Haridus » Õpingute lõpetajate arv kutsehariduses: Õpingute lõpetajate (16–26 a.) arv kutsehariduses soo, õppekeele, linnade lõikes

Kutsehariduse õppekavadel lõpetavate noorte (16–26-aastased) arv.

Mõõtühik: absoluutarv

Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp, sugu, õppekeel, linn

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS)

Sugu
Linn Õppekeel Vanusgrupp (haridus) Õppeaasta Mehed ja naised Mees Naine
Narva Kokku 18-26 2005/2006 407 231 176
Narva Kokku 18-26 2006/2007 472 287 185
Narva Kokku 18-26 2007/2008 379 248 131
Narva Kokku 18-26 2008/2009 357 203 154
Narva Kokku 18-26 2009/2010 334 157 177
Narva Kokku 18-26 2010/2011 - - -
Narva Kokku 18-26 2011/2012 - - -
Narva Kokku 18-26 2012/2013 - - -
Narva Kokku 18-26 2013/2014 - - -
Narva Kokku 16-26 2005/2006 - - -
Narva Kokku 16-26 2006/2007 - - -
Narva Kokku 16-26 2007/2008 - - -
Narva Kokku 16-26 2008/2009 357 203 154
Narva Kokku 16-26 2009/2010 334 157 177
Narva Kokku 16-26 2010/2011 435 238 197
Narva Kokku 16-26 2011/2012 338 171 167
Narva Kokku 16-26 2012/2013 244 151 93
Narva Kokku 16-26 2013/2014 213 130 83
Narva Eesti 18-26 2005/2006 - - -
Narva Eesti 18-26 2006/2007 - - -
Narva Eesti 18-26 2007/2008 - - -
Narva Eesti 18-26 2008/2009 5 1 4
Narva Eesti 18-26 2009/2010 14 5 9
Narva Eesti 18-26 2010/2011 - - -
Narva Eesti 18-26 2011/2012 - - -
Narva Eesti 18-26 2012/2013 - - -
Narva Eesti 18-26 2013/2014 - - -
Narva Eesti 16-26 2005/2006 - - -
Narva Eesti 16-26 2006/2007 - - -
Narva Eesti 16-26 2007/2008 - - -
Narva Eesti 16-26 2008/2009 5 1 4
Narva Eesti 16-26 2009/2010 14 5 9
Narva Eesti 16-26 2010/2011 1 - 1
Narva Eesti 16-26 2011/2012 - - -
Narva Eesti 16-26 2012/2013 1 1 -
Narva Eesti 16-26 2013/2014 2 1 1
Narva Vene 18-26 2005/2006 407 231 176
Narva Vene 18-26 2006/2007 472 287 185
Narva Vene 18-26 2007/2008 379 248 131
Narva Vene 18-26 2008/2009 352 202 150
Narva Vene 18-26 2009/2010 320 152 168
Narva Vene 18-26 2010/2011 - - -
Narva Vene 18-26 2011/2012 - - -
Narva Vene 18-26 2012/2013 - - -
Narva Vene 18-26 2013/2014 - - -
Narva Vene 16-26 2005/2006 - - -
Narva Vene 16-26 2006/2007 - - -
Narva Vene 16-26 2007/2008 - - -
Narva Vene 16-26 2008/2009 352 202 150
Narva Vene 16-26 2009/2010 320 152 168
Narva Vene 16-26 2010/2011 434 238 196
Narva Vene 16-26 2011/2012 338 171 167
Narva Vene 16-26 2012/2013 243 150 93
Narva Vene 16-26 2013/2014 211 129 82
Pärnu Kokku 18-26 2005/2006 291 149 142
Pärnu Kokku 18-26 2006/2007 292 152 140
Pärnu Kokku 18-26 2007/2008 303 159 144
Pärnu Kokku 18-26 2008/2009 341 184 157
Pärnu Kokku 18-26 2009/2010 371 194 177
Pärnu Kokku 18-26 2010/2011 - - -
Pärnu Kokku 18-26 2011/2012 - - -
Pärnu Kokku 18-26 2012/2013 - - -
Pärnu Kokku 18-26 2013/2014 - - -
Pärnu Kokku 16-26 2005/2006 - - -
Pärnu Kokku 16-26 2006/2007 - - -
Pärnu Kokku 16-26 2007/2008 - - -
Pärnu Kokku 16-26 2008/2009 341 184 157
Pärnu Kokku 16-26 2009/2010 372 194 178
Pärnu Kokku 16-26 2010/2011 374 214 160
Pärnu Kokku 16-26 2011/2012 332 146 186
Pärnu Kokku 16-26 2012/2013 254 152 102
Pärnu Kokku 16-26 2013/2014 335 220 115
Pärnu Eesti 18-26 2005/2006 284 145 139
Pärnu Eesti 18-26 2006/2007 285 151 134
Pärnu Eesti 18-26 2007/2008 303 159 144
Pärnu Eesti 18-26 2008/2009 331 180 151
Pärnu Eesti 18-26 2009/2010 360 186 174
Pärnu Eesti 18-26 2010/2011 - - -
Pärnu Eesti 18-26 2011/2012 - - -
Pärnu Eesti 18-26 2012/2013 - - -
Pärnu Eesti 18-26 2013/2014 - - -
Pärnu Eesti 16-26 2005/2006 - - -
Pärnu Eesti 16-26 2006/2007 - - -
Pärnu Eesti 16-26 2007/2008 - - -
Pärnu Eesti 16-26 2008/2009 331 180 151
Pärnu Eesti 16-26 2009/2010 361 186 175
Pärnu Eesti 16-26 2010/2011 374 214 160
Pärnu Eesti 16-26 2011/2012 332 146 186
Pärnu Eesti 16-26 2012/2013 254 152 102
Pärnu Eesti 16-26 2013/2014 335 220 115
Pärnu Vene 18-26 2005/2006 7 4 3
Pärnu Vene 18-26 2006/2007 7 1 6
Pärnu Vene 18-26 2007/2008 - - -
Pärnu Vene 18-26 2008/2009 10 4 6
Pärnu Vene 18-26 2009/2010 11 8 3
Pärnu Vene 18-26 2010/2011 - - -
Pärnu Vene 18-26 2011/2012 - - -
Pärnu Vene 18-26 2012/2013 - - -
Pärnu Vene 18-26 2013/2014 - - -
Pärnu Vene 16-26 2005/2006 - - -
Pärnu Vene 16-26 2006/2007 - - -
Pärnu Vene 16-26 2007/2008 - - -
Pärnu Vene 16-26 2008/2009 10 4 6
Pärnu Vene 16-26 2009/2010 11 8 3
Pärnu Vene 16-26 2010/2011 - - -
Pärnu Vene 16-26 2011/2012 - - -
Pärnu Vene 16-26 2012/2013 - - -
Pärnu Vene 16-26 2013/2014 - - -
Tallinn Kokku 18-26 2005/2006 2135 1272 863
Tallinn Kokku 18-26 2006/2007 2220 1327 893
Tallinn Kokku 18-26 2007/2008 2091 1252 839
Tallinn Kokku 18-26 2008/2009 1984 1229 755
Tallinn Kokku 18-26 2009/2010 1970 1125 845
Tallinn Kokku 18-26 2010/2011 - - -
Tallinn Kokku 18-26 2011/2012 - - -
Tallinn Kokku 18-26 2012/2013 - - -
Tallinn Kokku 18-26 2013/2014 - - -
Tallinn Kokku 16-26 2005/2006 - - -
Tallinn Kokku 16-26 2006/2007 - - -
Tallinn Kokku 16-26 2007/2008 - - -
Tallinn Kokku 16-26 2008/2009 1986 1230 756
Tallinn Kokku 16-26 2009/2010 1974 1127 847
Tallinn Kokku 16-26 2010/2011 2064 1192 872
Tallinn Kokku 16-26 2011/2012 1974 1102 872
Tallinn Kokku 16-26 2012/2013 2030 1286 744
Tallinn Kokku 16-26 2013/2014 1889 1132 757
Tallinn Eesti 18-26 2005/2006 1196 667 529
Tallinn Eesti 18-26 2006/2007 1205 645 560
Tallinn Eesti 18-26 2007/2008 1207 660 547
Tallinn Eesti 18-26 2008/2009 1113 645 468
Tallinn Eesti 18-26 2009/2010 1250 645 605
Tallinn Eesti 18-26 2010/2011 - - -
Tallinn Eesti 18-26 2011/2012 - - -
Tallinn Eesti 18-26 2012/2013 - - -
Tallinn Eesti 18-26 2013/2014 - - -
Tallinn Eesti 16-26 2005/2006 - - -
Tallinn Eesti 16-26 2006/2007 - - -
Tallinn Eesti 16-26 2007/2008 - - -
Tallinn Eesti 16-26 2008/2009 1114 646 468
Tallinn Eesti 16-26 2009/2010 1250 645 605
Tallinn Eesti 16-26 2010/2011 1245 639 606
Tallinn Eesti 16-26 2011/2012 1261 655 606
Tallinn Eesti 16-26 2012/2013 1320 789 531
Tallinn Eesti 16-26 2013/2014 1199 670 529
Tallinn Vene 18-26 2005/2006 939 605 334
Tallinn Vene 18-26 2006/2007 1015 682 333
Tallinn Vene 18-26 2007/2008 884 592 292
Tallinn Vene 18-26 2008/2009 871 584 287
Tallinn Vene 18-26 2009/2010 720 480 240
Tallinn Vene 18-26 2010/2011 - - -
Tallinn Vene 18-26 2011/2012 - - -
Tallinn Vene 18-26 2012/2013 - - -
Tallinn Vene 18-26 2013/2014 - - -
Tallinn Vene 16-26 2005/2006 - - -
Tallinn Vene 16-26 2006/2007 - - -
Tallinn Vene 16-26 2007/2008 - - -
Tallinn Vene 16-26 2008/2009 872 584 288
Tallinn Vene 16-26 2009/2010 724 482 242
Tallinn Vene 16-26 2010/2011 819 553 266
Tallinn Vene 16-26 2011/2012 713 447 266
Tallinn Vene 16-26 2012/2013 710 497 213
Tallinn Vene 16-26 2013/2014 690 462 228
Tartu Kokku 18-26 2005/2006 695 338 357
Tartu Kokku 18-26 2006/2007 730 345 385
Tartu Kokku 18-26 2007/2008 742 377 365
Tartu Kokku 18-26 2008/2009 849 427 422
Tartu Kokku 18-26 2009/2010 1011 519 492
Tartu Kokku 18-26 2010/2011 - - -
Tartu Kokku 18-26 2011/2012 - - -
Tartu Kokku 18-26 2012/2013 - - -
Tartu Kokku 18-26 2013/2014 - - -
Tartu Kokku 16-26 2005/2006 - - -
Tartu Kokku 16-26 2006/2007 - - -
Tartu Kokku 16-26 2007/2008 - - -
Tartu Kokku 16-26 2008/2009 849 427 422
Tartu Kokku 16-26 2009/2010 1011 519 492
Tartu Kokku 16-26 2010/2011 1016 544 472
Tartu Kokku 16-26 2011/2012 1049 548 501
Tartu Kokku 16-26 2012/2013 643 398 245
Tartu Kokku 16-26 2013/2014 784 500 284
Tartu Eesti 18-26 2005/2006 695 338 357
Tartu Eesti 18-26 2006/2007 730 345 385
Tartu Eesti 18-26 2007/2008 742 377 365
Tartu Eesti 18-26 2008/2009 849 427 422
Tartu Eesti 18-26 2009/2010 1011 519 492
Tartu Eesti 18-26 2010/2011 - - -
Tartu Eesti 18-26 2011/2012 - - -
Tartu Eesti 18-26 2012/2013 - - -
Tartu Eesti 18-26 2013/2014 - - -
Tartu Eesti 16-26 2005/2006 - - -
Tartu Eesti 16-26 2006/2007 - - -
Tartu Eesti 16-26 2007/2008 - - -
Tartu Eesti 16-26 2008/2009 849 427 422
Tartu Eesti 16-26 2009/2010 1011 519 492
Tartu Eesti 16-26 2010/2011 1016 544 472
Tartu Eesti 16-26 2011/2012 1049 548 501
Tartu Eesti 16-26 2012/2013 643 398 245
Tartu Eesti 16-26 2013/2014 784 500 284
Tartu Vene 18-26 2005/2006 - - -
Tartu Vene 18-26 2006/2007 - - -
Tartu Vene 18-26 2007/2008 - - -
Tartu Vene 18-26 2008/2009 - - -
Tartu Vene 18-26 2009/2010 - - -
Tartu Vene 18-26 2010/2011 - - -
Tartu Vene 18-26 2011/2012 - - -
Tartu Vene 18-26 2012/2013 - - -
Tartu Vene 18-26 2013/2014 - - -
Tartu Vene 16-26 2005/2006 - - -
Tartu Vene 16-26 2006/2007 - - -
Tartu Vene 16-26 2007/2008 - - -
Tartu Vene 16-26 2008/2009 - - -
Tartu Vene 16-26 2009/2010 - - -
Tartu Vene 16-26 2010/2011 - - -
Tartu Vene 16-26 2011/2012 - - -
Tartu Vene 16-26 2012/2013 - - -
Tartu Vene 16-26 2013/2014 - - -