Demograafia » Sündide arv: Sündide arv soo, rahvuse lõikes

Eestis ja välismaal registreeritud Eesti alaliste elanike elussündide arv.
Elussünd — elusalt sündinud lapse ilmaletoomine, s.t elutunnustega lapse sünd, sõltumata raseduse kestusest.

Mõõtühik: absoluutarv

Esitamise lõiked: aasta, sugu, rahvus

Allikas: Eesti Statistikaamet

Aasta
Rahvus Sugu (poiss/tüdruk) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Rahvused kokku Poisid ja tüdrukud 14350 14877 15775 16028 15763 15825 14679 14056 13531 13551 13907 14053 13742
Rahvused kokku Poisid 7486 7756 8100 8259 8022 8166 7555 7192 6901 6921 7172 7365 7166
Rahvused kokku Tüdrukud 6864 7121 7675 7769 7741 7659 7124 6864 6630 6630 6735 6688 6576
Eestlane Poisid ja tüdrukud 10236 10678 11195 11578 11442 11866 10809 10176 9769 9719 9880 9973 9996
Eestlane Poisid 5354 5590 5730 5945 5832 6160 5558 5201 4984 4962 5106 5234 5193
Eestlane Tüdrukud 4882 5088 5465 5633 5610 5706 5251 4975 4785 4757 4774 4739 4803
Mitte-eestlane Poisid ja tüdrukud 4114 4199 4580 4450 4321 3959 3870 3880 3762 3832 4027 4080 3746
Mitte-eestlane Poisid 2132 2166 2370 2314 2190 2006 1997 1991 1917 1959 2066 2131 1973
Mitte-eestlane Tüdrukud 1982 2033 2210 2136 2131 1953 1873 1889 1845 1873 1961 1949 1773