Tööturg » Noorte (15–26 a.) hõivestaatus: Noorte (15–26 a.) hõiveseisund

Noorte (15–26-aastased) arv tööjõus (töötud ja hõivatud) ja mitteaktiivsete noorte arv.

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: aasta, hõiveseisund

Allikas: Eesti Statistikaamet, Eesti Tööjõu-uuringu (ETU)

Märkus: 2000–2012. aasta andmed on täpsustatud Statistikaameti korrigeeritud rahvaarvu alusel. Vt tööjõu-uuringu ümberarvutuste metoodikast http://www.stat.ee/76254

Aasta
Hõiveseisund 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tööjõud 105000 102000 104100 109300 104400 99700 102000 99400 90500 88900
hõivatud 91600 91800 94800 98500 79100 71700 82900 82100 76100 76500
töötud 13400 10300 9300 10700 25200 27900 19100 17400 14400 12400
Mitteaktiivsed 137600 135100 128900 122700 121700 119400 111300 106400 102100 97300