Tervis » Haiguste esinemine: Vereringeelundite haigused noortel

Vereringeelundite haiguste esmashaigusjuhud (tervishoiuteenuse osutaja poolt registreeritud esmashaigusjuhud) noorte (5–9-, 10–14-, 15–19-, 20–24-aastased) seas ja esmashaigestumus 100 000 elaniku kohta.

Vereringeelundite haigused (I00-I99): I00-I02 Äge reuma, I05-I09 Kroonilised reumaatilised südamehaigused, I10-I15 Kõrgvererõhkhaigused, I20-I25 Südame isheemiatõved, I26-I28 Kopsutekkene südamehaigus ja kopsuvereringe haigused, I30-I52 Muud südamehaigused, I60-I69 Peaajuveresoonte haigused e tserebrovaskulaarsed haigused, I70-I79 Arterite, arterioolide ja kapillaaride haigused, I80-I89 Veenide, lümfisoonte ja -sõlmede mujal klassifitseerimata haigused, I95-I99 Vereringeelundite muud ja täpsustamata haigusseisundid

Esmashaigusjuht ehk haiguse esmasjuht ehk uus haigusjuht — esmakordselt patsiendi elus kinnitatud lõplik diagnoos.

(Esmas)haigestumuskordaja — väljendab uute haigusjuhtude arvu rahvaarvu suhtes mingil ajavahemikul. Tavaliselt leitakse 100 000 elaniku kohta aastas. Haigestumuskordajat arvutatakse soo ja vanuse järgi.

Mõõtühik: absoluutarv, arv 100 000 elaniku kohta

Esitamise lõiked: aasta, näitaja, vanusgrupp, sugu

Allikas: Tervise Arengu Instituut

Aasta
Vanusgrupp (populatsioon) Sugu Näitaja 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
5-9 Mehed ja naised 100000 elaniku kohta 389,1 704,1 777 619,2 589,5 623,5 622,8 652 650 613,5 540,5 396,2
5-9 Mehed ja naised Arv 241 433 478 386 375 405 415 450 466 454 400 304
5-9 Mees 100000 elaniku kohta 367 695,7 671,1 615 514,7 600,2 570,2 611,7 652,8 653 561,3 421,6
5-9 Mees Arv 117 221 213 197 168 200 195 217 241 249 214 166
5-9 Naine 100000 elaniku kohta 412,6 713,1 890 623,8 668,3 648,1 678,4 694,5 647,1 571,4 518,4 369,5
5-9 Naine Arv 124 212 265 189 207 205 220 233 225 205 186 138
10-14 Mehed ja naised 100000 elaniku kohta 479,5 804,8 932,4 771,6 778,4 837,5 782,3 754,8 752,9 747 673 643,7
10-14 Mehed ja naised Arv 373 580 628 491 479 508 471 454 458 464 418 421
10-14 Mees 100000 elaniku kohta 437,4 751,9 911,7 802,6 791,1 793,5 809,5 772,5 731,9 762,5 677,8 676,7
10-14 Mees Arv 175 278 315 262 250 248 252 240 229 243 216 227
10-14 Naine 100000 elaniku kohta 524 860,5 954,1 739,1 765 884,4 753,1 736 775,2 730,8 668 608,9
10-14 Naine Arv 198 302 313 229 229 260 219 214 229 221 202 194
15-19 Mehed ja naised 100000 elaniku kohta 1551,3 1790,3 1770,3 1514,7 1646,2 1676,6 2181,7 1580 1589,4 1465,9 1510,5 1444,5
15-19 Mehed ja naised Arv 1585 1791 1703 1372 1374 1282 1547 1048 996 888 915 863
15-19 Mees 100000 elaniku kohta 1604,4 1901,3 1777,4 1595,7 1752,9 1698,7 2651,6 1721,4 1606,8 1568,7 1661,9 1561,5
15-19 Mees Arv 848 984 883 746 754 667 964 586 517 488 517 481
15-19 Naine 100000 elaniku kohta 1494,5 1671,3 1762,7 1428,2 1532,8 1653,2 1687,4 1431 1571 1357,5 1350,7 1320
15-19 Naine Arv 737 807 820 626 620 615 583 462 479 400 398 382
20-24 Mehed ja naised 100000 elaniku kohta 2584,9 3016 2806,1 2458,4 2479,2 2515,1 2620,6 2279,9 2454,8 2597,7 2160,3 2272,3
20-24 Mehed ja naised Arv 2557 2975 2779 2455 2490 2524 2577 2153 2183 2132 1773 1646
20-24 Mees 100000 elaniku kohta 2508,9 2918,5 2816,6 2400,5 2453,1 2494,2 2881,3 2451,3 2700,7 2930,8 2435,6 2583,9
20-24 Mees Arv 1273 1475 1430 1231 1268 1292 1464 1196 1242 1243 1033 959
20-24 Naine 100000 elaniku kohta 2663,9 3118,5 2795 2519,6 2506,9 2537,3 2342 2096,6 2191,5 2241,6 1865,9 1944,8
20-24 Naine Arv 1284 1500 1349 1224 1222 1232 1113 957 941 889 740 687
Alla 1 Mehed ja naised 100000 elaniku kohta 148,3 411,2 661,3 568,8 680,6 567,7 613,2 445,2 391,3 411,7 514,6 568,9
Alla 1 Mehed ja naised Arv 21 60 101 90 108 90 94 64 54 56 70 80
Alla 1 Mees 100000 elaniku kohta 205,2 447,5 519,7 615,1 652,5 492,3 682,8 460 425,1 547,6 547,6 492,4
Alla 1 Mees Arv 15 34 41 50 53 40 54 34 30 38 38 36
Alla 1 Naine 100000 elaniku kohta 87,6 371,7 812,5 519,8 710 646,9 539,1 429,6 355,9 270,1 480,3 651,9
Alla 1 Naine Arv 6 26 60 40 55 50 40 30 24 18 32 44
1-4 Mehed ja naised 100000 elaniku kohta 297,4 502,8 803,8 499,5 481,2 514,7 569,5 510,6 512,3 495,9 404,5 264,5
1-4 Mehed ja naised Arv 155 268 442 286 287 316 357 320 313 293 239 149
1-4 Mees 100000 elaniku kohta 374,9 609,2 708,2 548,5 509,7 565,8 609,1 534,8 554,6 527 415 308,7
1-4 Mees Arv 100 166 200 162 157 179 196 172 174 160 126 89
1-4 Naine 100000 elaniku kohta 216,1 391,5 904,6 447,2 450,9 460,3 527,7 485 467,6 463 393,3 218,1
1-4 Naine Arv 55 102 242 124 130 137 161 148 139 133 113 60