Toimetulek ja heaolu » Suhtelise vaesuse määr noorte (0–26 a.) seas: Suhtelise vaesuse määr noorte (0–26 a.) seas maakondade lõikes

Noorte (0–26-aastased) osakaal, kes elavad leibkondades, kelle ekvivalentnetosissetulek on suhtelise vaesuse piirist madalam.

Suhtelise vaesuse määr – isikute osakaal, kelle ekvivalentnetosissetulek on suhtelise vaesuse piirist madalam.

Ekvivalentsissetulek – leibkonna sissetulek, mis on jagatud leibkonnaliikmete tarbimiskaalude summaga.

Suhtelise vaesuse piir – 60% leibkonnaliikmete aasta ekvivalentnetosissetuleku mediaanist.

Mõõtühik: protsent

Esitalise lõiked: aasta, vanusgrupp, maakond

Allikas: Eesti Statistikaamet, Eesti sotsiaaluuring (ESU)

Aasta
Maakond Vanusgrupp (toimetulek) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Harju maakond 0-26 9,7 7,8 8,3 10,6 12,3 12,3 10,4 14,1 14,1 14,4 11,6 14,3
Hiiu maakond 0-26 22 17,3 36,9 26,7 23,3 14 28,4 13,5 17,4 16 15,8 18,4
Ida-Viru maakond 0-26 31 33,6 32,1 31 25,9 33,3 31 23,3 31,5 29,2 25,8 26,7
Järva maakond* 0-26 24,8 24,9 22 18,8 19,6 30,2 17,6 22,3 - - - -
Jõgeva maakond 0-26 39,8 32,7 22,5 24,3 28,3 34,1 34,2 21,6 23,8 31,4 25,1 17,6
Kogu Eesti 0-26 18,1 17,2 15,6 17,7 17,1 19,9 17,8 20 18,7 19,1 17,7 17,6
Lääne maakond 0-26 25,6 15,6 12,1 - 18,9 - 17,3 22 20,4 13,6 - -
Lääne-Viru maakond* 0-26 24,8 24 15,7 26 18,7 23,4 19,4 20,6 - - - -
Pärnu maakond 0-26 14,4 18,3 17,4 19,2 18,5 17,8 21,6 23,6 19,1 20,1 24,2 15,5
Põlva maakond 0-26 30,8 30,8 21,3 22 21,8 32,5 22 22,8 21 35 26,3 29,6
Rapla maakond 0-26 20,4 18,1 15,6 21,8 18,6 21,3 19,6 23,3 15 19,4 22,5 12,9
Saare maakond 0-26 19,7 24,6 23,3 28,8 26,9 23,3 15,9 25 18,8 19,9 20,2 12,2
Valga maakond 0-26 26,7 26,7 25 26,5 28,1 32,1 31,3 33 29,8 25,7 38,4 30,6
Viljandi maakond 0-26 21,7 19,2 15,3 21,5 18,9 23,5 17,5 26,5 23 32,2 16,3 17,7
Võru maakond 0-26 26,5 27,6 15,5 27,5 23,9 28,5 27,7 32,7 30 25,1 25,1 23