Noorsootöö: Noorte kaasatus noorsootöös

Aasta
Naitaja (noorsootootajad) Tegevus 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Arv Noortemalevad 4760 4437 5821 4009 4020 4670
Arv Noortelaagrid 28801 29060 27915 28296 29423 31561
Arv TNK 7330 6970 4649 - - -
Arv Noorte kaasatus - - - - - -
Arv Oppurid huvikoolides + huviringid 69740 80441 83942 92016 91944 98775
Arv Noorteuhingud 21014 15786 15342 15663 14746 14698
Arv Noorte kaasatus arengukava - - - - - -
Osakaal Noortemalevad - - - - - -
Osakaal Noortelaagrid - - - - - -
Osakaal TNK - - - - - -
Osakaal Noorte kaasatus 43,5 46,2 47,4 49,1 49,5 53,7
Osakaal Oppurid huvikoolides + huviringid - - - - - -
Osakaal Noorteuhingud - - - - - -
Osakaal Noorte kaasatus arengukava 42 46 46 48 50 53
Arengukava osakaal Noortemalevad - - - - - -
Arengukava osakaal Noortelaagrid - - - - - -
Arengukava osakaal TNK - - - - - -
Arengukava osakaal Noorte kaasatus - - - - - -
Arengukava osakaal Oppurid huvikoolides + huviringid - - - - - -
Arengukava osakaal Noorteuhingud - - - - - -
Arengukava osakaal Noorte kaasatus arengukava - - - - - -