03.02.2012

Uus noorteseire poliitikaülevaade on valminud

Seekordse poliitikaülevaate keskseks teemaks on Eesti noorte osalemine juhendatud vaba aja tegevustes. Poliitikaülevaate aluseks on 2011. aasta lõpus Eesti 7-26-aastaste noorte hulgas korraldatud küsitlus, mille põhiteemaks olid noorsootöös osalemise mustrid ja seda selgitavad taustategurid. Ülevaates tuuaksegi välja küsitluse esmased tulemused: kui suur osa noortest osaleb noorsootöö eri tegevustes? kui sageli ja millistes huviringides noored põhiliselt osalevad? millega tegelevad noored noortekeskustes? kui palju noori osaleb vabatahtlikes tegevustes? miks noored noorsootöös osalevad ja mida see osalemine neile on andnud? 

Tutvu poliitikülevaatega siin: poliitikaülevaade3.pdf (1,6MB)

Poliitikaülevaate teemaga seoses korraldab Poliitikauuringute Keskus Praxis 8. veebruaril Tallinnas mõttehommiku teemal „Noorte huvid ja võimalused – kuidas neid ühitada?“ Mõttehommikul arutletakse ühiselt selle üle, kuidas pakkuda noortele juhendatud vaba aja tegevusi selliselt, et need vastaks noorte ootustele ja huvidele ning kuidas kujundada noorte huvisid selliselt, et nad leiaksid tegevusi, mis aitavad neil arendada oma võimeid ja kujuneda täisväärtuslikuks ühiskonna liikmeks.

Edasi uudiste arhiivi