Haridus » Õppurite arv üldhariduses: Õppurite (13–26 a.) arv üldhariduses soo, haridustaseme lõikes

Üldhariduse õppekavadel õppivate noorte (13–26-aastased) arv.

Mõõtühik: absoluutarv

Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp, sugu, haridustase

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS)

Sugu
Haridustase Vanusgrupp (haridus) Õppeaasta Mehed ja naised Mees Naine
Põhiharidus 13-17 2005/2006 57955 31044 26911
Põhiharidus 13-17 2006/2007 52007 27801 24206
Põhiharidus 13-17 2007/2008 46611 24752 21859
Põhiharidus 13-17 2008/2009 42069 22252 19817
Põhiharidus 13-17 2009/2010 39382 20635 18747
Põhiharidus 13-17 2010/2011 37583 19766 17817
Põhiharidus 13-17 2011/2012 35796 18894 16902
Põhiharidus 13-17 2012/2013 34646 18290 16356
Põhiharidus 13-17 2013/2014 34688 18246 16442
Põhiharidus 18-26 2005/2006 1091 715 376
Põhiharidus 18-26 2006/2007 1034 677 357
Põhiharidus 18-26 2007/2008 945 590 355
Põhiharidus 18-26 2008/2009 988 632 356
Põhiharidus 18-26 2009/2010 1196 752 444
Põhiharidus 18-26 2010/2011 943 608 335
Põhiharidus 18-26 2011/2012 765 478 287
Põhiharidus 18-26 2012/2013 620 357 263
Põhiharidus 18-26 2013/2014 490 298 192
Keskharidus 13-17 2005/2006 28306 11322 16984
Keskharidus 13-17 2006/2007 27026 10926 16100
Keskharidus 13-17 2007/2008 24881 10116 14765
Keskharidus 13-17 2008/2009 22464 9285 13179
Keskharidus 13-17 2009/2010 20796 8814 11982
Keskharidus 13-17 2010/2011 19385 8306 11079
Keskharidus 13-17 2011/2012 18148 7696 10452
Keskharidus 13-17 2012/2013 17225 7269 9956
Keskharidus 13-17 2013/2014 16633 7110 9523
Keskharidus 18-26 2005/2006 13155 5661 7494
Keskharidus 18-26 2006/2007 13920 5863 8057
Keskharidus 18-26 2007/2008 13657 5745 7912
Keskharidus 18-26 2008/2009 13826 5873 7953
Keskharidus 18-26 2009/2010 13522 5949 7573
Keskharidus 18-26 2010/2011 12986 5744 7242
Keskharidus 18-26 2011/2012 11858 5302 6556
Keskharidus 18-26 2012/2013 10602 4653 5949
Keskharidus 18-26 2013/2014 9359 4088 5271