Toimetulek ja heaolu » Suhtelise vaesuse määr noorte (0–26 a.) seas: Suhtelise vaesuse määr noorte (0–26 a.) seas rahvuse lõikes

Noorte (0–26-aastased) osakaal, kes elavad leibkondades, kelle ekvivalentnetosissetulek on suhtelise vaesuse piirist madalam.

Suhtelise vaesuse määr – isikute osakaal, kelle ekvivalentnetosissetulek on suhtelise vaesuse piirist madalam.

Ekvivalentsissetulek – leibkonna sissetulek, mis on jagatud leibkonnaliikmete tarbimiskaalude summaga.

Suhtelise vaesuse piir – 60% leibkonnaliikmete aasta ekvivalentnetosissetuleku mediaanist.

Mõõtühik: protsent

Esitalise lõiked: aasta, vanusgrupp, rahvus

Allikas: Eesti Statistikaamet, Eesti sotsiaaluuring (ESU)

Aasta
Rahvus Vanusgrupp (toimetulek) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rahvused kokku 16-26 16,4 17,2 14,2 15,1 17,9 20,4 19,4 20 18,6
Rahvused kokku 0-26 18,1 17,2 15,6 17,7 17,1 19,9 17,8 18,7 19,2
Rahvused kokku 0-15 19,8 17,3 17,1 20,4 16,3 19,4 16,2 17,6 19,8
Eestlane 16-26 15,2 15,6 12,9 13,7 16,4 17,6 18,2 18,7 16,2
Eestlane 0-26 16,9 16,1 13,8 14,6 14,9 17,3 16,1 17,2 17
Eestlane 0-15 18,3 16,5 14,7 15,5 13,5 16,9 14,3 15,8 17,6
Mitte-eestlane 16-26 19,2 20,8 17,3 18,8 21,8 27,6 23 23,8 26
Mitte-eestlane 0-26 21,7 20,6 20,6 26,1 23,5 27,8 22,7 23,9 26,8
Mitte-eestlane 0-15 25,3 20,1 25,5 35 25,5 28,1 22,4 24 27,6