20.04.2011

Noorteseire aastaraamat 2010: noored ja tööturg on ilmunud

Täna avaldati järjekorras teine noorteseire aastaraamat, mille põhisisu keskendub noorte toimetulekule tööturul.

Aastaraamatu sisuga on võimalik tutvuda siin: aastaraamat.pdf (2Mb)  

2010. aastal oli Eestis keskmiselt 23 400 töötut 15–24-aastast noort. Seejuures on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud just nende noorte osakaal, kes ei osale ei haridussüsteemis ega ole hõivatud tööturul. Noorte töötuse määr ehk siis töötute osatähtsus tööturul aktiivselt osalevate noorte seas Eestis on tõusnud 32,9%-le, millega oleme jõudnud Euroopa viie kõrgeima noorte tööpuudusega riigi hulka.

Aastaraamat otsib vastuseid küsimustele: Miks noored jäävad töötuks? Kuidas tagada noorte tõhusam sisenemine tööturule? Millised võimalused on töötuid noori aidata ja kuidas neid kasutatakse? 

Edasi uudiste arhiivi