Noorsootöö » Noortekeskuste ja -tubade külastatavus: Noortekeskuste ja -tubade külastatavus vanuse lõikes

2011. aastal Noorteseire uuringus osalenud 7–26-aastaste noorte osalemise sagedus noortekeskustes viimase kolme aasta jooksul.

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp, osalemise sagedus

Allikas: Noorteseire uuring "Noorsootöös osalemine"

Aasta
Osalemise sagedus Vanusgrupp (uuring) 2011
Ei ole osalenud 7-11 50,5
Ei ole osalenud 12-15 49,0
Ei ole osalenud 16-18 55,9
Ei ole osalenud 19-26 70,9
Ei ole osalenud Kokku 61,5
On osalenud 7-11 49,5
On osalenud 12-15 51,0
On osalenud 16-18 44,1
On osalenud 19-26 29,1
On osalenud Kokku 38,5
Harvemini kui kord kuus 7-11 48,6
Harvemini kui kord kuus 12-15 50,7
Harvemini kui kord kuus 16-18 60,7
Harvemini kui kord kuus 19-26 72,8
Harvemini kui kord kuus Kokku 60,5
Keskmiselt 1-2 korda kuus 7-11 19,1
Keskmiselt 1-2 korda kuus 12-15 15,4
Keskmiselt 1-2 korda kuus 16-18 13,3
Keskmiselt 1-2 korda kuus 19-26 12,4
Keskmiselt 1-2 korda kuus Kokku 14,8
Keskmiselt 1 kord nädalas 7-11 8,2
Keskmiselt 1 kord nädalas 12-15 8,2
Keskmiselt 1 kord nädalas 16-18 12,3
Keskmiselt 1 kord nädalas 19-26 1,7
Keskmiselt 1 kord nädalas Kokku 6,3
Keskmiselt 2-3 korda nädalas 7-11 12,1
Keskmiselt 2-3 korda nädalas 12-15 13,1
Keskmiselt 2-3 korda nädalas 16-18 8,1
Keskmiselt 2-3 korda nädalas 19-26 0,0
Keskmiselt 2-3 korda nädalas Kokku 6,9
Keskmiselt rohkem kui 3 korda nädalas 7-11 12,0
Keskmiselt rohkem kui 3 korda nädalas 12-15 12,6
Keskmiselt rohkem kui 3 korda nädalas 16-18 5,6
Keskmiselt rohkem kui 3 korda nädalas 19-26 13,1
Keskmiselt rohkem kui 3 korda nädalas Kokku 11,6