26.10.2012

MTÜ Lastekaitse Liit viib läbi küsitluse laste osalemisest ja kaasamisest

“Räägi mulle ja ma unustan, näita mulle ning ma ehk jätan meelde, kui osalen, siis saan kindlasti aru” Confucius

MTÜ Lastekaitse Liit soovib teada saada, kas ja kuidas on täiskasvanud oma otsustusprotsessides lapsi ja noori kaasanud. Antud valdkonna kaardistamiseks viime laste ja noorte seas läbi ankeetküsitluse. Samal ajal viime samasuguse küsitluse läbi ka omavalitsuste seas, eesmärgiga laste, noorte ja omavalitsuste vastuseid hiljem võrrelda.

Küsitluse paremaks läbiviimiseks oleme koostanud oma kodulehel laste ja noorte kaasamise infomaterjalide varamu (head praktikad, temaatilised materjalid, praktilised harjutused), mis asub siin.

Küsimustik on leitav siit .

Rubriik "Laste ja noorte kaasamine" on leitav siit.

Küsimustikku on võimalik saada ka paberkandjal või PDF formaadis, selleks palume Teil kirjutada sellel aadressil: kiira@lastekaitseliit.ee.
Küsimustikku on võimalik täita novembrikuu lõpuni.

Lisainfo:
MTÜ Lastekaitse Liit
Kiira Nauts, projektijuht
Kiira@lastekaitseliit.ee

Edasi uudiste arhiivi