10.10.2017

Andmekogude kaardistus

Eesti Noorsootöö Keskuse tellimusel koostas Statistikaamet ülevaate andmekogudest, milles kogutakse andmeid noorte (vanusegrupp 7–26) kohta. Kaardistati riiklikud registrid ja suured sotsiaaluuringud jt kättesaadavad kvaliteetsed allikad. Kaardistustabelis kajastub informatsioon seisuga mai–juuni 2017.

NB! Kaardistustabelit kasutades on vaja meeles pidada, et registrite ja uuringute info muutub jooksvalt. Seetõttu peab arvestama võimalusega, et tabelis kirjas olev teave võib olla ebatäpne, puudulik või vananenud (nt registri põhimäärust on muudetud, register ei kogu tegelikult kõiki põhimääruses kirjas olevaid andmeid, uuringu uues laines on muudetud sihtrühma või metoodikat). Mõne konkreetse allika vastu täpsemat huvi tundes tasub alati külastada tabelisse lisatud veebilinke, et leida sealt uusimat infot, vahepeal avaldatud andmeid, ilmunud aruandeid vms. Paraku ei ole ka veebilingid igavesed, sest seoses veebilehtede uuendamisega võivad need muutuda. Näiteks, hetkel valmistutakse RIHA uue versiooni kasutusele võtmiseks 2017. aasta lõpus. Kuivõrd see mõjutab kaardistustabelisse lisatud veebilinkide toimimist, ei ole teada.

Kaardistuse leiate SIIT . Selgitused kaardistuse kohta leiate SIIT .

Edasi uudiste arhiivi