10.09.2012

Septembris toimub Praxise mõttehommik "Märka noort - miks, kes ja kuidas?"

19. septembril 2012 korraldab Poliitikauuringute Keskus Praxis koostöös Eesti Noorsootöö Keskuse ning Pärnu Õppenõustamiskeskusega järjekordse noorteseire mõttehommiku „Märka noort – miks, kes ja kuidas?“ Mõttehommik leiab aset 19. septembril 2012 kell 10.30–15.00 Pärnus. Mõttehommiku järgselt on kõik osalejad oodatud tutvuma Pärnu Õppenõustamiskeskuse tegevusega.

Kui ühelt tütarlapselt küsiti, kuidas leida noori, kes ei käi koolis ega tööta, oli vastus „Nad on ju igal pool …“ Mõtlemapanev, kas pole?

Mõttehommikul arutlemegi ühiselt selle üle, milline on tõrjutud noor? Otsime vastuseid küsimustele: mis põhjustab noorte sotsiaalset tõrjutust? kes peaks sekkuma kui noor vajab abi? kuidas teha koostööd noorte abistamisel? kas liigne sekkumine võib rikkuda noorte õigusi? kuidas leida tasakaal abistamise ja abituse õpetamise vahel? Püüame jagada parimaid kogemusi ja leida praktilisi lahendusi noorte ees seisvatele väljakutsetele ühistes aruteludes. Mõttehommikul osalevad ettekannetega nii teadlased kui praktikud.

Mõttehommiku päevakava on võimalik leida siin.

Oma osalust palume kinnitada registreerides end järgneval e-postil valentina.batueva@praxis.ee või lingil registreerimine hiljemalt 17. septembriks.

Osalejate arv on piiratud!

Noorteseire süsteemi arendamise ja rakendamisega seotud tegevusi toetatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna algatatud ja Eesti Noorsootöö Keskuse elluviidava programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ raames. Programmi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse perioodi 2007–2013 vahenditest

Edasi uudiste arhiivi