17.01.2012

Praxise mõttehommik: Noorte huvid ja võimalused – kuidas neid ühitada?

8. veebruaril 2012 toimub Tallinnas, Õpetajate majas järjekordne noorteseire mõttehommik, mille seekordseks teemaks on noorte huvid ja võimalused nende huvidega tegeleda. 

Arutleme ühiselt selle üle, kuidas pakkuda noortele juhendatud vaba aja tegevusi selliselt, et need vastaks noorte ootustele ja huvidele ning kuidas kujundada noorte huvisid selliselt, et nad leiaksid tegevusi, mis aitavad neil arendada oma võimeid ja kujuneda täisväärtuslikuks ühiskonna liikmeks. Otsime vastuseid küsimustele: kas tänapäeval pakutavad noorsootöö tegevused peegeldavad noorte tegelikke huvisid? Milliseid võimalusi saaksime veel noortele pakkuda, et nende huve paremini rahuldada? Kuidas tagada samal ajal ka noorsootöö arendavad ja kasvatuslikud aspektid? Kas me oleme suutnud noorsootöö võimalusi piisavalt rakendada?   

Mõttehommik tugineb 2011.a. sügisel korraldatud noorsootöö küsitluse esimestele analüüsitulemustele, millega saab alates 1.veebruarist tutvuda järjekordses poliitikaülevaates "Eesti noorte osalemine noorsootöös: ülevaade peamistest suundumustest"siinsamas noorteseire veebilehel.

Ootame osalema kõiki huvilisi, kes tegelevad oma töös noorte vaba aja tegevuste arendamisega noorsootöötajatest ministeeriumi ametnikeni.   

Mõttehommikul osalemiseks saab eelnevalt registreerida järgneval lingil: registreerimine või e-postil valentina.batueva@praxis.ee kuni  3. veebruarini 2012.

Osalejate arv on piiratud!


Noorteseire süsteemi arendamise ja rakendamisega seotud tegevusi rahastatakse Euroopa Liidu struktuurifondidest ja riikliku struktuuritoetuse vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse eelarve kaudu „Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuste seaduse“ ja programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ alusel.

Edasi uudiste arhiivi