Tööturg » Noorte (15–26 a.) mitteaktiivsus ja selle põhjused: Noorte (15–26 a.) mitteaktiivsus ja selle põhjused

Majanduslikult passivsed ehk mitteaktiivsed noored (15–26-aastased) — isikud, kes ei soovi töötada või ei ole selleks võimelised.

Mõõtühik: absoluutarv, protsent

Esitamise lõiked: aasta, näitaja, mitteaktiivsuse põhjus

Allikas: Eesti Statistikaamet, Eesti Tööjõu-uuringu (ETU)

Märkus: 2000–2012. aasta andmed on täpsustatud Statistikaameti korrigeeritud rahvaarvu alusel. Vt tööjõu-uuringu ümberarvutuste metoodikast http://www.stat.ee/76254

Aasta
Mitteaktiivsuse põhjus Näitaja 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Õpingud Arv 116100 116700 111300 104300 101200 101700 94000 86400 83600 79900
Õpingud Osakaal 84,4 86,4 86,3 85 83,2 85,2 84,5 81,2 81,9 82,1
Haigus või vigastus Arv 2600 2900 2900 3000 3200 2200 2700 3200 2900 2800
Haigus või vigastus Osakaal 1,9 2,1 2,2 2,4 2,6 1,8 2,4 3 2,8 2,9
Rasedus-, sünnitus- või lapsehoolduspuhkus, vajadus hoolitseda laste või teiste pereliikmete eest Arv 12200 10900 10200 11000 12500 10500 8400 10100 9800 8400
Rasedus-, sünnitus- või lapsehoolduspuhkus, vajadus hoolitseda laste või teiste pereliikmete eest Osakaal 8,9 8,1 7,9 9 10,3 8,8 7,5 9,5 9,6 8,6
Muud põhjused Arv 6600 4600 4500 4400 4800 4900 6200 6800 5800 6300
Muud põhjused Osakaal 4,8 3,4 3,5 3,6 3,9 4,1 5,6 6,4 5,7 6,5
Kokku Arv 137600 135100 128900 122700 121700 119400 111300 106400 102100 97300
Kokku Osakaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100