Tööturg » Noorte (15–26 a.) hõivestaatus: Noored (15–26. a) hõivatud täis- ja osaajaga töötamise järgi

Täis- ja osaajaga noorte (15–26-aastased) töötajate arv ja osakaal noortest (15–26-aastased) hõivatutes.

Mõõtühik: absoluutarv, protsent

Esitamise lõiked: aasta, näitaja, täis- ja osaajaga töötamine

Allikas: Eesti Statistikaamet, Eesti Tööjõu-uuringu (ETU)

Märkus: 2000–2012. aasta andmed on täpsustatud Statistikaameti korrigeeritud rahvaarvu alusel. Vt tööjõu-uuringu ümberarvutuste metoodikast http://www.stat.ee/76254

Aasta
Tööaja hõivatus Näitaja 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Täisajaga Arv 80200 80800 83700 88500 67400 60400 71800 69500 63300 64100
Täisajaga Osakaal 87,6 88 88,3 89,8 85,2 84,2 86,6 84,7 83,2 83,8
Osaajaga Arv 11400 11000 11100 10000 11800 11400 11100 12500 12900 12400
Osaajaga Osakaal 12,4 12 11,7 10,2 14,9 15,9 13,4 15,2 17 16,2