Poliitikaülevaated

Kvartaalne poliitikaülevaade on kolmel korral aastas välja antav ühe noortevaldkonna teema põhjalikum ülevaade

Poliitikaülevaadetes antakse ülevaade valitud teema lõikes võimalikest probleemidest ja nende tekkepõhjustest, tuuakse välja valdkondlikud seosed ja rahvusvaheline kogemus ning pakutakse välja võimalikud alternatiivseid lahendusvariandid.

Poliitikaülevaated on mõeldud ennekõike aluseks laiemale diskussioonile. Seetõttu korraldatakse poliitikaülevaate teemal avalikke arutelusid ehk mõttehommikuid. Mõttehommik on noorteseire kasutajatele suunatud seminar, kus vahetatakse mõtteid poliitikaülevaadetes esitatud teemal ning tehase ettepanekuid ning soovitusi probleemide lahendamiseks. Mõttehommikuid korraldatakse Eesti eri paigus, et tagada võimalus eri piirkonna sihtrühmade osalemiseks.