Kodanikuaktiivsus ja hoiakud » Vabatahtlik tegevus: Vabatahtlikus tegevuses osalemine vanuse lõikes

2011. aastal Noorteseire uuringus osalenud 7–26-aastaste noorte osalemise sagedus vabatahtlikus tegevuses viimase kolme aasta jooksul.

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp, osalemise sagedus, vabatahtlik tegevus

Allikas: Noorteseire uuring "Noorsootöös osalemine"

Aasta
Osalemise sagedus Vabatahtlik tegevus Vanusgrupp (uuring) 2011
Ei ole osalenud Kokku 7-11 51,9
Ei ole osalenud Kokku 12-15 53,2
Ei ole osalenud Kokku 16-18 49,4
Ei ole osalenud Kokku 19-26 47,3
Ei ole osalenud Kokku Kokku 49,4
Ei ole osalenud Vabatahtlik tegevus noortele mõeldud organisatsioonide kaudu 7-11 69,9
Ei ole osalenud Vabatahtlik tegevus noortele mõeldud organisatsioonide kaudu 12-15 60,9
Ei ole osalenud Vabatahtlik tegevus noortele mõeldud organisatsioonide kaudu 16-18 56,4
Ei ole osalenud Vabatahtlik tegevus noortele mõeldud organisatsioonide kaudu 19-26 56,9
Ei ole osalenud Vabatahtlik tegevus noortele mõeldud organisatsioonide kaudu Kokku 59,6
Ei ole osalenud Vabatahtlik tegevus noorteprojektide korraldamisel, elluviimisel 7-11 71,5
Ei ole osalenud Vabatahtlik tegevus noorteprojektide korraldamisel, elluviimisel 12-15 64,6
Ei ole osalenud Vabatahtlik tegevus noorteprojektide korraldamisel, elluviimisel 16-18 57,3
Ei ole osalenud Vabatahtlik tegevus noorteprojektide korraldamisel, elluviimisel 19-26 71,1
Ei ole osalenud Vabatahtlik tegevus noorteprojektide korraldamisel, elluviimisel Kokku 68,6
Ei ole osalenud Vabatahtlik tegevus noorteürituste korraldamisel 7-11 65,6
Ei ole osalenud Vabatahtlik tegevus noorteürituste korraldamisel 12-15 57,9
Ei ole osalenud Vabatahtlik tegevus noorteürituste korraldamisel 16-18 52,3
Ei ole osalenud Vabatahtlik tegevus noorteürituste korraldamisel 19-26 65,8
Ei ole osalenud Vabatahtlik tegevus noorteürituste korraldamisel Kokku 63,0
Ei ole osalenud Vabatahtlik tegevus talgutel 7-11 54,0
Ei ole osalenud Vabatahtlik tegevus talgutel 12-15 47,4
Ei ole osalenud Vabatahtlik tegevus talgutel 16-18 39,9
Ei ole osalenud Vabatahtlik tegevus talgutel 19-26 37,1
Ei ole osalenud Vabatahtlik tegevus talgutel Kokku 41,7
Ei ole osalenud Individuaalne vabatahtlik tegevus (nt kellegi aitamine) 7-11 55,0
Ei ole osalenud Individuaalne vabatahtlik tegevus (nt kellegi aitamine) 12-15 44,1
Ei ole osalenud Individuaalne vabatahtlik tegevus (nt kellegi aitamine) 16-18 34,6
Ei ole osalenud Individuaalne vabatahtlik tegevus (nt kellegi aitamine) 19-26 32,7
Ei ole osalenud Individuaalne vabatahtlik tegevus (nt kellegi aitamine) Kokku 38,3
Ei ole osalenud Muu 7-11 77,2
Ei ole osalenud Muu 12-15 81,8
Ei ole osalenud Muu 16-18 83,0
Ei ole osalenud Muu 19-26 68,8
Ei ole osalenud Muu Kokku 73,8
On osalenud Kokku 7-11 48,1
On osalenud Kokku 12-15 46,8
On osalenud Kokku 16-18 50,6
On osalenud Kokku 19-26 52,7
On osalenud Kokku Kokku 50,6
On osalenud Vabatahtlik tegevus noortele mõeldud organisatsioonide kaudu 7-11 -
On osalenud Vabatahtlik tegevus noortele mõeldud organisatsioonide kaudu 12-15 -
On osalenud Vabatahtlik tegevus noortele mõeldud organisatsioonide kaudu 16-18 -
On osalenud Vabatahtlik tegevus noortele mõeldud organisatsioonide kaudu 19-26 -
On osalenud Vabatahtlik tegevus noortele mõeldud organisatsioonide kaudu Kokku -
On osalenud Vabatahtlik tegevus noorteprojektide korraldamisel, elluviimisel 7-11 -
On osalenud Vabatahtlik tegevus noorteprojektide korraldamisel, elluviimisel 12-15 -
On osalenud Vabatahtlik tegevus noorteprojektide korraldamisel, elluviimisel 16-18 -
On osalenud Vabatahtlik tegevus noorteprojektide korraldamisel, elluviimisel 19-26 -
On osalenud Vabatahtlik tegevus noorteprojektide korraldamisel, elluviimisel Kokku -
On osalenud Vabatahtlik tegevus noorteürituste korraldamisel 7-11 -
On osalenud Vabatahtlik tegevus noorteürituste korraldamisel 12-15 -
On osalenud Vabatahtlik tegevus noorteürituste korraldamisel 16-18 -
On osalenud Vabatahtlik tegevus noorteürituste korraldamisel 19-26 -
On osalenud Vabatahtlik tegevus noorteürituste korraldamisel Kokku -
On osalenud Vabatahtlik tegevus talgutel 7-11 -
On osalenud Vabatahtlik tegevus talgutel 12-15 -
On osalenud Vabatahtlik tegevus talgutel 16-18 -
On osalenud Vabatahtlik tegevus talgutel 19-26 -
On osalenud Vabatahtlik tegevus talgutel Kokku -
On osalenud Individuaalne vabatahtlik tegevus (nt kellegi aitamine) 7-11 -
On osalenud Individuaalne vabatahtlik tegevus (nt kellegi aitamine) 12-15 -
On osalenud Individuaalne vabatahtlik tegevus (nt kellegi aitamine) 16-18 -
On osalenud Individuaalne vabatahtlik tegevus (nt kellegi aitamine) 19-26 -
On osalenud Individuaalne vabatahtlik tegevus (nt kellegi aitamine) Kokku -
On osalenud Muu 7-11 -
On osalenud Muu 12-15 -
On osalenud Muu 16-18 -
On osalenud Muu 19-26 -
On osalenud Muu Kokku -
Mõni kord aastas Kokku 7-11 -
Mõni kord aastas Kokku 12-15 -
Mõni kord aastas Kokku 16-18 -
Mõni kord aastas Kokku 19-26 -
Mõni kord aastas Kokku Kokku -
Mõni kord aastas Vabatahtlik tegevus noortele mõeldud organisatsioonide kaudu 7-11 17,7
Mõni kord aastas Vabatahtlik tegevus noortele mõeldud organisatsioonide kaudu 12-15 27,0
Mõni kord aastas Vabatahtlik tegevus noortele mõeldud organisatsioonide kaudu 16-18 32,4
Mõni kord aastas Vabatahtlik tegevus noortele mõeldud organisatsioonide kaudu 19-26 33,4
Mõni kord aastas Vabatahtlik tegevus noortele mõeldud organisatsioonide kaudu Kokku 29,7
Mõni kord aastas Vabatahtlik tegevus noorteprojektide korraldamisel, elluviimisel 7-11 19,6
Mõni kord aastas Vabatahtlik tegevus noorteprojektide korraldamisel, elluviimisel 12-15 25,5
Mõni kord aastas Vabatahtlik tegevus noorteprojektide korraldamisel, elluviimisel 16-18 28,5
Mõni kord aastas Vabatahtlik tegevus noorteprojektide korraldamisel, elluviimisel 19-26 23,8
Mõni kord aastas Vabatahtlik tegevus noorteprojektide korraldamisel, elluviimisel Kokku 23,9
Mõni kord aastas Vabatahtlik tegevus noorteürituste korraldamisel 7-11 24,0
Mõni kord aastas Vabatahtlik tegevus noorteürituste korraldamisel 12-15 28,1
Mõni kord aastas Vabatahtlik tegevus noorteürituste korraldamisel 16-18 30,8
Mõni kord aastas Vabatahtlik tegevus noorteürituste korraldamisel 19-26 25,7
Mõni kord aastas Vabatahtlik tegevus noorteürituste korraldamisel Kokku 26,4
Mõni kord aastas Vabatahtlik tegevus talgutel 7-11 33,9
Mõni kord aastas Vabatahtlik tegevus talgutel 12-15 42,1
Mõni kord aastas Vabatahtlik tegevus talgutel 16-18 48,2
Mõni kord aastas Vabatahtlik tegevus talgutel 19-26 55,7
Mõni kord aastas Vabatahtlik tegevus talgutel Kokku 49,2
Mõni kord aastas Individuaalne vabatahtlik tegevus (nt kellegi aitamine) 7-11 19,3
Mõni kord aastas Individuaalne vabatahtlik tegevus (nt kellegi aitamine) 12-15 25,6
Mõni kord aastas Individuaalne vabatahtlik tegevus (nt kellegi aitamine) 16-18 28,3
Mõni kord aastas Individuaalne vabatahtlik tegevus (nt kellegi aitamine) 19-26 32,7
Mõni kord aastas Individuaalne vabatahtlik tegevus (nt kellegi aitamine) Kokku 28,9
Mõni kord aastas Muu 7-11 10,3
Mõni kord aastas Muu 12-15 8,9
Mõni kord aastas Muu 16-18 6,4
Mõni kord aastas Muu 19-26 9,0
Mõni kord aastas Muu Kokku 8,9
Mõni kord kuus Kokku 7-11 -
Mõni kord kuus Kokku 12-15 -
Mõni kord kuus Kokku 16-18 -
Mõni kord kuus Kokku 19-26 -
Mõni kord kuus Kokku Kokku -
Mõni kord kuus Vabatahtlik tegevus noortele mõeldud organisatsioonide kaudu 7-11 5,5
Mõni kord kuus Vabatahtlik tegevus noortele mõeldud organisatsioonide kaudu 12-15 7,4
Mõni kord kuus Vabatahtlik tegevus noortele mõeldud organisatsioonide kaudu 16-18 6,5
Mõni kord kuus Vabatahtlik tegevus noortele mõeldud organisatsioonide kaudu 19-26 6,0
Mõni kord kuus Vabatahtlik tegevus noortele mõeldud organisatsioonide kaudu Kokku 6,2
Mõni kord kuus Vabatahtlik tegevus noorteprojektide korraldamisel, elluviimisel 7-11 5,7
Mõni kord kuus Vabatahtlik tegevus noorteprojektide korraldamisel, elluviimisel 12-15 6,7
Mõni kord kuus Vabatahtlik tegevus noorteprojektide korraldamisel, elluviimisel 16-18 8,6
Mõni kord kuus Vabatahtlik tegevus noorteprojektide korraldamisel, elluviimisel 19-26 2,4
Mõni kord kuus Vabatahtlik tegevus noorteprojektide korraldamisel, elluviimisel Kokku 4,3
Mõni kord kuus Vabatahtlik tegevus noorteürituste korraldamisel 7-11 5,7
Mõni kord kuus Vabatahtlik tegevus noorteürituste korraldamisel 12-15 10,4
Mõni kord kuus Vabatahtlik tegevus noorteürituste korraldamisel 16-18 11,4
Mõni kord kuus Vabatahtlik tegevus noorteürituste korraldamisel 19-26 6,0
Mõni kord kuus Vabatahtlik tegevus noorteürituste korraldamisel Kokku 7,2
Mõni kord kuus Vabatahtlik tegevus talgutel 7-11 6,9
Mõni kord kuus Vabatahtlik tegevus talgutel 12-15 6,6
Mõni kord kuus Vabatahtlik tegevus talgutel 16-18 8,4
Mõni kord kuus Vabatahtlik tegevus talgutel 19-26 5,6
Mõni kord kuus Vabatahtlik tegevus talgutel Kokku 6,3
Mõni kord kuus Individuaalne vabatahtlik tegevus (nt kellegi aitamine) 7-11 15,7
Mõni kord kuus Individuaalne vabatahtlik tegevus (nt kellegi aitamine) 12-15 17,3
Mõni kord kuus Individuaalne vabatahtlik tegevus (nt kellegi aitamine) 16-18 22,1
Mõni kord kuus Individuaalne vabatahtlik tegevus (nt kellegi aitamine) 19-26 21,8
Mõni kord kuus Individuaalne vabatahtlik tegevus (nt kellegi aitamine) Kokku 20,2
Mõni kord kuus Muu 7-11 3,3
Mõni kord kuus Muu 12-15 3,3
Mõni kord kuus Muu 16-18 5,6
Mõni kord kuus Muu 19-26 17,5
Mõni kord kuus Muu Kokku 11,7
1-2 korda nädalas Kokku 7-11 -
1-2 korda nädalas Kokku 12-15 -
1-2 korda nädalas Kokku 16-18 -
1-2 korda nädalas Kokku 19-26 -
1-2 korda nädalas Kokku Kokku -
1-2 korda nädalas Vabatahtlik tegevus noortele mõeldud organisatsioonide kaudu 7-11 4,7
1-2 korda nädalas Vabatahtlik tegevus noortele mõeldud organisatsioonide kaudu 12-15 3,1
1-2 korda nädalas Vabatahtlik tegevus noortele mõeldud organisatsioonide kaudu 16-18 2,3
1-2 korda nädalas Vabatahtlik tegevus noortele mõeldud organisatsioonide kaudu 19-26 2,1
1-2 korda nädalas Vabatahtlik tegevus noortele mõeldud organisatsioonide kaudu Kokku 2,7
1-2 korda nädalas Vabatahtlik tegevus noorteprojektide korraldamisel, elluviimisel 7-11 2,2
1-2 korda nädalas Vabatahtlik tegevus noorteprojektide korraldamisel, elluviimisel 12-15 2,1
1-2 korda nädalas Vabatahtlik tegevus noorteprojektide korraldamisel, elluviimisel 16-18 3,6
1-2 korda nädalas Vabatahtlik tegevus noorteprojektide korraldamisel, elluviimisel 19-26 1,1
1-2 korda nädalas Vabatahtlik tegevus noorteprojektide korraldamisel, elluviimisel Kokku 1,7
1-2 korda nädalas Vabatahtlik tegevus noorteürituste korraldamisel 7-11 3,0
1-2 korda nädalas Vabatahtlik tegevus noorteürituste korraldamisel 12-15 2,7
1-2 korda nädalas Vabatahtlik tegevus noorteürituste korraldamisel 16-18 3,2
1-2 korda nädalas Vabatahtlik tegevus noorteürituste korraldamisel 19-26 0,9
1-2 korda nädalas Vabatahtlik tegevus noorteürituste korraldamisel Kokku 1,8
1-2 korda nädalas Vabatahtlik tegevus talgutel 7-11 2,6
1-2 korda nädalas Vabatahtlik tegevus talgutel 12-15 2,1
1-2 korda nädalas Vabatahtlik tegevus talgutel 16-18 2,1
1-2 korda nädalas Vabatahtlik tegevus talgutel 19-26 0,0
1-2 korda nädalas Vabatahtlik tegevus talgutel Kokku 1,0
1-2 korda nädalas Individuaalne vabatahtlik tegevus (nt kellegi aitamine) 7-11 5,8
1-2 korda nädalas Individuaalne vabatahtlik tegevus (nt kellegi aitamine) 12-15 7,4
1-2 korda nädalas Individuaalne vabatahtlik tegevus (nt kellegi aitamine) 16-18 8,4
1-2 korda nädalas Individuaalne vabatahtlik tegevus (nt kellegi aitamine) 19-26 3,7
1-2 korda nädalas Individuaalne vabatahtlik tegevus (nt kellegi aitamine) Kokku 5,1
1-2 korda nädalas Muu 7-11 4,4
1-2 korda nädalas Muu 12-15 2,3
1-2 korda nädalas Muu 16-18 2,8
1-2 korda nädalas Muu 19-26 3,0
1-2 korda nädalas Muu Kokku 3,1
Üle 3 korra nädalas Kokku 7-11 -
Üle 3 korra nädalas Kokku 12-15 -
Üle 3 korra nädalas Kokku 16-18 -
Üle 3 korra nädalas Kokku 19-26 -
Üle 3 korra nädalas Kokku Kokku -
Üle 3 korra nädalas Vabatahtlik tegevus noortele mõeldud organisatsioonide kaudu 7-11 2,2
Üle 3 korra nädalas Vabatahtlik tegevus noortele mõeldud organisatsioonide kaudu 12-15 1,6
Üle 3 korra nädalas Vabatahtlik tegevus noortele mõeldud organisatsioonide kaudu 16-18 2,4
Üle 3 korra nädalas Vabatahtlik tegevus noortele mõeldud organisatsioonide kaudu 19-26 1,6
Üle 3 korra nädalas Vabatahtlik tegevus noortele mõeldud organisatsioonide kaudu Kokku 1,8
Üle 3 korra nädalas Vabatahtlik tegevus noorteprojektide korraldamisel, elluviimisel 7-11 1,0
Üle 3 korra nädalas Vabatahtlik tegevus noorteprojektide korraldamisel, elluviimisel 12-15 1,2
Üle 3 korra nädalas Vabatahtlik tegevus noorteprojektide korraldamisel, elluviimisel 16-18 2,1
Üle 3 korra nädalas Vabatahtlik tegevus noorteprojektide korraldamisel, elluviimisel 19-26 1,6
Üle 3 korra nädalas Vabatahtlik tegevus noorteprojektide korraldamisel, elluviimisel Kokku 1,5
Üle 3 korra nädalas Vabatahtlik tegevus noorteürituste korraldamisel 7-11 1,8
Üle 3 korra nädalas Vabatahtlik tegevus noorteürituste korraldamisel 12-15 0,9
Üle 3 korra nädalas Vabatahtlik tegevus noorteürituste korraldamisel 16-18 2,3
Üle 3 korra nädalas Vabatahtlik tegevus noorteürituste korraldamisel 19-26 1,6
Üle 3 korra nädalas Vabatahtlik tegevus noorteürituste korraldamisel Kokku 1,7
Üle 3 korra nädalas Vabatahtlik tegevus talgutel 7-11 2,6
Üle 3 korra nädalas Vabatahtlik tegevus talgutel 12-15 1,8
Üle 3 korra nädalas Vabatahtlik tegevus talgutel 16-18 1,4
Üle 3 korra nädalas Vabatahtlik tegevus talgutel 19-26 1,6
Üle 3 korra nädalas Vabatahtlik tegevus talgutel Kokku 1,8
Üle 3 korra nädalas Individuaalne vabatahtlik tegevus (nt kellegi aitamine) 7-11 4,2
Üle 3 korra nädalas Individuaalne vabatahtlik tegevus (nt kellegi aitamine) 12-15 5,5
Üle 3 korra nädalas Individuaalne vabatahtlik tegevus (nt kellegi aitamine) 16-18 6,6
Üle 3 korra nädalas Individuaalne vabatahtlik tegevus (nt kellegi aitamine) 19-26 9,1
Üle 3 korra nädalas Individuaalne vabatahtlik tegevus (nt kellegi aitamine) Kokku 7,5
Üle 3 korra nädalas Muu 7-11 4,8
Üle 3 korra nädalas Muu 12-15 3,7
Üle 3 korra nädalas Muu 16-18 2,3
Üle 3 korra nädalas Muu 19-26 1,6
Üle 3 korra nädalas Muu Kokku 2,5