Toimetulek ja heaolu » Sissetulek: Noorte (0–26 a.) aasta ekvivalentnetosissetulek soo lõikes

Aasta ekvivalentsnetoissetulek — aasta leibkonna sissetulek arvestatud palgatöö eest ja individuaalsest töisest tegevusest saadud sissetuleku, omanditulu, sotsiaalsete siirete, teistelt leibkondadelt saadud regulaarsete rahaliste maksete ja enammakstud tulumaksu tagastuse summana, kust on maha arvatud leibkonna poolt tehtud regulaarsed rahalised maksed teistele leibkondadele, varalt tasutud maksud ja tulumaksu juurdemaksed ning on jagatud leibkonnaliikmete tarbimiskaalude summaga.

Mõõtühik: Euro

Esitamise lõiked: aasta, valuuta, vanusgrupp, sugu

Märkus: Andmed on eurodesse ümber arvutatud koondandmete baasil (1 euro = 15,6466 Eesti krooni).

Allikas: Eesti Statistikaamet, Eesti sotsiaaluuring (ESU)

Aasta
Sugu Vanusgrupp (toimetulek) Valuuta 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mehed ja naised 16-26 Euro 4615,51 5754,99 6710,98 7475,62 6614,86 6286,09 6954,21 7613,99 8831,08
Mehed ja naised 16-26 Eesti kroon 72217 90046 105004 116968 103500 98356 - - -
Mehed ja naised 0-26 Euro 4458,54 5491,99 6573,95 7390,93 6823,14 6631,66 7314,93 7966,87 9112,45
Mehed ja naised 0-26 Eesti kroon 69761 85931 102860 115643 106759 103763 - - -
Mehed ja naised 0-15 Euro 4298,63 5213,91 6428,3 7302,29 7028,56 6961,58 7647,21 8288,19 9340,41
Mehed ja naised 0-15 Eesti kroon 67259 81580 100581 114256 109973 108925 - - -
Mees 16-26 Euro 4736,49 5801 6876,06 7451,27 6636,2 6289,8 7054,79 7562,42 8880,8
Mees 16-26 Eesti kroon 74110 90766 107587 116587 103834 98414 - - -
Mees 0-26 Euro 4521,75 5527,53 6762,75 7437,65 6842,45 6686,69 7368,59 7815,91 8883,25
Mees 0-26 Eesti kroon 70750 86487 105814 116374 107061 104624 - - -
Mees 0-15 Euro 4304,32 5240,63 6642,66 7423,4 7043,77 7064,09 7654,89 8041,18 8885,25
Mees 0-15 Eesti kroon 67348 81998 103935 116151 110211 110529 - - -
Naine 16-26 Euro 4489,22 5707,12 6537,2 7501,44 6592,68 6282,2 6849,71 7665,98 8777,76
Naine 16-26 Eesti kroon 70241 89297 102285 117372 103153 98295 - - -
Naine 0-26 Euro 4392,14 5454,67 6374,68 7341,28 6803,01 6573,63 7258,6 8123,07 9356,3
Naine 0-26 Eesti kroon 68722 85347 99742 114866 106444 102855 - - -
Naine 0-15 Euro 4292,63 5185,73 6201,6 7174,08 7012,51 6853,05 7639,08 8549,91 9821,65
Naine 0-15 Eesti kroon 67165 81139 97034 112250 109722 107227 - - -