31.05.2012

Lasteombudsman tutvustab lastekaitsepäeval lapse õiguste ja vanemluse monitooringut

Õiguskantsler lasteombudsmanina tutvustab 1. juunil, lastekaitsepäeval Õiguskantsleri Kantseleis Eestis esmakordselt läbiviidud lapse õiguste ja vanemluse monitooringut. Monitooringust selguvad olulised lapse õiguste ja vanemaks olemisega seotud hoiakud ja probleemid, mille lahendamine nõuab lasteombudsmani hinnangul järjepidevat, teadlikku, süsteemset tähelepanu. Ühiskonna teadlikkus lapse õigustest on madal. Lapsi ei kaasata piisavalt lapsi puudutavatesse otsustustesse. Täiskasvanud ei teata abivajavast lapsest, kuna ei oska hinnata, kas laps vajab abi või mitte. Lapsevanemate hinnangul napib neil teadmisi lapse kasvatamisest. Lapse füüsilist karistamist peavad paljud lapsevanemad lubatavaks. Need on vaid mõned näited monitooringu tulemustest.
Monitooringu tutvustusel 1. juunil räägivad lasteombudsmani ja Sotsiaalministeeriumi esindajad edasistest eesmärkidest ja reaalsetest tegevustest monitooringust selgunud probleemide lahendamisel.

Õiguskantsler on lasteombudsmanina tegutsenud veidi üle aasta. Lasteombudsman kaitseb lapse õigusi ja seisab hea selle eest, et lapsi puudutavad otsused lähtuksid laste parimatest huvidest. Lapsesõbraliku ühiskonna kujundamiseks on oluline uurida nii laste endi kui täiskasvanute teadlikkust lapse õigustest ning analüüsida laste ja täiskasvanute suhteid.

Eestis esmakordselt läbiviidud monitooring annab vastuseid küsimustele, milline on laste endi ja täiskasvanute teadlikkus lapse õigustest ning toob välja hoiakuid ja probleeme laste kaasamisel, kasvatamisel ja lapsevanemaks olemisel. Lapse õiguste ja vanemluse monitooringu raames küsitleti nii lapsi kui ka täiskasvanuid: monitooringule vastas 1000 täiskasvanut ning 1000 4.-12. klassi last üle Eesti. Monitooringu viis Õiguskantsleri Kantselei ja Sotsiaalministeeriumi ettepanekul ning Tarkade Otsuste Fondi rahastamisel läbi Poliitikauuringute Keskus Praxis.

Lapse õiguste ja vanemluse monitooringu tutvustusele 1. juunil Õiguskantsleri Kantseleis on palutud osalema Sotsiaalministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Justiitsministeeriumi, paljude teemassepuutuvate institutsioonide ja ametite, omavalitsusühenduste, lapsi ja lapsevanemaid esindavate kodanikeühenduste esindajaid. Üritus toimub eelregistreerimisega hiljemalt 30. mail meiliaadressil kaidi.kaidme@oiguskantsler.ee

Vt ka lasteombudsmani kodulehte www.lasteombudsman.ee.

Lugupeetud ajakirjanikud!
Teie huvi tulla lapse õiguste ja vanemuse monitooringu tutvustusele on teretulnud! Oma tulekust andke palun teada meilil jaana.padrik@oiguskantsler.ee või tel. 693 8423; 50 18 793.

Monitooringu tutvustuse ajakava 1. juunil kell 9.30-13.00 Õiguskantsleri Kantseleis Kohtu 8, Tallinn

9.30 – 10.00 Osalejate registreerimine, hommikukohv

10.00 – 10.05 Õiguskantsleri Kantselei laste õiguste osakonna juhataja Andres Aru tervitus

10.05 – 10.15 Monitooringu korraldamise eesmärk, võimalused, partnerid.
Andra Reinomägi, Õiguskantsleri Kantselei laste õiguste osakond

10.15 – 11.15 Lapse õiguste ja vanemluse monitooringu tulemuste tutvustus.
Pirjo Turk, Poliitikauuringute Keskus Praxis

11.15 – 11.25 Lapse õigused lapse pilgu läbi.
Lasteombudsmani nõuandev kogu

11.25 – 11.45 Laps ja lapsepõlv ühiskonnas.
Dagmar Kutsar, Tartu Ülikooli sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituut

11.45 – 12.05 Vanemlus Eestis – lapsevanemate rõõmud ja mured.
Ly Kasvandik, Perekeskus Sina ja Mina

12.05 – 12.20 Lasteombudsmani eesmärgid ja tegevused monitooringu tulemuste valguses.
Andra Reinomägi, Õiguskantsleri Kantselei laste õiguste osakond

12.20 – 12.35 Sotsiaalministeeriumi eesmärgid ja tegevused lapse õiguste ja vanemluse toetamisel. Hanna Vseviov, Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakond

12.35 – 13.00 Kokkuvõtted.


Kontakt meediale:
Jaana Padrik
õiguskantsleri avalike suhete nõunik
jaana.padrik@oiguskantsler.ee
693 8423
50 18 793

Edasi uudiste arhiivi