Tööturg: Tööjõud: noored (15–26 a.) mittepalgalised töötajad (ettevõtjad)

Noorte (15–26-aastased) ettevõtjate ja mitte palgatööl olevate inimeste arv.

Mittepalgaline töötaja — isik, kes on ainuomanik või ühisomanik inkorporeerimata ettevõttes, kus ta töötab.

Mõõtühik: absoluutarv, protsent

Esitalise lõiked: aasta, näitaja, hõivatud

Allikas: Eesti Statistikaamet, Eesti Tööjõu-uuringu (ETU)

Märkus: 2000–2012. aasta andmed on täpsustatud Statistikaameti korrigeeritud rahvaarvu alusel. Vt tööjõu-uuringu ümberarvutuste metoodikast http://www.stat.ee/76254

Aasta
Hõivatud Näitaja 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Palgatöötajad Arv 88800 88400 91900 95800 75800 68500 79700 79000 73000 74100 78800 72400 73900
Palgatöötajad Osakaal 96,9 96,3 96,9 97,3 95,8 95,5 96,1 96,2 95,9 96,9 96,7 95,3 96,3
Mittepalgalised töötajad Arv 2800 3400 2900 2700 3400 3300 3200 3100 3100 2400 2700 3600 2900
Mittepalgalised töötajad Osakaal 3,1 3,7 3,1 2,7 4,3 4,6 3,9 3,8 4,1 3,1 3,3 4,7 3,8
Kokku Arv 91600 91800 94800 98500 79100 71700 82900 82100 76100 76500 81500 76000 76800
Kokku Osakaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100