Tööturg » Noorte (15–26 a.) tööjõus osalemine : Noorte (15–26 a.) tööjõus osalemine

Noorte (15–26 a.) tööjõus osalemise määr (aktiivsuse määr) – noore (15–26 a.) tööjõu (kokku hõivatud ja töötud) osatähtsus tööealises rahvastikus.

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: aasta, tööjõus osalemise määr

Allikas: Eesti Statistikaamet, Eesti Tööjõu-uuringu (ETU)

Märkus: 2000–2012. aasta andmed on täpsustatud Statistikaameti korrigeeritud rahvaarvu alusel. Vt tööjõu-uuringu ümberarvutuste metoodikast http://www.stat.ee/76254

Aasta
Tööjõus osalemise määr 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tööjõus osalemise määr 43,3 43 44,7 47,1 46,2 45,5 47,8 48,3 47 47,7