Toimetulek ja heaolu » Suhtelise vaesuse määr noorte (0–26 a.) seas: Suhtelise vaesuse määr noorte (0–26 a.) seas soo lõikes

Noorte (0–26-aastased) osakaal, kes elavad leibkondades, kelle ekvivalentnetosissetulek on suhtelise vaesuse piirist madalam.

Suhtelise vaesuse määr – isikute osakaal, kelle ekvivalentnetosissetulek on suhtelise vaesuse piirist madalam.

Ekvivalentsissetulek – leibkonna sissetulek, mis on jagatud leibkonnaliikmete tarbimiskaalude summaga.

Suhtelise vaesuse piir – 60% leibkonnaliikmete aasta ekvivalentnetosissetuleku mediaanist.

Mõõtühik: protsent

Esitalise lõiked: aasta, vanusgrupp, sugu

Allikas: Eesti Statistikaamet, Eesti sotsiaaluuring (ESU)

Aasta
Sugu Vanusgrupp (toimetulek) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mehed ja naised 16-26 16,4 17,2 14,2 15,1 17,9 20,4 19,4 22,6 18,8 19,3 16,8 20
Mehed ja naised 0-26 18,1 17,2 15,6 17,7 17,1 19,9 17,8 20 18,7 19,1 17,7 17,6
Mehed ja naised 0-15 19,8 17,3 17,1 20,4 16,3 19,4 16,2 18,4 19,5 19,2 18,3 16
Mees 16-26 15,7 17,1 13,9 14,4 17,3 20 18,2 22,6 18,8 19,3 15,2 16,5
Mees 0-26 18,2 17,1 15,7 18 16,9 19,5 17,3 20,9 19,5 20 17,9 16,5
Mees 0-15 20,8 17,1 17,6 21,7 16,5 19 16,4 19,3 20,2 20,6 19,7 16,5
Naine 16-26 17,2 17,3 14,5 16 18,5 20,9 20,7 21,2 16,7 18,7 18,5 23,7
Naine 0-26 18 17,4 15,4 17,4 17,3 20,4 18,2 19,2 17,8 18,2 17,5 18,8
Naine 0-15 18,8 17,4 16,4 19 16,1 19,9 15,9 17,4 18,7 17,7 16,8 15,5