05.10.2011

Noorte tervisliku eluviisi seminar

NOORTE TERVISLIKU ELUVIISI SEMINAR toimub 20. oktoobril algusega kell 10.00 Rakvere Aqva SPA-s ja on mõeldud noorsootöötajatele ja noorte valdkonnas tegutsejatele.

Seminaril esinevad ettekannete ja töötubadega:
Triin Sokk, Inno Joonas ja Juri Manko.
Seminari modereerib: Kaupo Noormaa

Seminar pakub mõtteainet ja kaasarääkimisvõimalust noorte terviseriskide maandamise ja tervisliku eluviisi propageerimise teemadel.

Seminari päevakava:
10.00-10.15 Registreerumine ja hommikukohv
10.15-10.30 Seminari sissejuhatus päeva moderaatorilt.
10.30-11.15 Noorte seksuaalsus ja turvaline seksuaalkäitumine – Triin Sokk.
11.15-12.15 Noored ja sõltuvusainete tarvitamine – põhjused, äratundmine, mida teha? Juri Manko (NB! antud ettekanne toimub vene keeles järeltõlkega eesti keelde)
12.15-12.30 Hingetõmbepaus
12.30-13.15 Noorte väärtused ja motivatsioon – Inno Joonas
13.15-14.15 Lõuna
14.15-15.45 Päev jätkub kolmes töötoas (registreerimine hommikul kohapeal)
15.45-16.30 Töötubade kogemuste vahetus moderaatori juhendamisel
16.30-17.00 Kokkuvõtted seminarist, kuhu ja kuidas antud teadmistega edasi?

Lähemalt seminari teemadest ja ettekannetest:

Igal osalejal on võimalik osaleda seminari teises päevapooles ühes töögrupis, milles jätkatakse koolitajate juhendamisel sügavamalt ettekannetena käsitletud teemadega. NB! Töötubadesse registreerumine toimub hommikul kohapeal ning igasse töötuppa on maksimaalselt 18 kohta.

Noorte seksuaalsus ja turvaline seksuaalkäitumine – Triin Sokk
Triin Sokk on SA Terve Eesti koolitaja, kes räägib kaua aega tabuteemadeks olnud teemadest nagu noorte seksuaalsus ja seksuaalkäitumine ning sellest, milline on noorsootöötaja roll antud teema käsitlemisel. Ettekandes tuleb juttu noorte turvalisest seksuaalkäitumisest ja ebaturvalise seksuaalkäitumise võimalikest tagajärgedest, sh HIVi ja AIDSi hetkeolukord Eestis.

Noored ja sõltuvusainete tarvitamine – põhjused, äratundmine, mida teha?– Juri Manko
Juri Manko on keemilise sõltuvuse terapeut-konsultant ning alkoholi -ja uimastisõltuvuse rehabilitatsioonikeskuse Re-Hab Community juht ja asutaja. Juri ettekandes "Keemilise sõltuvuse kontseptsioon" tuleb juttu sellest, mis on sõltuvusained, miks noored hakkavad neid tarvitama, kuidas noorsootöötaja saab ära tunda sõltuvusaineid tarvitanud noore ning mida ta saab noore heaks sellises olukorras ette võtta.
Töötoas viiakse läbi grupitöö teemal "Kuidas aidata sõltlast, kes ei soovi abi". Töötoas arutletakse selle üle, kuidas suunata sõltlast abi küsima. Osalejad jagunevad gruppidesse ning töötavad välja interventsioonimudeli, mida hiljem teistele presenteeritakse. Ettekanne ning töötuba toimub vene keeles eestikeelse järeltõlkega.

Noorte väärtused ja motivatsioon – Inno Joonas
Inno Joonas on hariduselt psühholoog. Töötamaks organisatsioonides sisekoolitaja-konsultandina on ta läbinud sisekoolitaja-konsultandi väljaõppeprogrammi, omandanud NLP (neurolingvistiline programmeerimine) master practioneri taseme. Innol on aastate pikkune koolitajakogemus noorte ja täiskasvanutega. Oma ettekandes keskendub ta noorte väärtustele ning motivatsioonile, mille ajel noored tegutsevad.

Terviseseminari juhib ja päeva lõpus olevat diskussioonpaneeli viib läbi Kaupo Noormaa, kes on Victory Trainingsi koolitaja. Kaupo on tegelenud noorte koolitamisega viimased neli aastat, olles samal ajal ise ka aktiivne liige Eesti Ettevõtlike Noorte Kojas (JCI Estonia).

KUIDAS SEMINARIL OSALEDA?
Seminaril osalemiseks on vajalik täita registreerumisvorm hiljemalt 9. oktoobril SIIN ! Seminari kinnituskirja saadame registreerunutele hiljemalt 12. oktoobril e-maili teel.
*Seminar ja toitlustus on osalejatele tasuta ning on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi ning Eesti Vabariigi kaasrahastusel elluviidava programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ 1.1.0201.08-0001 ressurssidest.

Lisainfo:
korralduslik: elina.jogeva@archimedes.ee, 6 979 222;
sisuline: ivica.magi@archimedes.ee.

Tule ise ning võta ka noorsootöötajast sõber kaasa!
(NB! Vajalik on eelnev registreerumine)
SA Archimedes
Euroopa Noored Eesti büroo


Noorsootöötaja all mõistame lähtuvalt „Noorsootöötaja Kutsestandardist” väga erinevates rollides ja töökeskkondades tegutsevaid spetsialiste: noorteprojekti töötajaid; noorte infotöötajaid; noorsootööasutuse noorsootöötajaid; noorteühingu noorsootöötajaid; noorsootöö asutuse juhte; noorteühingu juhte; ringijuhte; huvialajuhte; huvialakooli pedagooge; huvialakooli juhte; noortelaagri kasvatajaid; noortelaagri juhte; kohaliku omavalitsuse noorsoonõunikke; maavalitsuse noorsoonõunikke ja riigi tasandi noorsootöötajaid (riiklikus või mitteriiklikus institutsioonis)

Jalus

Edasi uudiste arhiivi