Noorsootöö: Noorteühingute aastatoetust saanud ühingutes osalemine

Noorteühingute aastatoetust saanud noorteühingutes osalemine

Lõiked: Noorteühing; aasta

Allikas: Eesti Noorsootöö Keskus

Aasta
Noorteühing 2014 2015 2016 2017
Avatud Vabariik 1411 1233 932 -
Eesti Breiktantsu Liit 1517 1558 1389 -
B.G. Forseliuse Seltsi Noortekogu 536 590 607 -
Noorteühing ELO 1137 1149 1132 -
Eesti Gaidide Liit 658 702 727 -
MTÜ Eesti Väitlusselts 970 1123 999 -
Eesti Skautide Ühing MTÜ 1226 1226 1199 -
MTÜ Tugiõpilaste Oma Ring Eestis (TORE) 601 617 617 -
MTÜ Urban Style 2938 3003 2613 2353
MTÜ Tegusad Eesti Noored 523 544 581 517
YFU Eesti 559 586 575 -
Eesti 4H 1172 1011 1113 -
Eesti Tänavaspordi Liit 613 601 623 558
YMCA NNKÜ/NMKÜ 1481 - 1081 -
Eesti Õpilasesinduste Liit - 158 172 176
Eesti Üliõpilaskondade Liit - 19 19 18
Eesti Noorte Tantsu Ühing - - 623 668
Kokku 15342 14120 15002 4290