Tööturg » Noorte (15–26 a.) tööhõive määr: Noorte (15–26 a.) tööhõive määr

Noorte (15–26 a.) tööhõive määr – noorte (15–26 a.) hõivatute osatähtsus tööealises rahvastikus.

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: aasta, tööhõive määr

Allikas: Eesti Statistikaamet, Eesti Tööjõu-uuringu (ETU)

Märkus: 2000–2012. aasta andmed on täpsustatud Statistikaameti korrigeeritud rahvaarvu alusel. Vt tööjõu-uuringu ümberarvutuste metoodikast http://www.stat.ee/76254

Aasta
Tööhõive määr 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tööhõive määr 37,8 38,7 40,7 42,5 35 32,7 38,9 39,9 39,5 41,1