Haridus » Õpingute lõpetajate arv üldhariduses: Õpingute lõpetajate (13–26 a.) arv üldhariduses soo, haridustaseme lõikes

Üldhariduse õppekavadel lõpetavate noorte (13–26-aastased) arv.

Mõõtühik: absoluutarv

Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp, sugu, haridustase

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS)

Sugu
Haridustase Vanusgrupp (haridus) Õppeaasta Mehed ja naised Mees Naine
Põhiharidus 13-17 2005/2006 19083 9728 9355
Põhiharidus 13-17 2006/2007 17200 8730 8470
Põhiharidus 13-17 2007/2008 16167 8235 7932
Põhiharidus 13-17 2008/2009 14457 7499 6958
Põhiharidus 13-17 2009/2010 13141 6666 6475
Põhiharidus 13-17 2010/2011 12638 6464 6174
Põhiharidus 13-17 2011/2012 12181 6226 5955
Põhiharidus 13-17 2012/2013 11516 5941 5575
Põhiharidus 18-26 2005/2006 114 77 37
Põhiharidus 18-26 2006/2007 137 92 45
Põhiharidus 18-26 2007/2008 269 167 102
Põhiharidus 18-26 2008/2009 362 224 138
Põhiharidus 18-26 2009/2010 416 252 164
Põhiharidus 18-26 2010/2011 305 191 114
Põhiharidus 18-26 2011/2012 212 125 87
Põhiharidus 18-26 2012/2013 203 108 95
Keskharidus 13-17 2005/2006 2531 845 1686
Keskharidus 13-17 2006/2007 2192 680 1512
Keskharidus 13-17 2007/2008 1956 626 1330
Keskharidus 13-17 2008/2009 1639 533 1106
Keskharidus 13-17 2009/2010 1425 450 975
Keskharidus 13-17 2010/2011 1304 416 888
Keskharidus 13-17 2011/2012 6324 2677 3647
Keskharidus 13-17 2012/2013 1130 390 740
Keskharidus 18-26 2005/2006 8368 3573 4795
Keskharidus 18-26 2006/2007 9046 3792 5254
Keskharidus 18-26 2007/2008 9658 4041 5617
Keskharidus 18-26 2008/2009 9711 4071 5640
Keskharidus 18-26 2009/2010 8994 3807 5187
Keskharidus 18-26 2010/2011 8542 3718 4824
Keskharidus 18-26 2011/2012 2769 1265 1504
Keskharidus 18-26 2012/2013 7660 3344 4316