Uuringute ülevaade

Sellele lehele on koondatud info noortevaldkonna alastest uurimistöödest, analüüsidest ja ülevaadetest Eestis. Andmebaas sisaldab viiteid nii ministeeriumite tellimusel valminud uuringutele, teadusuuringutele kui üliõpilaste magistri- ja doktoritöödele.

Teile huvipakkuva uuringuviite leidmiseks valige vasakult menüüst uuringute otsing. Andmebaasist on võimalik otsida uuringut nii autori, uurimistöö juhendaja, pealkirjas sisalduva teksti, uuringu tellija/finantseerija kui valmimise aasta järgi.  

Kui märkate mõne olulise uuringu puudumist või tahate ka teisi veebilehe külastajaid teavitada mõnest valminud uuringust, palun kasutage võimalust  teatage meile uuringust.