Tööturg » Tööalast koolitust saanud noored (16–26 a.) töötud: Tööalast koolitust saanud noored (16–26 a.) töötud maakondade lõikes

Töötukassas arvel olevate noorte (16–26-aastased) töötute arv, kes on saanud tööalast koolitust ja osakaal kõigist Töötukassas arvel olevatest noortest töötutest.

Mõõtühik: absoluutarv, protsent

Esitamise lõiked: aasta, näitaja, sugu, maakond

Allikas: Eesti Töötukassa

Aasta
Maakond Sugu Näitaja 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Harju maakond Mehed ja naised Arv 620 376 183 174 559 260 563 1570 982 613 531 523 410
Harju maakond Mehed ja naised Osakaal 14,68 15,66 8,88 4,32 4,36 1,92 5,07 19,63 13,66 10,61 10,03 10,52 9,1
Harju maakond Mees Arv 263 136 77 89 334 183 282 771 571 325 292 258 224
Harju maakond Mees Osakaal 13,61 13,19 8,74 4,06 4,55 2,51 5,12 20,16 16,13 11,11 10,8 10,1 10,2
Harju maakond Naine Arv 357 240 106 85 225 77 281 799 411 288 239 265 186
Harju maakond Naine Osakaal 15,58 17,52 8,99 4,62 4,11 1,24 5,03 19,16 11,26 10,11 9,2 10,96 8,1
Hiiu maakond Mehed ja naised Arv 38 31 29 16 58 18 37 52 52 33 33 10 19
Hiiu maakond Mehed ja naised Osakaal 41,3 49,21 48,33 25 24,79 7,23 17,05 33,77 35,14 26,4 30,28 11,63 22,1
Hiiu maakond Mees Arv 20 17 2 2 33 12 24 23 21 22 21 7 10
Hiiu maakond Mees Osakaal 38,46 73,91 8 5,41 21,15 7,45 16,78 29,49 30,88 30,99 32,81 16,27 19,6
Hiiu maakond Naine Arv 18 14 27 14 25 6 13 29 31 11 12 3 9
Hiiu maakond Naine Osakaal 45 35 77,14 51,85 32,05 6,82 17,57 38,16 38,75 20,37 26,67 6,97 25,7
Ida-Viru maakond Mehed ja naised Arv 878 574 342 351 610 144 802 1160 878 633 602 443 551
Ida-Viru maakond Mehed ja naised Osakaal 26,08 26,77 18,97 14,35 12,57 2,86 16,05 30,74 26,61 23,07 21,84 17,4 24,4
Ida-Viru maakond Mees Arv 385 230 151 141 361 88 461 772 646 432 413 278 323
Ida-Viru maakond Mees Osakaal 22,05 22,37 18 10,41 12 2,95 16,16 37,13 35,67 29,47 26,9 19,32 25,7
Ida-Viru maakond Naine Arv 493 344 191 210 249 56 341 388 232 201 189 165 228
Ida-Viru maakond Naine Osakaal 30,41 30,82 19,81 19,25 13,51 2,72 15,91 22,9 15,59 15,73 15,5 15,1 22,7
Järva maakond* Mehed ja naised Arv 80 51 27 28 78 30 119 195 119 - - 121 98
Järva maakond* Mehed ja naised Osakaal 25,48 27,27 13,99 8,26 8,3 2,94 13,74 32,61 19,9 - - 27,75 22,5
Järva maakond* Mees Arv 34 23 16 9 44 19 81 137 82 - - 75 64
Järva maakond* Mees Osakaal 24,46 31,08 21,92 5,45 7,9 3,35 19,52 49,64 27,52 - - 30,73 28,2
Järva maakond* Naine Arv 46 28 11 19 34 11 38 58 37 - - 46 34
Järva maakond* Naine Osakaal 26,29 24,78 9,17 10,92 8,88 2,42 8,43 18,01 12,33 - - 23,95 16,3
Jõgeva maakond Mehed ja naised Arv 85 31 12 15 83 20 79 103 83 79 60 54 59
Jõgeva maakond Mehed ja naised Osakaal 21,63 12,7 6,63 5,43 11,04 2,67 12,58 21,68 19,44 18,33 14,15 14,24 20,1
Jõgeva maakond Mees Arv 42 11 3 8 48 17 46 61 62 56 42 34 33
Jõgeva maakond Mees Osakaal 25,15 12,22 4,35 5,48 10,84 4,01 14,42 24,9 26,72 24,35 19,63 17,89 21,4
Jõgeva maakond Naine Arv 43 20 9 7 35 3 33 42 21 23 18 20 26
Jõgeva maakond Naine Osakaal 19,03 12,99 8,04 5,38 11,33 0,92 10,68 18,26 10,77 11,44 8,57 10,58 18,6
Kogu Eesti Mehed ja naised Arv 2700 1649 1150 1011 2975 944 3174 5715 3902 2767 2806 2512 2411
Kogu Eesti Mehed ja naised Osakaal 20,85 20,87 16,67 8,62 9,03 2,66 10,18 25,05 18,84 15,76 16,58 16,1 16,9
Kogu Eesti Mees Arv 1176 666 478 472 1820 644 1860 3333 2481 1679 1729 1463 1413
Kogu Eesti Mees Osakaal 19,08 19,14 15,91 7,39 9,27 3,23 11,37 28,77 23,07 18,43 19,4 17,6 19
Kogu Eesti Naine Arv 1524 983 672 539 1155 300 1314 2382 1421 1088 1077 1049 998
Kogu Eesti Naine Osakaal 22,45 22,23 17,25 10,1 8,68 1,92 8,87 21,2 14,27 12,89 13,46 14,31 14,7
Lääne maakond Mehed ja naised Arv 35 31 12 20 88 24 65 62 93 61 36 42 76
Lääne maakond Mehed ja naised Osakaal 20,59 24,03 16 13,07 15,88 3,88 11,99 17,27 27,43 22,26 12,04 14,14 28,3
Lääne maakond Mees Arv 14 12 6 8 57 14 33 33 65 46 20 23 43
Lääne maakond Mees Osakaal 17,72 23,53 16,22 8,7 15,62 3,59 10,86 16,92 32,02 28,57 11,23 14,64 30,1
Lääne maakond Naine Arv 21 19 6 12 31 10 32 29 28 15 16 19 33
Lääne maakond Naine Osakaal 23,08 24,36 15,79 19,67 16,4 4,37 13,45 17,68 20,59 13,27 13,22 13,57 26,2
Lääne-Viru maakond* Mehed ja naised Arv 137 69 56 50 180 32 122 285 194 - - 104 97
Lääne-Viru maakond* Mehed ja naised Osakaal 26,55 24,64 25,34 12,59 13,25 2,16 9,58 27,72 21,75 - - 14,5 16
Lääne-Viru maakond* Mees Arv 64 30 15 22 94 18 71 169 126 - - 59 64
Lääne-Viru maakond* Mees Osakaal 25,7 26,79 17,65 10,63 11,82 2,2 11,13 33,87 27,57 - - 14,89 20,1
Lääne-Viru maakond* Naine Arv 73 39 41 28 86 14 51 116 68 - - 45 33
Lääne-Viru maakond* Naine Osakaal 27,34 23,21 30,15 14,74 15,25 2,11 8,03 21,93 15,63 - - 14,01 11,4
Pärnu maakond Mehed ja naised Arv 118 51 81 56 215 77 287 380 271 224 230 225 238
Pärnu maakond Mehed ja naised Osakaal 21,15 15,99 22,69 8,54 9,33 2,91 11,97 20,98 17,07 16,4 17,58 18,42 21,1
Pärnu maakond Mees Arv 63 24 36 32 149 54 189 239 166 138 140 138 134
Pärnu maakond Mees Osakaal 21,95 17,39 24,32 8,86 10,85 3,62 14,59 24,66 19,19 18,85 19,7 20,56 22,3
Pärnu maakond Naine Arv 55 27 45 24 66 23 98 141 105 86 93 87 104
Pärnu maakond Naine Osakaal 20,3 14,92 21,53 8,14 7,08 1,99 8,89 16,75 14,52 13,56 15,17 15,81 19,6
Põlva maakond Mehed ja naised Arv 133 72 56 32 109 41 119 186 123 88 114 134 132
Põlva maakond Mehed ja naised Osakaal 29,42 25,53 24,03 9,73 15,18 5,13 16,1 33,51 22,91 17,71 28,64 36,71 34,3
Põlva maakond Mees Arv 65 35 29 17 73 32 78 131 77 59 86 89 89
Põlva maakond Mees Osakaal 29,02 25,74 27,88 9,14 15,94 6,9 19,02 41,85 26,19 21,85 37,23 42,78 40
Põlva maakond Naine Arv 68 37 27 15 36 9 41 55 46 29 28 45 43
Põlva maakond Naine Osakaal 29,82 25,34 20,93 10,49 13,85 2,68 12,46 22,73 18,93 12,78 16,77 28,66 26,5
Rapla maakond Mehed ja naised Arv 73 28 18 19 119 26 78 252 119 85 91 83 66
Rapla maakond Mehed ja naised Osakaal 32,44 19,18 15,65 9,18 15,2 2,82 9,49 44,44 21,88 18,48 19,91 20,91 18,6
Rapla maakond Mees Arv 20 10 3 6 84 21 40 117 53 71 55 54 46
Rapla maakond Mees Osakaal 22,47 20,83 14,29 6,38 17,39 4,07 10,28 44,15 21,29 31,28 23,4 24,88 24,7
Rapla maakond Naine Arv 53 18 15 13 35 5 38 135 66 14 36 29 20
Rapla maakond Naine Osakaal 38,97 18,37 15,96 11,5 11,67 1,23 8,78 44,7 22,37 6,01 16,22 16,11 12
Saare maakond Mehed ja naised Arv 58 38 51 27 71 27 103 130 126 99 165 105 109
Saare maakond Mehed ja naised Osakaal 25,55 21,35 32,9 9,82 9,2 2,95 14,82 24,3 25 21,66 37,8 28,46 31,7
Saare maakond Mees Arv 32 24 20 19 51 22 75 81 72 53 99 60 72
Saare maakond Mees Osakaal 27,35 28,92 25,64 12,18 10,78 4,26 21,99 30,8 29,03 24,42 47,1 35,08 38,3
Saare maakond Naine Arv 26 14 31 8 20 5 28 49 54 46 66 45 37
Saare maakond Naine Osakaal 23,64 14,74 40,26 6,72 6,69 1,25 7,91 18,01 21,09 19,17 29,1 22,72 23,7
Tartu maakond Mehed ja naised Arv 185 145 148 107 317 105 329 649 354 329 373 336 286
Tartu maakond Mehed ja naised Osakaal 17,21 20,08 21,11 8,04 8,41 2,49 8,62 24,23 13,95 13,48 15,08 14,78 14,1
Tartu maakond Mees Arv 68 65 62 61 187 71 178 372 205 137 185 174 162
Tartu maakond Mees Osakaal 14,59 21,04 18,73 8,07 8,18 3 8,58 27,62 15,3 11,08 14,8 14,7 15
Tartu maakond Naine Arv 117 80 86 46 130 34 151 277 149 192 188 161 124
Tartu maakond Naine Osakaal 19,21 19,37 23,24 8 8,77 1,85 8,66 20,81 12,44 15,95 15,4 14,82 13,1
Valga maakond Mehed ja naised Arv 70 77 44 39 142 34 144 238 127 98 80 63 70
Valga maakond Mehed ja naised Osakaal 16,32 27,4 19,13 11,02 17,57 3,96 16,59 36,5 21,03 19,1 15,62 15,14 16
Valga maakond Mees Arv 30 23 23 19 85 18 86 157 85 72 55 41 36
Valga maakond Mees Osakaal 13,76 17,56 22,12 9,55 16,8 3,57 16,93 42,09 24,71 25,09 20,64 17,37 15,5
Valga maakond Naine Arv 40 54 21 20 57 16 58 81 42 26 22 22 34
Valga maakond Naine Osakaal 18,96 36 16,67 12,9 18,87 4,52 16,11 29,03 16,15 11,5 10,38 12,22 16,6
Viljandi maakond Mehed ja naised Arv 103 40 36 42 170 36 193 254 157 85 89 102 57
Viljandi maakond Mehed ja naised Osakaal 21,64 14,34 13,28 8,68 12,88 2,52 15,26 29,23 20,34 13,04 13,46 17,53 10,1
Viljandi maakond Mees Arv 33 11 17 21 115 23 117 137 102 53 64 73 37
Viljandi maakond Mees Osakaal 18,33 11,34 16,83 9,05 14,25 2,85 18,4 32,08 25,82 16,67 19,27 26,74 13
Viljandi maakond Naine Arv 70 29 19 21 55 13 76 117 55 32 25 29 20
Viljandi maakond Naine Osakaal 23,65 15,93 11,18 8,33 10,72 2,1 12,08 26,47 14,59 9,58 7,6 9,38 7,2
Võru maakond Mehed ja naised Arv 87 35 55 35 175 70 134 199 224 129 169 168 143
Võru maakond Mehed ja naised Osakaal 20,09 14,23 22,54 9,02 18,29 6,62 13,9 25,95 30,68 21,29 28,03 29,37 26,4
Võru maakond Mees Arv 43 15 18 18 105 52 99 133 148 73 95 100 76
Võru maakond Mees Osakaal 19,63 11,72 16,67 8,41 17,86 8,57 18,64 31 35,92 22,32 29,01 33,56 26,7
Võru maakond Naine Arv 44 20 37 17 70 18 35 66 76 56 74 68 67
Võru maakond Naine Osakaal 20,56 16,95 27,21 9,77 18,97 3,99 8,08 19,53 23,9 20,07 26,52 24,82 26,1