Tööturg » Registreeritud noored (16–24 a.) töötud: Registreeritud noored (16–24 a.) töötud soo lõikes kvartali lõpu seisuga

Töötukassas arvel olevate registreeritute noorte (16–24-aastased) töötute arv kvartali lõpu seisuga.

Mõõtühik: absoluutarv

Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp, sugu, kvartal

Allikas: Eesti Töötukassa

Aasta
Sugu Kvartal Vanusgrupp (töötud) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mehed ja naised I kvartal 16-24 4267 2345 1719 2090 9399 15123 9292 7247 6087 - 4131
Mehed ja naised II kvartal 16-24 3176 1514 1341 1771 10824 11671 6837 5530 4484 3244 -
Mehed ja naised III kvartal 16-24 2784 1289 1462 2263 12346 9590 6073 4701 4062 3083 -
Mehed ja naised IV kvartal 16-24 2682 1072 1617 4368 13714 8758 6474 5014 4282 3423 -
Mees I kvartal 16-24 2124 1034 667 1053 5845 8852 4903 3676 3237 - 2203
Mees II kvartal 16-24 1422 612 478 827 6596 6525 3407 2674 2342 1668 -
Mees III kvartal 16-24 1170 490 553 1079 7213 4821 2755 2071 1880 1444 -
Mees IV kvartal 16-24 1170 416 675 2486 8027 4446 3095 2412 2139 1777 -
Naine I kvartal 16-24 2143 1311 1052 1037 3554 6271 4389 3571 2850 - 1928
Naine II kvartal 16-24 1754 902 863 944 4228 5146 3430 2856 2142 1576 -
Naine III kvartal 16-24 1614 799 909 1184 5133 4769 3318 2630 2182 1639 -
Naine IV kvartal 16-24 1512 656 942 1882 5687 4312 3379 2602 2143 1646 -