Toimetulek ja heaolu » Sissetulek: Noorte (0–26 a.) aasta ekvivalentnetosissetulek soo, maakondade lõikes

Aasta ekvivalentsnetoissetulek — aasta leibkonna sissetulek arvestatud palgatöö eest ja individuaalsest töisest tegevusest saadud sissetuleku, omanditulu, sotsiaalsete siirete, teistelt leibkondadelt saadud regulaarsete rahaliste maksete ja enammakstud tulumaksu tagastuse summana, kust on maha arvatud leibkonna poolt tehtud regulaarsed rahalised maksed teistele leibkondadele, varalt tasutud maksud ja tulumaksu juurdemaksed ning on jagatud leibkonnaliikmete tarbimiskaalude summaga.

Mõõtühik: Euro

Esitamise lõiked: aasta, valuuta, vanusgrupp, sugu, maakond

Märkus: Andmed on eurodesse ümber arvutatud koondandmete baasil (1 euro = 15,6466 Eesti krooni).

Allikas: Eesti Statistikaamet, Eesti sotsiaaluuring (ESU)

Aasta
Maakond Sugu Vanusgrupp (toimetulek) Valuuta 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Harju maakond Mehed ja naised 0-26 Euro 5626,14 6856,76 7671,57 8947,63 8149,95 7856,47 8780,55 10142,49 10852,02 11496,58 12489,48 12979,04
Harju maakond Mehed ja naised 0-26 Eesti kroon 88030 107285 120034 140000 127519 122927 - - - - - -
Harju maakond Mees 0-26 Euro 5743,29 6894,47 7991,9 9022,54 8227,92 7924,85 8845,09 9601,11 10469,39 11164,08 12174,1 12823,24
Harju maakond Mees 0-26 Eesti kroon 89863 107875 125046 141172 128739 123997 - - - - - -
Harju maakond Naine 0-26 Euro 5502,15 6817,71 7333,86 8870,3 8072,23 7781,88 8715,27 10684,95 11241,48 11828,47 12809,55 13139,94
Harju maakond Naine 0-26 Eesti kroon 86090 106674 114750 138790 126303 121760 - - - - - -
Hiiu maakond Mehed ja naised 0-26 Euro 3164,27 3972,68 4267,51 5757,99 5125,14 6494,32 6815,79 8825,08 8511,97 9632,49 9384,59 9282,87
Hiiu maakond Mehed ja naised 0-26 Eesti kroon 49510 62159 66772 90093 80191 101614 - - - - - -
Hiiu maakond Mees 0-26 Euro 3185,87 4263,16 4414,57 5813,34 4949,06 4810,57 6990,73 9180,3 8824,97 9885,82 9380,07 9186,34
Hiiu maakond Mees 0-26 Eesti kroon 49848 66704 69073 90959 77436 75269 - - - - - -
Hiiu maakond Naine 0-26 Euro 3136,34 3557,51 4034,81 5651,83 5392,99 7979,88 6540,88 8330,69 8156,39 9261,52 9389,04 9390,5
Hiiu maakond Naine 0-26 Eesti kroon 49073 55663 63131 88432 84382 124858 - - - - - -
Ida-Viru maakond Mehed ja naised 0-26 Euro 3095,31 3650,7 4808,71 5374,78 5211,87 4872,3 5098,5 6483,52 6527,31 7312,85 8089,05 8258,46
Ida-Viru maakond Mehed ja naised 0-26 Eesti kroon 48431 57121 75240 84097 81548 76235 - - - - - -
Ida-Viru maakond Mees 0-26 Euro 2942,75 3534,76 4833,38 5544,97 5310,16 4804,05 5178,95 6594,3 6530,18 7141,3 8374,29 8397,94
Ida-Viru maakond Mees 0-26 Eesti kroon 46044 55307 75626 86760 83086 75167 - - - - - -
Ida-Viru maakond Naine 0-26 Euro 3251,63 3761,52 4783,6 5199,98 5113,83 4943,18 5015,83 6358,78 6523,46 7572,57 7688,97 8081,45
Ida-Viru maakond Naine 0-26 Eesti kroon 50877 58855 74847 81362 80014 77344 - - - - - -
Järva maakond* Mehed ja naised 0-26 Euro 4260,99 4942,35 6023,23 6601,31 6435,39 5612,78 5930,89 - - - - -
Järva maakond* Mehed ja naised 0-26 Eesti kroon 66670 77331 94243 103288 100692 87821 - - - - - -
Järva maakond* Mees 0-26 Euro 4243,99 5246,7 6287,56 6951,16 6620,99 5376,82 5888,74 - - - - -
Järva maakond* Mees 0-26 Eesti kroon 66404 82093 98379 108762 103596 84129 - - - - - -
Järva maakond* Naine 0-26 Euro 4279,14 4593,71 5713,64 6143,83 6193,36 5860,76 5985,5 - - - - -
Järva maakond* Naine 0-26 Eesti kroon 66954 71876 89399 96130 96905 91701 - - - - - -
Jõgeva maakond Mehed ja naised 0-26 Euro 2843,75 4148,19 6416,99 6253,75 5548,23 5068 5505,7 5955,45 7499,55 6943,19 8026,04 8366,28
Jõgeva maakond Mehed ja naised 0-26 Eesti kroon 44495 64905 100404 97850 86811 79297 - - - - - -
Jõgeva maakond Mees 0-26 Euro 2683,27 3838,15 7090,74 5858,01 5526,18 4824,12 5343,9 6019,02 7863,87 7471,08 8124,02 8651,91
Jõgeva maakond Mees 0-26 Eesti kroon 41984 60054 110946 91658 86466 75481 - - - - - -
Jõgeva maakond Naine 0-26 Euro 3030,43 4483,47 5597,45 6660,3 5574,05 5343,08 5699,3 5891,8 7084,38 6514,67 7939,44 8074,97
Jõgeva maakond Naine 0-26 Eesti kroon 47416 70151 87581 104211 87215 83601 - - - - - -
Kogu Eesti Mehed ja naised 0-26 Euro 4458,54 5491,99 6573,95 7390,93 6823,14 6631,66 7314,93 8296,99 9158,55 9711,75 10555,72 11097,83
Kogu Eesti Mehed ja naised 0-26 Eesti kroon 69761 85931 102860 115643 106759 103763 - - - - - -
Kogu Eesti Mees 0-26 Euro 4521,75 5527,53 6762,75 7437,65 6842,45 6686,69 7368,59 8104,24 8928,53 9488,64 10431,02 11089,73
Kogu Eesti Mees 0-26 Eesti kroon 70750 86487 105814 116374 107061 104624 - - - - - -
Kogu Eesti Naine 0-26 Euro 4392,14 5454,67 6374,68 7341,28 6803,01 6573,63 7258,6 8496,46 9403,27 9945,64 10687,15 11106,39
Kogu Eesti Naine 0-26 Eesti kroon 68722 85347 99742 114866 106444 102855 - - - - - -
Lääne maakond Mehed ja naised 0-26 Euro 3776,41 4501,04 5991,14 7118,67 6621,57 7047,86 7474,57 7365,35 8393,49 8956,17 10005,6 10429,56
Lääne maakond Mehed ja naised 0-26 Eesti kroon 59088 70426 93741 111383 103605 110275 - - - - - -
Lääne maakond Mees 0-26 Euro 3995,76 4770,62 6004,12 7376,87 6138,52 7079,05 7294,42 7918,64 8871,47 9872,11 11804,62 10814,18
Lääne maakond Mees 0-26 Eesti kroon 62520 74644 93944 115423 96047 110763 - - - - - -
Lääne maakond Naine 0-26 Euro 3583,85 4208,77 5974,78 6704,01 7302,93 7002,54 7739,26 6714,9 7793,35 8037,16 8438,4 10079,71
Lääne maakond Naine 0-26 Eesti kroon 56075 65853 93485 104895 114266 109566 - - - - - -
Lääne-Viru maakond* Mehed ja naised 0-26 Euro 3554 4921,07 6096,79 5891,7 5951,52 5699,9 6131,72 6890,73 7753,85 8439,42 9000,71 9534,28
Lääne-Viru maakond* Mehed ja naised 0-26 Eesti kroon 55608 76998 95394 92185 93121 89184 - - - - - -
Lääne-Viru maakond* Mees 0-26 Euro 3625,13 4885,73 5867,47 5881,41 5685,01 5455,24 5797,19 6468,44 7483,58 8056,13 8533,24 9889,46
Lääne-Viru maakond* Mees 0-26 Eesti kroon 56721 76445 91806 92024 88951 85356 - - - - - -
Lääne-Viru maakond* Naine 0-26 Euro 3481,97 4958,71 6288,65 5903,26 6261,49 5899,11 6409,73 7232,89 7976,76 8864,43 9587,15 9053,25
Lääne-Viru maakond* Naine 0-26 Eesti kroon 54481 77587 98396 92366 97971 92301 - - - - - -
Pärnu maakond Mehed ja naised 0-26 Euro 3979,65 5110,44 5936,88 6459,61 6229,47 6724,53 6683,28 7015,82 7296,67 8100,13 8599,12 9816,25
Pärnu maakond Mehed ja naised 0-26 Eesti kroon 62268 79961 92892 101071 97470 105216 - - - - - -
Pärnu maakond Mees 0-26 Euro 4062,42 5028,44 5797,3 6706,89 6137,5 6928,85 7027,8 7417,1 7735,95 8382,15 9056,09 10083,48
Pärnu maakond Mees 0-26 Eesti kroon 63563 78678 90708 104940 96031 108413 - - - - - -
Pärnu maakond Naine 0-26 Euro 3890,94 5203,56 6076,21 6227,61 6330,32 6507,68 6275,13 6597,67 6801,21 7821,95 8143,15 9576,42
Pärnu maakond Naine 0-26 Eesti kroon 60880 81418 95072 97441 99048 101823 - - - - - -
Põlva maakond Mehed ja naised 0-26 Euro 3193,09 3717,93 4661,65 5615,15 4922,86 4829,48 5773,55 6125,07 6750,48 6555,19 7512,59 7455,74
Põlva maakond Mehed ja naised 0-26 Eesti kroon 49961 58173 72939 87858 77026 75565 - - - - - -
Põlva maakond Mees 0-26 Euro 3046,48 3785,55 4713,48 5680,72 4887,9 4680,57 5888,86 6880,63 6591,88 6546,87 7251,96 7278,61
Põlva maakond Mees 0-26 Eesti kroon 47667 59231 73750 88884 76479 73235 - - - - - -
Põlva maakond Naine 0-26 Euro 3372,87 3627,82 4596,85 5531,87 4963,7 4989,01 5658,2 7716,61 6924,44 6564,95 7748,83 7645,41
Põlva maakond Naine 0-26 Eesti kroon 52774 56763 71925 86555 77665 78061 - - - - - -
Rapla maakond Mehed ja naised 0-26 Euro 3737,36 4814,59 6432,58 7217,8 6445,75 6081,7 6664,36 7680,61 7719,26 8520,01 9263,44 10319,28
Rapla maakond Mehed ja naised 0-26 Eesti kroon 58477 75332 100648 112934 100854 95158 - - - - - -
Rapla maakond Mees 0-26 Euro 3710,71 4776,25 6523,72 7345,75 6592,81 6107,59 6698,11 7404,29 7743,45 8289,22 9361,86 10054,24
Rapla maakond Mees 0-26 Eesti kroon 58060 74732 102074 114936 103155 95563 - - - - - -
Rapla maakond Naine 0-26 Euro 3765,93 4868,66 6315,05 7075,21 6290,76 6055,88 6626,99 8003,6 7692,87 8764,74 9161,36 10564,63
Rapla maakond Naine 0-26 Eesti kroon 58924 76178 98809 110703 98429 94754 - - - - - -
Saare maakond Mehed ja naised 0-26 Euro 3737,36 4444,99 5737,35 5988,9 5666,73 6016,39 6726,49 6321,62 7872,8 8216,58 9769,83 10132,55
Saare maakond Mehed ja naised 0-26 Eesti kroon 58477 69549 89770 93706 88665 94136 - - - - - -
Saare maakond Mees 0-26 Euro 3835,27 4997,19 5755,69 5717,28 5841,78 6115,64 7006,62 6384,63 7678,88 8298,21 9865,44 10167,04
Saare maakond Mees 0-26 Eesti kroon 60009 78189 90057 89456 91404 95689 - - - - - -
Saare maakond Naine 0-26 Euro 3648,65 3914,46 5719,84 6250,43 5523,63 5931,96 6478,53 6266,57 8031,06 8131,62 9669,91 10101,25
Saare maakond Naine 0-26 Eesti kroon 57089 61248 89496 97798 86426 92815 - - - - - -
Tartu maakond Mehed ja naised 0-26 Euro 4665,81 5625,89 6949,11 7521,06 7097,64 6982,6 7664,86 8760,63 9511,64 9487,48 10113,53 10681,65
Tartu maakond Mehed ja naised 0-26 Eesti kroon 73004 88026 108730 117679 111054 109254 - - - - - -
Tartu maakond Mees 0-26 Euro 4873,14 5780,55 7108,57 7318,14 7225,79 7300,24 7917,87 9148,02 9187,03 9282,68 9925,32 11039,25
Tartu maakond Mees 0-26 Eesti kroon 76248 90446 111225 114504 113059 114224 - - - - - -
Tartu maakond Naine 0-26 Euro 4444,1 5472,31 6777,83 7747,82 6953,78 6634,41 7386,7 8357,27 9866,29 9678,68 10297,63 10327,21
Tartu maakond Naine 0-26 Eesti kroon 69535 85623 106050 121227 108803 103806 - - - - - -
Valga maakond Mehed ja naised 0-26 Euro 3769,13 4345,42 5147,7 5891,82 4838,11 4524,63 5142,81 5947,28 7174,06 7785,97 7595,5 8737,46
Valga maakond Mehed ja naised 0-26 Eesti kroon 58974 67991 80544 92187 75700 70795 - - - - - -
Valga maakond Mees 0-26 Euro 3924,94 4371,43 5332,08 6142,48 4732,47 4407,03 5125,37 5748,21 6926,62 7875,03 7883,36 9152,47
Valga maakond Mees 0-26 Eesti kroon 61412 68398 83429 96109 74047 68955 - - - - - -
Valga maakond Naine 0-26 Euro 3639,58 4321,39 4959,22 5649,09 4935,39 4636,15 5159,83 6157,96 7476,25 7676,19 7257,82 8150,2
Valga maakond Naine 0-26 Eesti kroon 56947 67615 77595 88389 77222 72540 - - - - - -
Viljandi maakond Mehed ja naised 0-26 Euro 4042,73 4632,38 5830,53 5959,95 5480,36 5642,18 6428,2 6246,45 7368,55 6830,95 9123,29 9696,68
Viljandi maakond Mehed ja naised 0-26 Eesti kroon 63255 72481 91228 93253 85749 88281 - - - - - -
Viljandi maakond Mees 0-26 Euro 4097,7 4763,59 5872,71 6034,86 5388,65 5684,11 6204,27 5935,31 7205,34 6466,45 9039,46 9850,06
Viljandi maakond Mees 0-26 Eesti kroon 64115 74534 91888 94425 84314 88937 - - - - - -
Viljandi maakond Naine 0-26 Euro 3976,01 4485,96 5785,22 5872,52 5582,75 5590,22 6654,55 6548,9 7519,4 7202,75 9218,83 9526,26
Viljandi maakond Naine 0-26 Eesti kroon 62211 70190 90519 91885 87351 87468 - - - - - -
Võru maakond Mehed ja naised 0-26 Euro 3469,25 4116,87 5441,25 6228,32 5331,19 5192,95 5623,51 5907,09 7043,35 7868,55 8473,67 9182,68
Võru maakond Mehed ja naised 0-26 Eesti kroon 54282 64415 85137 97452 83415 81252 - - - - - -
Võru maakond Mees 0-26 Euro 3371,91 4105,62 5949,85 6380,36 5307,73 4991,05 5470,85 5442,78 6876,45 8188,98 8943,13 9729,5
Võru maakond Mees 0-26 Eesti kroon 52759 64239 93095 99831 83048 78093 - - - - - -
Võru maakond Naine 0-26 Euro 3557,13 4128,12 4949,45 6091,29 5350,43 5362,25 5804,25 6549,13 7237,14 7500,56 8002,06 8522,71
Võru maakond Naine 0-26 Eesti kroon 55657 64591 77442 95308 83716 83901 - - - - - -