Haridus » Õpingute katkestajate arv kutsehariduses: Õpingute katkestajate (16–26 a.) arv kutsehariduses soo, õppekeele, linnade lõikes

Kutsehariduse õppekavadel katkestanud noorte (16–26 a.) arv.

Mõõtühik: absoluutarv

Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp, sugu, õppekeel, linn

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS)

Sugu
Linn Õppekeel Vanusgrupp (haridus) Õppeaasta Mehed ja naised Mees Naine
Narva Kokku 18-26 2006/2007 848 246 178
Narva Kokku 18-26 2007/2008 628 195 119
Narva Kokku 18-26 2008/2009 528 147 117
Narva Kokku 18-26 2009/2010 388 130 64
Narva Kokku 18-26 2010/2011 - - -
Narva Kokku 18-26 2011/2012 - - -
Narva Kokku 18-26 2012/2013 - - -
Narva Kokku 18-26 2013/2014 - - -
Narva Kokku 16-26 2006/2007 - - -
Narva Kokku 16-26 2007/2008 - - -
Narva Kokku 16-26 2008/2009 302 177 125
Narva Kokku 16-26 2009/2010 235 156 79
Narva Kokku 16-26 2010/2011 296 194 102
Narva Kokku 16-26 2011/2012 305 165 140
Narva Kokku 16-26 2012/2013 244 151 93
Narva Kokku 16-26 2013/2014 213 130 83
Narva Eesti 18-26 2006/2007 3 1 2
Narva Eesti 18-26 2007/2008 5 3 2
Narva Eesti 18-26 2008/2009 1 1 -
Narva Eesti 18-26 2009/2010 - - -
Narva Eesti 18-26 2010/2011 - - -
Narva Eesti 18-26 2011/2012 - - -
Narva Eesti 18-26 2012/2013 - - -
Narva Eesti 18-26 2013/2014 - - -
Narva Eesti 16-26 2006/2007 - - -
Narva Eesti 16-26 2007/2008 - - -
Narva Eesti 16-26 2008/2009 2 2 -
Narva Eesti 16-26 2009/2010 - - -
Narva Eesti 16-26 2010/2011 6 4 2
Narva Eesti 16-26 2011/2012 4 2 2
Narva Eesti 16-26 2012/2013 1 1 -
Narva Eesti 16-26 2013/2014 2 1 1
Narva Vene 18-26 2006/2007 421 245 176
Narva Vene 18-26 2007/2008 309 192 117
Narva Vene 18-26 2008/2009 263 146 117
Narva Vene 18-26 2009/2010 194 130 64
Narva Vene 18-26 2010/2011 - - -
Narva Vene 18-26 2011/2012 - - -
Narva Vene 18-26 2012/2013 - - -
Narva Vene 18-26 2013/2014 - - -
Narva Vene 16-26 2006/2007 - - -
Narva Vene 16-26 2007/2008 - - -
Narva Vene 16-26 2008/2009 300 175 125
Narva Vene 16-26 2009/2010 235 156 79
Narva Vene 16-26 2010/2011 290 190 100
Narva Vene 16-26 2011/2012 301 163 138
Narva Vene 16-26 2012/2013 243 150 93
Narva Vene 16-26 2013/2014 211 129 82
Pärnu Kokku 18-26 2006/2007 516 165 93
Pärnu Kokku 18-26 2007/2008 546 166 107
Pärnu Kokku 18-26 2008/2009 382 113 78
Pärnu Kokku 18-26 2009/2010 320 96 64
Pärnu Kokku 18-26 2010/2011 - - -
Pärnu Kokku 18-26 2011/2012 - - -
Pärnu Kokku 18-26 2012/2013 - - -
Pärnu Kokku 18-26 2013/2014 - - -
Pärnu Kokku 16-26 2006/2007 - - -
Pärnu Kokku 16-26 2007/2008 - - -
Pärnu Kokku 16-26 2008/2009 260 164 96
Pärnu Kokku 16-26 2009/2010 209 119 90
Pärnu Kokku 16-26 2010/2011 281 170 111
Pärnu Kokku 16-26 2011/2012 296 181 115
Pärnu Kokku 16-26 2012/2013 254 152 102
Pärnu Kokku 16-26 2013/2014 335 220 115
Pärnu Eesti 18-26 2006/2007 256 165 91
Pärnu Eesti 18-26 2007/2008 269 165 104
Pärnu Eesti 18-26 2008/2009 191 113 78
Pärnu Eesti 18-26 2009/2010 159 96 63
Pärnu Eesti 18-26 2010/2011 - - -
Pärnu Eesti 18-26 2011/2012 - - -
Pärnu Eesti 18-26 2012/2013 - - -
Pärnu Eesti 18-26 2013/2014 - - -
Pärnu Eesti 16-26 2006/2007 - - -
Pärnu Eesti 16-26 2007/2008 - - -
Pärnu Eesti 16-26 2008/2009 260 164 96
Pärnu Eesti 16-26 2009/2010 208 119 89
Pärnu Eesti 16-26 2010/2011 281 170 111
Pärnu Eesti 16-26 2011/2012 296 181 115
Pärnu Eesti 16-26 2012/2013 254 152 102
Pärnu Eesti 16-26 2013/2014 335 220 115
Pärnu Vene 18-26 2006/2007 2 - 2
Pärnu Vene 18-26 2007/2008 4 1 3
Pärnu Vene 18-26 2008/2009 - - -
Pärnu Vene 18-26 2009/2010 1 - 1
Pärnu Vene 18-26 2010/2011 - - -
Pärnu Vene 18-26 2011/2012 - - -
Pärnu Vene 18-26 2012/2013 - - -
Pärnu Vene 18-26 2013/2014 - - -
Pärnu Vene 16-26 2006/2007 - - -
Pärnu Vene 16-26 2007/2008 - - -
Pärnu Vene 16-26 2008/2009 - - -
Pärnu Vene 16-26 2009/2010 1 - 1
Pärnu Vene 16-26 2010/2011 - - -
Pärnu Vene 16-26 2011/2012 - - -
Pärnu Vene 16-26 2012/2013 - - -
Pärnu Vene 16-26 2013/2014 - - -
Tallinn Kokku 18-26 2006/2007 3004 916 586
Tallinn Kokku 18-26 2007/2008 3300 1001 649
Tallinn Kokku 18-26 2008/2009 2926 831 632
Tallinn Kokku 18-26 2009/2010 3346 1091 582
Tallinn Kokku 18-26 2010/2011 - - -
Tallinn Kokku 18-26 2011/2012 - - -
Tallinn Kokku 18-26 2012/2013 - - -
Tallinn Kokku 18-26 2013/2014 - - -
Tallinn Kokku 16-26 2006/2007 - - -
Tallinn Kokku 16-26 2007/2008 - - -
Tallinn Kokku 16-26 2008/2009 1715 971 744
Tallinn Kokku 16-26 2009/2010 1908 1254 654
Tallinn Kokku 16-26 2010/2011 1886 1243 643
Tallinn Kokku 16-26 2011/2012 1988 1232 756
Tallinn Kokku 16-26 2012/2013 2030 1286 744
Tallinn Kokku 16-26 2013/2014 1889 1132 757
Tallinn Eesti 18-26 2006/2007 843 514 329
Tallinn Eesti 18-26 2007/2008 940 539 401
Tallinn Eesti 18-26 2008/2009 932 508 424
Tallinn Eesti 18-26 2009/2010 1049 682 367
Tallinn Eesti 18-26 2010/2011 - - -
Tallinn Eesti 18-26 2011/2012 - - -
Tallinn Eesti 18-26 2012/2013 - - -
Tallinn Eesti 18-26 2013/2014 - - -
Tallinn Eesti 16-26 2006/2007 - - -
Tallinn Eesti 16-26 2007/2008 - - -
Tallinn Eesti 16-26 2008/2009 1068 591 477
Tallinn Eesti 16-26 2009/2010 1180 772 408
Tallinn Eesti 16-26 2010/2011 1236 780 456
Tallinn Eesti 16-26 2011/2012 1195 679 516
Tallinn Eesti 16-26 2012/2013 1320 789 531
Tallinn Eesti 16-26 2013/2014 1199 670 529
Tallinn Vene 18-26 2006/2007 659 402 257
Tallinn Vene 18-26 2007/2008 710 462 248
Tallinn Vene 18-26 2008/2009 531 323 208
Tallinn Vene 18-26 2009/2010 624 409 215
Tallinn Vene 18-26 2010/2011 - - -
Tallinn Vene 18-26 2011/2012 - - -
Tallinn Vene 18-26 2012/2013 - - -
Tallinn Vene 18-26 2013/2014 - - -
Tallinn Vene 16-26 2006/2007 - - -
Tallinn Vene 16-26 2007/2008 - - -
Tallinn Vene 16-26 2008/2009 647 380 267
Tallinn Vene 16-26 2009/2010 728 482 246
Tallinn Vene 16-26 2010/2011 650 463 187
Tallinn Vene 16-26 2011/2012 793 553 240
Tallinn Vene 16-26 2012/2013 710 497 213
Tallinn Vene 16-26 2013/2014 690 462 228
Tartu Kokku 18-26 2006/2007 1214 351 256
Tartu Kokku 18-26 2007/2008 1108 335 219
Tartu Kokku 18-26 2008/2009 846 246 177
Tartu Kokku 18-26 2009/2010 960 305 175
Tartu Kokku 18-26 2010/2011 - - -
Tartu Kokku 18-26 2011/2012 - - -
Tartu Kokku 18-26 2012/2013 - - -
Tartu Kokku 18-26 2013/2014 - - -
Tartu Kokku 16-26 2006/2007 - - -
Tartu Kokku 16-26 2007/2008 - - -
Tartu Kokku 16-26 2008/2009 553 332 221
Tartu Kokku 16-26 2009/2010 562 350 212
Tartu Kokku 16-26 2010/2011 531 324 207
Tartu Kokku 16-26 2011/2012 580 352 228
Tartu Kokku 16-26 2012/2013 643 398 245
Tartu Kokku 16-26 2013/2014 784 500 284
Tartu Eesti 18-26 2006/2007 607 351 256
Tartu Eesti 18-26 2007/2008 554 335 219
Tartu Eesti 18-26 2008/2009 423 246 177
Tartu Eesti 18-26 2009/2010 480 305 175
Tartu Eesti 18-26 2010/2011 - - -
Tartu Eesti 18-26 2011/2012 - - -
Tartu Eesti 18-26 2012/2013 - - -
Tartu Eesti 18-26 2013/2014 - - -
Tartu Eesti 16-26 2006/2007 - - -
Tartu Eesti 16-26 2007/2008 - - -
Tartu Eesti 16-26 2008/2009 553 332 221
Tartu Eesti 16-26 2009/2010 562 350 212
Tartu Eesti 16-26 2010/2011 531 324 207
Tartu Eesti 16-26 2011/2012 580 352 228
Tartu Eesti 16-26 2012/2013 643 398 245
Tartu Eesti 16-26 2013/2014 784 500 284
Tartu Vene 18-26 2006/2007 - - -
Tartu Vene 18-26 2007/2008 - - -
Tartu Vene 18-26 2008/2009 - - -
Tartu Vene 18-26 2009/2010 - - -
Tartu Vene 18-26 2010/2011 - - -
Tartu Vene 18-26 2011/2012 - - -
Tartu Vene 18-26 2012/2013 - - -
Tartu Vene 18-26 2013/2014 - - -
Tartu Vene 16-26 2006/2007 - - -
Tartu Vene 16-26 2007/2008 - - -
Tartu Vene 16-26 2008/2009 - - -
Tartu Vene 16-26 2009/2010 - - -
Tartu Vene 16-26 2010/2011 - - -
Tartu Vene 16-26 2011/2012 - - -
Tartu Vene 16-26 2012/2013 - - -
Tartu Vene 16-26 2013/2014 - - -