Tööturg » Noorte (15-26. a) töötuse määr: Noorte (15–26 a.) töötuse määr

Noorte (15–26 a.) töötuse määr ehk tööpuuduse määr — noorte (15–26 a.) töötute osatähtsus tööjõus.

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: aasta, töötuse määr

Allikas: Eesti Statistikaamet, Eesti Tööjõu-uuringu (ETU)

Märkus: 2000–2012. aasta andmed on täpsustatud Statistikaameti korrigeeritud rahvaarvu alusel. Vt tööjõu-uuringu ümberarvutuste metoodikast http://www.stat.ee/76254

Aasta
Töötuse määr 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Töötuse määr 12,8 10,1 8,9 9,8 24,2 28 18,7 17,5 15,9 13,9