Toimetulek ja heaolu: Toimetulekutoetuse saamine

Toimetulekutoetust saanud lastega perede arv.

Lastega leibkond – leibkond, kus on vähemalt üks sõltuv laps.

Toimetulekutoetus – riigi abi puudusekannatajale, mida maksab kohalik omavalitsus. Hõlmab toimetulekupiiri tagamise toetust ja lisatoetust.

Mõõtühik: absoluutarv, protsent

Esitamise lõiked: aasta, näitaja, leibkond

Allikas: Eesti Statistikaamet

Aasta
Leibkonnad Näitaja 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Leibkondi kokku Arv 565138 573296 583991 584509 583906 585242 597100 590484 582027 580708 591847 597842
Leibkondi kokku Osakaal - - - - - - - - - - - -
Leibkondi, kes said toimetulekutoetust Arv 12604 11790 10000 10422 12240 12759 12342 10877 13659 7774 8515 10802
Leibkondi, kes said toimetulekutoetust Osakaal 2,23 2,06 1,71 1,78 2,1 2,18 2,07 1,8 2,35 1,3 1,4 1,8
Lastega leibkondi kokku Arv 205235 199327 198068 193999 189779 187613 190644 186759 179057 173732 174932 170535
Lastega leibkondi kokku Osakaal - - - - - - - - - - - -
Lastega leibkondi, kes said toimetulekutoetust Arv 4776 3425 3774 2777 6235 5847 5408 4890 4108 2855 3102 4209
Lastega leibkondi, kes said toimetulekutoetust Osakaal 2,33 1,72 1,91 1,43 3,29 3,12 2,84 2,6 2,29 1,6 1,8 2,5