis ei ole kooli kohustuslik kirjandus 19-26 19,9
Iga nädal Loen ilukirjandust, mis ei ole kooli kohustuslik kirjandus Kokku 16,1
Iga nädal Aitan teha koduseid toimetusi, majapidamistoimetusi 7-11 32,8
Iga nädal Aitan teha koduseid toimetusi, majapidamistoimetusi 12-15 36,2
Iga nädal Aitan teha koduseid toimetusi, majapidamistoimetusi 16-18 36,0
Iga nädal Aitan teha koduseid toimetusi, majapidamistoimetusi 19-26 19,7
Iga nädal Aitan teha koduseid toimetusi, majapidamistoimetusi Kokku 26,6
Iga kuu Tegelen spordiga 7-11 5,8
Iga kuu Tegelen spordiga 12-15 8,2
Iga kuu Tegelen spordiga 16-18 10,1
Iga kuu Tegelen spordiga 19-26 7,1
Iga kuu Tegelen spordiga Kokku 7,4
Iga kuu Käin spordivõistlusel pealtvaatajana 7-11 9,6
Iga kuu Käin spordivõistlusel pealtvaatajana 12-15 12,9
Iga kuu Käin spordivõistlusel pealtvaatajana 16-18 15,5
Iga kuu Käin spordivõistlusel pealtvaatajana 19-26 11,3
Iga kuu Käin spordivõistlusel pealtvaatajana Kokku 11,7
Iga kuu Sõidan rulaga, BMXiga, rulluiskudega, lumelauga, slaalomit 7-11 12,4
Iga kuu Sõidan rulaga, BMXiga, rulluiskudega, lumelauga, slaalomit 12-15 12,4
Iga kuu Sõidan rulaga, BMXiga, rulluiskudega, lumelauga, slaalomit 16-18 12,1
Iga kuu Sõidan rulaga, BMXiga, rulluiskudega, lumelauga, slaalomit 19-26 7,3
Iga kuu Sõidan rulaga, BMXiga, rulluiskudega, lumelauga, slaalomit Kokku 9,6
Iga kuu Veedan aega sõpradega siseruumides 7-11 17,6
Iga kuu Veedan aega sõpradega siseruumides 12-15 20,9
Iga kuu Veedan aega sõpradega siseruumides 16-18 23,5
Iga kuu Veedan aega sõpradega siseruumides 19-26 31,3
Iga kuu Veedan aega sõpradega siseruumides Kokku 26,3
Iga kuu Veedan aega sõpradega mööda linna kõndides, avalikes kohtades 7-11 18,5
Iga kuu Veedan aega sõpradega mööda linna kõndides, avalikes kohtades 12-15 21,0
Iga kuu Veedan aega sõpradega mööda linna kõndides, avalikes kohtades 16-18 23,8
Iga kuu Veedan aega sõpradega mööda linna kõndides, avalikes kohtades 19-26 27,1
Iga kuu Veedan aega sõpradega mööda linna kõndides, avalikes kohtades Kokku 24,2
Iga kuu Veedan aega/käin kohvikus, restoranis, pubis, baaris 7-11 20,0
Iga kuu Veedan aega/käin kohvikus, restoranis, pubis, baaris 12-15 30,7
Iga kuu Veedan aega/käin kohvikus, restoranis, pubis, baaris 16-18 35,5
Iga kuu Veedan aega/käin kohvikus, restoranis, pubis, baaris 19-26 38,7
Iga kuu Veedan aega/käin kohvikus, restoranis, pubis, baaris Kokku 33,7
Iga kuu Käin popmuusika kontserdil 7-11 7,1
Iga kuu Käin popmuusika kontserdil 12-15 6,8
Iga kuu Käin popmuusika kontserdil 16-18 9,5
Iga kuu Käin popmuusika kontserdil 19-26 14,8
Iga kuu Käin popmuusika kontserdil Kokku 11,6
Iga kuu Käin klassikalise muusika kontserdil 7-11 5,2
Iga kuu Käin klassikalise muusika kontserdil 12-15 4,4
Iga kuu Käin klassikalise muusika kontserdil 16-18 6,0
Iga kuu Käin klassikalise muusika kontserdil 19-26 5,0
Iga kuu Käin klassikalise muusika kontserdil Kokku 5,1
Iga kuu Käin teatris, kinos, muuseumis, näitustel 7-11 32,6
Iga kuu Käin teatris, kinos, muuseumis, näitustel 12-15 34,4
Iga kuu Käin teatris, kinos, muuseumis, näitustel 16-18 30,2
Iga kuu Käin teatris, kinos, muuseumis, näitustel 19-26 26,5
Iga kuu Käin teatris, kinos, muuseumis, näitustel Kokku 29,3
Iga kuu Käin peol, pidutsen 7-11 20,1
Iga kuu Käin peol, pidutsen 12-15 28,2
Iga kuu Käin peol, pidutsen 16-18 37,2
Iga kuu Käin peol, pidutsen 19-26 40,7
Iga kuu Käin peol, pidutsen Kokku 34,7
Iga kuu Käin looduses, kalal, jahil 7-11 21,3
Iga kuu Käin looduses, kalal, jahil 12-15 22,3
Iga kuu Käin looduses, kalal, jahil 16-18 25,4
Iga kuu Käin looduses, kalal, jahil 19-26 29,2
Iga kuu Käin looduses, kalal, jahil Kokku 26,3
Iga kuu Mängin arvutimänge, telemänge 7-11 8,4
Iga kuu Mängin arvutimänge, telemänge 12-15 13,1
Iga kuu Mängin arvutimänge, telemänge 16-18 17,1
Iga kuu Mängin arvutimänge, telemänge 19-26 20,5
Iga kuu Mängin arvutimänge, telemänge Kokku 16,8
Iga kuu Surfan internetis, suhtlen internetis 7-11 6,1
Iga kuu Surfan internetis, suhtlen internetis 12-15 4,4
Iga kuu Surfan internetis, suhtlen internetis 16-18 3,2
Iga kuu Surfan internetis, suhtlen internetis 19-26 5,6
Iga kuu Surfan internetis, suhtlen internetis Kokku 5,2
Iga kuu Käin raamatukogus õppetöövälisel ajal 7-11 28,6
Iga kuu Käin raamatukogus õppetöövälisel ajal 12-15 26,1
Iga kuu Käin raamatukogus õppetöövälisel ajal 16-18 27,8
Iga kuu Käin raamatukogus õppetöövälisel ajal 19-26 32,1
Iga kuu Käin raamatukogus õppetöövälisel ajal Kokku 30,0
Iga kuu Tegelen tehnikaga (nt mootorratas) 7-11 7,0
Iga kuu Tegelen tehnikaga (nt mootorratas) 12-15 10,8
Iga kuu Tegelen tehnikaga (nt mootorratas) 16-18 10,4
Iga kuu Tegelen tehnikaga (nt mootorratas) 19-26 13,4
Iga kuu Tegelen tehnikaga (nt mootorratas) Kokku 11,5
Iga kuu Loen ilukirjandust, mis ei ole kooli kohustuslik kirjandus 7-11 16,1
Iga kuu Loen ilukirjandust, mis ei ole kooli kohustuslik kirjandus 12-15 16,7
Iga kuu Loen ilukirjandust, mis ei ole kooli kohustuslik kirjandus 16-18 16,7
Iga kuu Loen ilukirjandust, mis ei ole kooli kohustuslik kirjandus 19-26 18,8
Iga kuu Loen ilukirjandust, mis ei ole kooli kohustuslik kirjandus Kokku 17,8
Iga kuu Aitan teha koduseid toimetusi, majapidamistoimetusi 7-11 12,8
Iga kuu Aitan teha koduseid toimetusi, majapidamistoimetusi 12-15 13,8
Iga kuu Aitan teha koduseid toimetusi, majapidamistoimetusi 16-18 10,6
Iga kuu Aitan teha koduseid toimetusi, majapidamistoimetusi 19-26 10,2
Iga kuu Aitan teha koduseid toimetusi, majapidamistoimetusi Kokku 11,3
Iga aasta Tegelen spordiga 7-11 7,9
Iga aasta Tegelen spordiga 12-15 7,8
Iga aasta Tegelen spordiga 16-18 8,8
Iga aasta Tegelen spordiga 19-26 11,7
Iga aasta Tegelen spordiga Kokku 10,1
Iga aasta Käin spordivõistlusel pealtvaatajana 7-11 22,0
Iga aasta Käin spordivõistlusel pealtvaatajana 12-15 26,6
Iga aasta Käin spordivõistlusel pealtvaatajana 16-18 32,1
Iga aasta Käin spordivõistlusel pealtvaatajana 19-26 26,8
Iga aasta Käin spordivõistlusel pealtvaatajana Kokku 26,5
Iga aasta Sõidan rulaga, BMXiga, rulluiskudega, lumelauga, slaalomit 7-11 17,7
Iga aasta Sõidan rulaga, BMXiga, rulluiskudega, lumelauga, slaalomit 12-15 25,6
Iga aasta Sõidan rulaga, BMXiga, rulluiskudega, lumelauga, slaalomit 16-18 28,7
Iga aasta Sõidan rulaga, BMXiga, rulluiskudega, lumelauga, slaalomit 19-26 20,3
Iga aasta Sõidan rulaga, BMXiga, rulluiskudega, lumelauga, slaalomit Kokku 21,7
Iga aasta Veedan aega sõpradega siseruumides 7-11 9,0
Iga aasta Veedan aega sõpradega siseruumides 12-15 7,9
Iga aasta Veedan aega sõpradega siseruumides 16-18 9,0
Iga aasta Veedan aega sõpradega siseruumides 19-26 8,5
Iga aasta Veedan aega sõpradega siseruumides Kokku 8,6
Iga aasta Veedan aega sõpradega mööda linna kõndides, avalikes kohtades 7-11 12,6
Iga aasta Veedan aega sõpradega mööda linna kõndides, avalikes kohtades 12-15 9,1
Iga aasta Veedan aega sõpradega mööda linna kõndides, avalikes kohtades 16-18 9,6
Iga aasta Veedan aega sõpradega mööda linna kõndides, avalikes kohtades 19-26 13,7
Iga aasta Veedan aega sõpradega mööda linna kõndides, avalikes kohtades Kokku 12,3
Iga aasta Veedan aega/käin kohvikus, restoranis, pubis, baaris 7-11 17,6
Iga aasta Veedan aega/käin kohvikus, restoranis, pubis, baaris 12-15 20,3
Iga aasta Veedan aega/käin kohvikus, restoranis, pubis, baaris 16-18 18,1
Iga aasta Veedan aega/käin kohvikus, restoranis, pubis, baaris 19-26 12,0
Iga aasta Veedan aega/käin kohvikus, restoranis, pubis, baaris Kokku 15,0
Iga aasta Käin popmuusika kontserdil 7-11 25,0
Iga aasta Käin popmuusika kontserdil 12-15 32,6
Iga aasta Käin popmuusika kontserdil 16-18 37,5
Iga aasta Käin popmuusika kontserdil 19-26 45,5
Iga aasta Käin popmuusika kontserdil Kokku 38,9
Iga aasta Käin klassikalise muusika kontserdil 7-11 13,1
Iga aasta Käin klassikalise muusika kontserdil 12-15 12,8
Iga aasta Käin klassikalise muusika kontserdil 16-18 17,8
Iga aasta Käin klassikalise muusika kontserdil 19-26 25,3
Iga aasta Käin klassikalise muusika kontserdil Kokku 20,3
Iga aasta Käin teatris, kinos, muuseumis, näitustel 7-11 37,1
Iga aasta Käin teatris, kinos, muuseumis, näitustel 12-15 38,6
Iga aasta Käin teatris, kinos, muuseumis, näitustel 16-18 43,6
Iga aasta Käin teatris, kinos, muuseumis, näitustel 19-26 48,3
Iga aasta Käin teatris, kinos, muuseumis, näitustel Kokku 44,2
Iga aasta Käin peol, pidutsen 7-11 27,7
Iga aasta Käin peol, pidutsen 12-15 29,5
Iga aasta Käin peol, pidutsen 16-18 22,5
Iga aasta Käin peol, pidutsen 19-26 22,3
Iga aasta Käin peol, pidutsen Kokku 24,3
Iga aasta Käin looduses, kalal, jahil 7-11 27,9
Iga aasta Käin looduses, kalal, jahil 12-15 31,4
Iga aasta Käin looduses, kalal, jahil 16-18 33,0
Iga aasta Käin looduses, kalal, jahil 19-26 28,7
Iga aasta Käin looduses, kalal, jahil Kokku 29,5
Iga aasta Mängin arvutimänge, telemänge 7-11 5,8
Iga aasta Mängin arvutimänge, telemänge 12-15 8,0
Iga aasta Mängin arvutimänge, telemänge 16-18 15,3
Iga aasta Mängin arvutimänge, telemänge 19-26 19,0
Iga aasta Mängin arvutimänge, telemänge Kokku 14,5
Iga aasta Surfan internetis, suhtlen internetis 7-11 3,5
Iga aasta Surfan internetis, suhtlen internetis 12-15 2,5
Iga aasta Surfan internetis, suhtlen internetis 16-18 3,5
Iga aasta Surfan internetis, suhtlen internetis 19-26 4,2
Iga aasta Surfan internetis, suhtlen internetis Kokku 3,7
Iga aasta Käin raamatukogus õppetöövälisel ajal 7-11 13,5
Iga aasta Käin raamatukogus õppetöövälisel ajal 12-15 20,6
Iga aasta Käin raamatukogus õppetöövälisel ajal 16-18 23,5
Iga aasta Käin raamatukogus õppetöövälisel ajal 19-26 22,6
Iga aasta Käin raamatukogus õppetöövälisel ajal Kokku 20,8
Iga aasta Tegelen tehnikaga (nt mootorratas) 7-11 8,0
Iga aasta Tegelen tehnikaga (nt mootorratas) 12-15 13,4
Iga aasta Tegelen tehnikaga (nt mootorratas) 16-18 13,6
Iga aasta Tegelen tehnikaga (nt mootorratas) 19-26 19,6
Iga aasta Tegelen tehnikaga (nt mootorratas) Kokku 15,8
Iga aasta Loen ilukirjandust, mis ei ole kooli kohustuslik kirjandus 7-11 16,1
Iga aasta Loen ilukirjandust, mis ei ole kooli kohustuslik kirjandus 12-15 18,2
Iga aasta Loen ilukirjandust, mis ei ole kooli kohustuslik kirjandus 16-18 26,0
Iga aasta Loen ilukirjandust, mis ei ole kooli kohustuslik kirjandus 19-26 28,0
Iga aasta Loen ilukirjandust, mis ei ole kooli kohustuslik kirjandus Kokku 24,1
Iga aasta Aitan teha koduseid toimetusi, majapidamistoimetusi 7-11 6,8
Iga aasta Aitan teha koduseid toimetusi, majapidamistoimetusi 12-15 5,2
Iga aasta Aitan teha koduseid toimetusi, majapidamistoimetusi 16-18 4,6
Iga aasta Aitan teha koduseid toimetusi, majapidamistoimetusi 19-26 7,2
Iga aasta Aitan teha koduseid toimetusi, majapidamistoimetusi Kokku 6,5
Harvemini või mitte kunagi Tegelen spordiga 7-11 27,4
Harvemini või mitte kunagi Tegelen spordiga 12-15 22,2
Harvemini või mitte kunagi Tegelen spordiga 16-18 16,4
Harvemini või mitte kunagi Tegelen spordiga 19-26 22,6
Harvemini või mitte kunagi Tegelen spordiga Kokku 22,6
Harvemini või mitte kunagi Käin spordivõistlusel pealtvaatajana 7-11 54,8
Harvemini või mitte kunagi Käin spordivõistlusel pealtvaatajana 12-15 48,6
Harvemini või mitte kunagi Käin spordivõistlusel pealtvaatajana 16-18 41,6
Harvemini või mitte kunagi Käin spordivõistlusel pealtvaatajana 19-26 51,4
Harvemini või mitte kunagi Käin spordivõistlusel pealtvaatajana Kokku 50,4
Harvemini või mitte kunagi Sõidan rulaga, BMXiga, rulluiskudega, lumelauga, slaalomit 7-11 40,7
Harvemini või mitte kunagi Sõidan rulaga, BMXiga, rulluiskudega, lumelauga, slaalomit 12-15 38,6
Harvemini või mitte kunagi Sõidan rulaga, BMXiga, rulluiskudega, lumelauga, slaalomit 16-18 44,2
Harvemini või mitte kunagi Sõidan rulaga, BMXiga, rulluiskudega, lumelauga, slaalomit 19-26 58,8
Harvemini või mitte kunagi Sõidan rulaga, BMXiga, rulluiskudega, lumelauga, slaalomit Kokku 50,7
Harvemini või mitte kunagi Veedan aega sõpradega siseruumides 7-11 20,4
Harvemini või mitte kunagi Veedan aega sõpradega siseruumides 12-15 13,5
Harvemini või mitte kunagi Veedan aega sõpradega siseruumides 16-18 11,9
Harvemini või mitte kunagi Veedan aega sõpradega siseruumides 19-26 11,5
Harvemini või mitte kunagi Veedan aega sõpradega siseruumides Kokku 13,4
Harvemini või mitte kunagi Veedan aega sõpradega mööda linna kõndides, avalikes kohtades 7-11 30,4
Harvemini või mitte kunagi Veedan aega sõpradega mööda linna kõndides, avalikes kohtades 12-15 14,8
Harvemini või mitte kunagi Veedan aega sõpradega mööda linna kõndides, avalikes kohtades 16-18 10,1
Harvemini või mitte kunagi Veedan aega sõpradega mööda linna kõndides, avalikes kohtades 19-26 19,8
Harvemini või mitte kunagi Veedan aega sõpradega mööda linna kõndides, avalikes kohtades Kokku 19,8
Harvemini või mitte kunagi Veedan aega/käin kohvikus, restoranis, pubis, baaris 7-11 48,1
Harvemini või mitte kunagi Veedan aega/käin kohvikus, restoranis, pubis, baaris 12-15 28,7
Harvemini või mitte kunagi Veedan aega/käin kohvikus, restoranis, pubis, baaris 16-18 15,1
Harvemini või mitte kunagi Veedan aega/käin kohvikus, restoranis, pubis, baaris 19-26 13,9
Harvemini või mitte kunagi Veedan aega/käin kohvikus, restoranis, pubis, baaris Kokku 22,4
Harvemini või mitte kunagi Käin popmuusika kontserdil 7-11 58,7
Harvemini või mitte kunagi Käin popmuusika kontserdil 12-15 52,3
Harvemini või mitte kunagi Käin popmuusika kontserdil 16-18 45,3
Harvemini või mitte kunagi Käin popmuusika kontserdil 19-26 34,0
Harvemini või mitte kunagi Käin popmuusika kontserdil Kokku 42,6
Harvemini või mitte kunagi Käin klassikalise muusika kontserdil 7-11 73,5
Harvemini või mitte kunagi Käin klassikalise muusika kontserdil 12-15 75,0
Harvemini või mitte kunagi Käin klassikalise muusika kontserdil 16-18 69,3
Harvemini või mitte kunagi Käin klassikalise muusika kontserdil 19-26 64,6
Harvemini või mitte kunagi Käin klassikalise muusika kontserdil Kokku 68,4
Harvemini või mitte kunagi Käin teatris, kinos, muuseumis, näitustel 7-11 17,6
Harvemini või mitte kunagi Käin teatris, kinos, muuseumis, näitustel 12-15 16,1
Harvemini või mitte kunagi Käin teatris, kinos, muuseumis, näitustel 16-18 16,0
Harvemini või mitte kunagi Käin teatris, kinos, muuseumis, näitustel 19-26 17,3
Harvemini või mitte kunagi Käin teatris, kinos, muuseumis, näitustel Kokku 17,0
Harvemini või mitte kunagi Käin peol, pidutsen 7-11 38,9
Harvemini või mitte kunagi Käin peol, pidutsen 12-15 23,4
Harvemini või mitte kunagi Käin peol, pidutsen 16-18 11,6
Harvemini või mitte kunagi Käin peol, pidutsen 19-26 15,9
Harvemini või mitte kunagi Käin peol, pidutsen Kokku 20,6
Harvemini või mitte kunagi Käin looduses, kalal, jahil 7-11 30,4
Harvemini või mitte kunagi Käin looduses, kalal, jahil 12-15 27,4
Harvemini või mitte kunagi Käin looduses, kalal, jahil 16-18 25,0
Harvemini või mitte kunagi Käin looduses, kalal, jahil 19-26 22,9
Harvemini või mitte kunagi Käin looduses, kalal, jahil Kokku 25,2
Harvemini või mitte kunagi Mängin arvutimänge, telemänge 7-11 10,4
Harvemini või mitte kunagi Mängin arvutimänge, telemänge 12-15 14,1
Harvemini või mitte kunagi Mängin arvutimänge, telemänge 16-18 20,7
Harvemini või mitte kunagi Mängin arvutimänge, telemänge 19-26 29,6
Harvemini või mitte kunagi Mängin arvutimänge, telemänge Kokku 22,7
Harvemini või mitte kunagi Surfan internetis, suhtlen internetis 7-11 13,0
Harvemini või mitte kunagi Surfan internetis, suhtlen internetis 12-15 5,5
Harvemini või mitte kunagi Surfan internetis, suhtlen internetis 16-18 3,5
Harvemini või mitte kunagi Surfan internetis, suhtlen internetis 19-26 8,2
Harvemini või mitte kunagi Surfan internetis, suhtlen internetis Kokku 8,1
Harvemini või mitte kunagi Käin raamatukogus õppetöövälisel ajal 7-11 26,1
Harvemini või mitte kunagi Käin raamatukogus õppetöövälisel ajal 12-15 32,1
Harvemini või mitte kunagi Käin raamatukogus õppetöövälisel ajal 16-18 32,0
Harvemini või mitte kunagi Käin raamatukogus õppetöövälisel ajal 19-26 30,6
Harvemini või mitte kunagi Käin raamatukogus õppetöövälisel ajal Kokku 30,2
Harvemini või mitte kunagi Tegelen tehnikaga (nt mootorratas) 7-11 69,3
Harvemini või mitte kunagi Tegelen tehnikaga (nt mootorratas) 12-15 56,5
Harvemini või mitte kunagi Tegelen tehnikaga (nt mootorratas) 16-18 56,2
Harvemini või mitte kunagi Tegelen tehnikaga (nt mootorratas) 19-26 52,5
Harvemini või mitte kunagi Tegelen tehnikaga (nt mootorratas) Kokku 56,6
Harvemini või mitte kunagi Loen ilukirjandust, mis ei ole kooli kohustuslik kirjandus 7-11 41,6
Harvemini või mitte kunagi Loen ilukirjandust, mis ei ole kooli kohustuslik kirjandus 12-15 43,0
Harvemini või mitte kunagi Loen ilukirjandust, mis ei ole kooli kohustuslik kirjandus 16-18 37,1
Harvemini või mitte kunagi Loen ilukirjandust, mis ei ole kooli kohustuslik kirjandus 19-26 17,3
Harvemini või mitte kunagi Loen ilukirjandust, mis ei ole kooli kohustuslik kirjandus Kokku 28,0
Harvemini või mitte kunagi Aitan teha koduseid toimetusi, majapidamistoimetusi 7-11 12,6
Harvemini või mitte kunagi Aitan teha koduseid toimetusi, majapidamistoimetusi 12-15 8,8
Harvemini või mitte kunagi Aitan teha koduseid toimetusi, majapidamistoimetusi 16-18 7,1
Harvemini või mitte kunagi Aitan teha koduseid toimetusi, majapidamistoimetusi 19-26 5,2
Harvemini või mitte kunagi Aitan teha koduseid toimetusi, majapidamistoimetusi Kokku 7,3