Haridus » Õpingute katkestajate arv kõrghariduses: Õpingute katkestajate (18–26 a.) arv kõrghariduses soo, õppekeele lõikes

Kõrghariduse õppekavadel katkestanud noorte (18–26-aastased) arv.

Mõõtühik: absoluutarv

Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp, sugu, õppekeel

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS)

Sugu
Õppekeel Vanusgrupp (haridus) Õppeaasta Mehed ja naised Mees Naine
Kokku 18-26 2004/2005 6454 3238 3216
Kokku 18-26 2005/2006 6040 3013 3027
Kokku 18-26 2006/2007 6871 3582 3289
Kokku 18-26 2007/2008 7110 3820 3290
Kokku 18-26 2008/2009 6164 3119 3045
Kokku 18-26 2009/2010 6740 3389 3351
Kokku 18-26 2010/2011 6348 3322 3026
Kokku 18-26 2011/2012 6238 3234 3004
Kokku 18-26 2012/2013 6623 3479 3144
Kokku 18-26 2013/2014 6007 3142 2865
Eesti 18-26 2004/2005 5263 2635 2628
Eesti 18-26 2005/2006 5107 2516 2591
Eesti 18-26 2006/2007 5747 2990 2757
Eesti 18-26 2007/2008 5734 3049 2685
Eesti 18-26 2008/2009 5138 2554 2584
Eesti 18-26 2009/2010 5617 2755 2862
Eesti 18-26 2010/2011 5435 2784 2651
Eesti 18-26 2011/2012 5491 2801 2690
Eesti 18-26 2012/2013 5706 2954 2752
Eesti 18-26 2013/2014 5451 2807 2644
Inglise 18-26 2004/2005 72 32 40
Inglise 18-26 2005/2006 94 52 42
Inglise 18-26 2006/2007 81 38 43
Inglise 18-26 2007/2008 101 52 49
Inglise 18-26 2008/2009 102 56 46
Inglise 18-26 2009/2010 136 73 63
Inglise 18-26 2010/2011 84 51 33
Inglise 18-26 2011/2012 119 63 56
Inglise 18-26 2012/2013 216 138 78
Inglise 18-26 2013/2014 307 174 133
Vene 18-26 2004/2005 1119 571 548
Vene 18-26 2005/2006 839 445 394
Vene 18-26 2006/2007 1043 554 489
Vene 18-26 2007/2008 1275 719 556
Vene 18-26 2008/2009 924 509 415
Vene 18-26 2009/2010 987 561 426
Vene 18-26 2010/2011 829 487 342
Vene 18-26 2011/2012 628 370 258
Vene 18-26 2012/2013 701 387 314
Vene 18-26 2013/2014 246 159 87